Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GALANT WOJCIECH ks.

  ur. 17 V 1853 w Strachociniek. Sanoka, zm. 13 XI 1930 w Krakowie.

  Po studiach filoz.--teol. w seminarium duch. w Przemyślu przyjął 1876 święceniakapł. i został wik. w Kańczudze, a nast. w k a t e d r z e przem.;studiował w Wiedniu, a 1878-1925 wykładał Pismo św. STw seminarium przem.; 1887 uzyskał w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALENUS, Abrahamsz de Haen

  ur. 8 XI 1622 w Zierikzee(Holandia), zm. 19 IV 1706 w Amsterdamie, pisarzi reformator, p r o p a g a t o r ruchu kolegiantów wśród —> mennonitów.

  Od 1642 studiował medycynę na uniw. w Lejdzie i 1645uzyskał tytuł doktora; osiadłszy w Amsterdamie, wszedłdo gminy mennonitów. Przyjmując pogląd o upadku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALAPAGOS

  Prefektura apost. w Ekwadorze (obejmujearchipelag wysp G.) eryg. 6 V 1950 z części t e r y t o r i umdiec. Guayaquil i powierzona franciszkanom; zajmuje7860 km2 i liczy 7400 mieszk., w tym 7000 katolików, 5 parafii,5 księży zak., 5 zakonników, 5 sióstr.

   

  AAS 42(1950) 707-708; S. Paventi, ECat V 1855; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALERIUSZ, Caius Galerius Valerius Maximianus

  ur. ok. 250, zm. V 311 w Nikomedii, od 305 cesarz rzym.,władca wsch. części cesarstwa.

  Pochodził z Dacji; adoptowany 293 przez ces. —» Dioklecja n a , otrzymał tytuł cezara i zarząd nad Ilirią - częścią imperiumobejmującą kraje naddunajskie z rezydencją w Sirmium;sukcesy wojskowe (293-296 w wojnie z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CALACI, List do Galatów (Ga)

  Jeden z tzw. wielkichListów Pawła Apostoła, znajdujący się w —> kanonie Pismaśw. NT między 2 Kor i Ef; w treści zbliżony do Rz.

  1. T r e ś ć i s t r u k t u r a - Ga składa się ze wstępu,zawierającego pozdrowienie dla Kościoła w Galacji (1,1-5)i ukazującego jedyność ewangelii Chrystusa (1,6-9)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /7 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAJCY TADEUSZ

  Pseudonim Karol Topornicki, Topór,ur. 8 II 1922 w Warszawie, zm. 16 VIII 1944 tamże,p o e t a , dramaturg, prozaik.

  Od 1941 studiował polonistykę na tajnym UW, biorąctakże udział w pracy konspiracyjnej. Związany był ideowoze środowiskiem —» „Sztuki i N a r o d u " ; zginął w powstaniuwarsz. jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /3 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAJDUS WOJCIECH ks.

  ur. 12 X 1907 w Papowie Toruńskim,zm. 9 XI 1957 w Nawrze k. Chełmży.

  Po studiach filoz.-teol. w Pelplinie przyjął 1930 święceniak a p ł . ; 1934-35 był wik. w Grudziądzu i red. „Tygodnika Parafialnego",nast. s e k r e t a r z em Katolickiego Stow. MłodzieżyMęskiej i red. jego organu „Młodzież P o m...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAJDZIŃSKI MARCIN OFMConv

  zm. 7 VII 1794 wNarwiliszkach k. Oszmiany, kaznodzieja. Piastował m.in.urzędy regensa studium zak. w Wilnie (1784) i gwardiana wSzejbakpolu k. Lidy oraz w Narwiliszkach; j a k o kaznodziejazasłynął szczególnie w roku jubileuszowym 1775;

  ogłosiłd r u k i em Kazania przygodne świetne (LII, Wl 1784; t. II...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAGUIN ROBERT OSST

  ur. 1433 w Calonne-sur-Lys(Artois), zm. 22 V 1501 w Paryżu, teolog, historyk.

  Do zakonu wstąpił w Les Préavins k. Arras; po studiachw Paryżu i uzyskaniu d o k t o r a t u z prawa kan. otrzymał ok.1467 tamże katedrę oraz godność dziekana Wydziału; 1473został gen. zakonu; od 1477 pełnił z polecenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAJKOWSKI JAN KANTY ks.

  ur. 29 X 1866 w Radoszkachk. Sandomierza, zm. 9 IV 1919 w Kowali k. Radomia,r e d a k t o r , historyk Kościoła.

  Po studiach filoz.-teol. w Sandomierzu i Fryburgu Szwajc.przyjął 1893 święcenia k a p ł . i został prof, w sand, seminariumduch. oraz wik. katedralnym; 1905 wszedł do kapituły katedr a l n e j...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 430

  praca w formacie txt

Do góry