Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GALTON FRANCIS

  ur. 16 II 1822 w Birmingham, zm.17 I 1911 w Haslemere k. Londynu, przyrodnik i psycholog.

  Pochodził z rodziny kwakrów; po studiach med. wielepodróżował (m.in. do Afryki), interesując się meteorologiąi geografią; nast. zajął się zagadnieniami —» dziedzicznościoraz psychologii; należał do pierwszych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /2 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLUP

  Diecezja w stanie Nowy Meksyk (StanyZ j e d n . ) eryg. 16 XII 1939 z części t e r y t o r i um diec. Tucson i metropolii Santa Fe jako jej sufr.; bpem koadiutoremordynariusza G. został 1986 Donaldo Pelotte ze Zgrom.Księży Najśw. Sakramentu (pierwszy bp Indianin w StanachZ j e d n . ) ;

  diec. zajmuje 143 607...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALURA BERNHARD bp.

  ur. 21 VIII 1764 w Herbolzheimk. Fryburga Br., zm. 4 V 1856 w Brixen (Bressanone),teolog, pedagog.

  Studiowal teologię we Fryburgu Br. i Wiedniu, gdzie 1788przyjął święcenia k a p ł . ; był prefektem studiów w seminariumduch. we Fryburgu Br.; powołany przez ces. Franciszka I nadoradcę rządowego w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLUS, Gaius Vibius

  ur. ok. 207 w Perugii, zm.253 w T e r n i , ces. rzymski od 251.

  Był senatorem, a od 250 zarządzał Mezją Dolną; w decydującejbitwie z Gotami 251 prawdopodobnie zdradził ces.Decjusza, doprowadzając do j e g o klęski i śmierci; ogłoszonyces. przez wojsko, zawarł z Gotami haniebny dla Rzymianpokój.

  Wobec...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALVANI LUIGI

  ur. 9 IX 1737 w Bolonii, zm. 4 XII1798 tamże, lekarz, fizyk i fizjolog.

  W. Bolonii byt wykładowcą anatomii na uniw. i prof, położnictwaw Instytucie Sztuk i Nauk, a od 1772 prezydentem Bolońskiej Akademii Nauk; 1779 zostat tercjarzemfranciszkańskim; 1797 wskutek przekonań polit, i rei. odmówiłzłożenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLUS, Petelin JACOB SOCist

  Pseud. Jacobus Handl,ur. między 15 IV a 31 VII 1550 w Ribnicy (Słowenia), zm.18 VII 1591 w P r a d z e , kompozytor.

  Osobowość G. kształtowały klasztory, m.in. benedyktyńskiw Melk i cysterski w Zwettl, w których działali wybitnitwórcy; 1574 G. został członkiem wiedeńskiej kapeli dworskiej;do 1578...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /2 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALVESTON - HOUSTON

  Diecezja w Stanach Zjedn.(Teksas) eryg. 25 VII 1959 j a k o sufr. San A n t o n i o ; powstałaz połączenia diec. Galveston (eryg. 4 V 1847) z Houston j a k ojej siedzibą.

  Działalność mis. wśród Indian w Teksasie prowadzili od 1685 franc, rekolekci, 1689-1812 hiszp. franciszkanie,a od 1838 lazaryści (—»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLONIO ANTONIO COr

  ur. 1557 w Rzymie, zm.15 V 1605 tamże, hagiograf.

  Do zakonu wstąpi! 1577, prawdopodobnie już po studiacht e o l . ; przyjąwszy święcenia kap!, był kaznodzieją, a takżepomocnikiem —> Filipa Neri, którym opiekował się w czasiej e go choroby; po śmierci Filipa (1595) przyczynił się do rozpoczęciajego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLIA CHRISTIANA

  Skrócona nazwa dzieł zawierającychhist, opisy prowincji k o ś c , diecezji i opactw na terenachdawnej Galii oraz katalogi ich biskupów i opatów.

  Prekursorami G.ch. byli - J. Severi, autor Chronologiahistorka successionis hierarchicae antistitum Lugdunensisarchiepiscopatus (L 1607), J. Chenu przez dzieło...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /3 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLA PLACYDIA

  ur. ok. 386 w Konstantynopolu,zm. 27 XI 450 w Rzymie, cesarzowa rzym., matka ces. WalentynianaI I I .

  Była córką Teodozjusza Wielkiego, siostrą zaś ces. Arkadiuszai Honoriusza; jako branka Ałaryka I poślubiła(ok. 414) jego kuzyna i następcę Ataulfa; po śmierci męża(415) została wydana ok. 417 za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 295

  praca w formacie txt

Do góry