Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GALLO JUAN OP

  ur. 1520 w Burgos, zm. 7 I 1575 wSalamance, hiszp. teolog.

  Do zakonu wstąpił w Burgos, gdzie 1538 złożył śluby zak.;po studiach filoz.-teol. w Alcalá de Henares i przyjęciuświęceń k a p ł . , wykładał filozofię w studium zak. w Salamance,nast. w Valladolid, a od 1551 teologię w kolegium wAlcalá de...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLIFET, Galliffet JOSEPH FRANÇOIS de SJ

  ur.2 V 1663 w Aix-en-Provence, zm. 31 VIII 1749 w Lyonie,teolog.

  Do zakonu wstąpił 1678 w Awinionie; od 1680 odbywałstudia filoz.-teol. w Lyonie (był uczniem Klaudiusza de laColombière); jako rektor kolegiów w Vesoul, Grenoble,Lyonie i Besançon erygował bractwa Najśw. Serca Jezusowegooraz szerzył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /2 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLANDI, Galland ANDREA COr

  ur. 7 XII 1709w Wenecji, zm. 12 I 1779 tamże, patrolog, kanonista.

  Dozakonu wstąpił 1735; wydał Bibliotheca graeco-latina veterumpatrum antiquorumque (LXIV, Ve 1765-1781, Ve 1782),będącą zbiorem pism (zaopatrzy! je w objaśnienia) 380 gr.i łac. autorów k o ś c , oraz antologię wypowiedzi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLIKANIZM

  Gallikański Kościół, system kościelno--prawny o charakterze nacjonalistycznym, koncyliarystycznym(—» koncyliaryzm) i episkopalnym (—» episkopalizm),powstały w nurcie —* cezaropapizmu, a zmierzający do uformowaniaautonomicznego Kościoła kat. we —* Francji(„najstarsza córa K o ś c i o ł a " ) ;

  termin g...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /10 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLEGOS RÓMULO

  ur. 2 VIII 1884 w Caracas, zm.5 IV 1969 tamże, wenezuelski pisarz i polityk.Studiował prawo; był dyr. szkoły średniej w Barcelonie(prow. Anzoátegui), a nast. wicedyr. szkoły pedagog, w Caracas; od 1909 współredagował pismo lit. o charakterzespołeczno-patriotycznym „Alborada";

  1929 uzyskał mandatsenatora;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /2 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLIKAŃSKIE ARTYKUŁY, Declaratio cleri Gallicani

  Uchwały duchowieństwa franc, z 3 II 1682 dotyczącezakresu władzy papieża i stosunku Kościoła do państwa we—» Francji (II Č ) .

  W wyniku sporu o —» regalia z pap. Innocentym XI, królLudwik XIV zwołał 1681 nadzwyczajne posiedzenie duchowieństwafranc, z udziałem 7 metropolitów, 26 bpów (m.in.J . B...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /2 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLERANI ALESSANDRO SI

  Pseud. Agrodolce, ur.9 IV 1833 w Cento k. Ferrary, zm. 1 XII 1905 w Rzymie,pisarz rei., kaznodzieja.

  Po uzyskaniu doktoratu na uniw. w Ferrarze wstąpił 1856do zakonu i ok. 1860 przyjął święcenia kapł.; nast. uczyłw kolegiach zak. w Senigalli i Tivoli; by! r e k t o r em kolegiówwe Florencji (1877-81) i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLING KURT

  ur. 8 I 1900 w Wilhelmshaven (FryzjaWsch.), zm. 12 VII 1987 w Tybindze, biblista, archeolog.

  Studiował w Berlinie i Jenie, gdzie 1923 doktoryzował sięz filozofii; 1925 uzyskał habilitację w Berlinie na podstawiemonografii Die Erwählungstraditionen Israels (B 1928);

  1928-45 wykładał w Halle, od 1945 był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLI

  Kapłani eunuchowie bogini —> Kybele, którejkult (związany z mitem o Attisie) rozpowszechniony byt wAzji Mn., szczególnie we Frygii, skąd 204 prz.Chr. zostałoficjalnie przeszczepiony do Rzymu;

  nazwę g. wywodzi się(wg Owidiusza i in.) od frygijskiej rzeki Gallus, związanejściśle z kultem Kybele (mogła też...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLION, Lucius Iunius Annaeus Gallio

  ur. ok. 3prz.Chr. w Kordowie (pd. Hiszpania), zm. 66 w Rzymie,starszy brat Seneki Filozofa, retor, prokonsul Achai rezydującyw Koryncie.

  Właściwe nazwisko Marcus Annaeus Novatus zmienił poprzybyciu do Rzymu, gdzie do ekwitów przyjął go retorLucjusz Juniusz G. (Seneka, Naturales ąuaestiones 4,10;Epist...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 806

  praca w formacie txt

Do góry