Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GALLI CANTU MEDIANTE

  Hymn w godzinie czytańpiątku II i IV tygodnia okresu w ciągu roku, napisany przezGotszalka z Orbais (zm. 869), w LH od 1971.

  Tekstopuszcza 2 strofy zawierające własne poglądy autora, w pozostałych- obrazowi nocy będącej symbolem śmierci, nieprawościoraz więzienia przeciwstawia światło i życie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLIPOLI, Callipolis

  Bpstwo w pd. Włoszech, sufr.Lecce.

  Pierwszy bp Dominik bral udział w II Soborze Konstant.(553); do 1513 bpstwo podlegało patriarchatowi wKonstantynopolu (przejściowo w XI w. należało do Rzymu);od XI w. obowiązywała liturgia bizant., a większość bpówbyla gr. pochodzenia.

  Zabytkiem sztuki sakr. w G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLA, Galie

  Diecezja w pd. Sri Lance eryg. 25 VIII1893 z części terytorium metropolii Kolombo j a k o jej sufr.;powierzona jest opiece duszpast. jezuitów; zajmuje12 945 km2 i liczy 3,49 min mieszk., w tym 25 129 katolików.29 parafii, 33 księży diec. i 12 zak., 16 zakonników i 198sióstr.

   

  P. Borgna, ECat V 1884; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALIJSKI RYT, gallikański ryt

  Obrządek praktykowanyw —» Galii i pn. Italii do 2. pol. VIII w., zastąpiony zrozporządzenia Pepina i Karola Wielkiego rytem —> rzymskim;tzw. neogallikańska liturgia oznacza odmianę ksiągliturg. we Francji (pod wpływem —> gallikanizmu) obowiązującychdo pol. XIX w. (bpi franc, odmówili przyjęcia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /10 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALJUF, Gagliuffi MARKO FAUSTIN

  ur. 15 II 1765 wDubrowniku, zm. 16 II 1834 w Novi Ligure (Piemont),chorwacki p o e t a lac., dyplomata.

  Do zak. pijarów wstąpił w Dubrowniku; 1780-85 studiowałteologię w Collegium Nazareneum w Rzymie (1784 zostałczłonkiem Accademia degli Arcadi); 1785-87 wykładał retorykęw szkołach klasztornych w Urbino...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALIJSKI ŚPIEW

  Monodyczny śpiew liturg. związanyz —> galijskim rytem; j e d n a z 4 odmian śpiewu kośc. w Kościelezach. {—* ambrozjański śpiew, —» choral gregoriański,—» mozarabski śpiew), występująca w V-VIII w., zwl. wAkwitanii i Prowansji.

  Wykazujący zależność od śpiewu Kościołów wsch. (zwł.mozarabskiego)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /3 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALL, Gaweł Św.

  ur. ok. 550 w Irlandii, zm. 16 Xprawdopodobnie 640 w A r b o n (Szwajcaria), mnich.

  Wg legendarnych Vita triplex (VIII-IX w.) G. po odbyciunowicjatu w klasztorze Bangor w Ulsterze jako jeden z 12uczniów —» Kolumbana (zm. 615) towarzyszył mu w wyprawiemis. do Galii; byt prawdopodobnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /3 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALILEA (1)

  (gr. Galilaia, prawdopodobnie od hebr.gali! okręg), kraina w pn. Palestynie, na zach. od Jordanu—* geografía biblijna), obejmująca część gór Przedjordanianajwyższy szczyt Dżebel Dżermak 1199 m) przedzielonychniewielkimi, urodzajnymi dolinami, z których największaAsochis (bibl. Jiftach-El, arab. Sahel...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /4 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALL JAN KAROL

  ur. 18 VIII 1856 w Warszawie, zm.30 X 1912 we Lwowie, kompozytor, dyrygent chórów, publicystamuz., pedagog.

  Studia muz. odbywał w Krakowie, Wiedniu i Monachium;1879 powrócił do Krakowa, gdzie dał swój pierwszy koncertkompozytorski i przygotował oratorium F. Mendelssohna--Bartholdyego Eliasz; 1882-84 przebywał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /2 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALILEA (2)

  Przedsionek lub portyk klasztorów średniow.między kościołem a dziedzińcem zewn. bądź cmentarzem,nie objęty —* klauzurą.

  Początkowo g. była niewielką, kwadratową aulą (klasztorśw. Scholastyki w Subiaco, opactwo Farfa, katedra w Durham),natomiast w Cluny i Vézelay pojawiła się g. 3-nawowa(XII w.)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 016

  praca w formacie txt

Do góry