Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GAMRAT PIOTR abp.

  ur. 1487 w Samoklęskach k.J a s i a , zm. 27 V I I I 1545 w Krakowie, prymas Polski.

  Od 1500 studiował w Akademii Krak., po czym przebywałna dworze bpa płockiego, E. Ciołka, któremu towarzyszyłw misjach dyplomatycznych; po 1509 otrzymał probostwow Wyszkowie, 1519 zaś scholasterię p ł o c ; po powrocie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /2 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAŁUSZKA JÓZEF ALEKSANDER

  ur. 17 III 1893 wSzczurowej k. Brzeska, zm. 6 IX 1939 w Annopolu, poeta.

  Studiował (od 1919) filozofię na U J ; 1929 został członkiemzarządu krak. oddziału Związku Zawodowego LiteratówPol.; 1931-34 redagował „Gazetę Literacką".

  Debiutowałzbiorem Promień i grom (Kr 1919), zawierającym wiersze,które...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAMS Pius OSB

  Imię chrzestne Bonifacius, ur. 23 I1816 w Mittelbuch (Wirtembergia), zm. 11 V 1892 w Monachium,historyk Kościoła.

  Po studiach filoz.-teol. w Tybindze i R o t t e n b u r g u przyjął1839 święcenia kapł. i pracował j a k o duszpasterz; od 1847 byłprof, historii Kościoła i teologii w seminarium duch. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAMALIEL

  (hebr. gamali'el Bóg jest moją nagrodą),imię dwóch —> t a n n a i t ów z I w. po Chr.

  GAMALIEL I , R a b b a n G. ha-Zaken (Starszy), zm. prawdopodobnieprzed 70 po Chr.; działał ok. 25-50 po Chr.w Jerozolimie; był faryzeuszem wychowanym w szkole swegodziadka —» Hillela, którą później kierował; o jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAMSKA - ŁEMPICKA JADWIGA

  ur. 2 VII 1903 wPrzemyślu, zm. 9 I 1956 w Lublinie, p o e t k a .

  Od 1922 studiowała polonistykę i historię na Uniw. JanaKazimierza we Lwowie; od 1924 była bibliotekarką Pol.Muzeum Szkolnego i Biblioteki Baworowskich; 1927 uzyskaładoktorat (na podstawie rozprawy o polskim teatrze misteryjnym);1929-36...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAMALIJA, Hamalija SIEMION

  ur. 31 V I I 1743 naPołtawszczyźnie, zm. 10 V 1822, p o e t a i tłumacz.

  Studiował w Akademii Mohylańskiej w Kijowie; dziatatw wolnomularstwie ros.; pisał wiersze rei. i przełożył najęzyk ros. wiele dzieł f r a n c , pol., lac. i niem. (m.in. przetłumaczyłprawie wszystkie prace J. Böhmego, którego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAŁDYŃSKI TADEUSZ ks.

  ur. 24 X 1891 w ŚrodzieWlkp., zm. 17 I I 1 9 4 1 w Dachau, działacz społ. i abstynencki.

  Podczas studiów w seminarium duch. w Poznaniu i Gnieźniebral udział w pracach tajnych organizacji niepodległościowychi w -» abstynenckim ruchu; 1916 przyjął święceniak a p ł . ; od 1922 pełnił funkcję sekretarza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GANDAWA

  Flamandzkie Gent, franc. Gand, miastoi diecezja w pn.-zach. Belgii.

  W 1. poł. VII w. działalność mis. w G. prowadzili benedyktyni:św. —» Amand (założył klasztor św. Piotra w G.,należącej do bpstwa T o u r n a i ) , —» Bawon i —» Eligiusz. Z rozwojemmiasta od XI w. (w XII-XV w. była G. j e d n ym z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /3 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAMALSKI SERAFIN OFMObs

  ur. ok. 1675 w Lubawie,zm. 1733 w Skępem (Włocławskie), kanonista.

  Po ukończeniuseminarium zak. rozpoczął 1702 studia w Rzymie;powróciwszy do kraju, był lektorem teologii w Warszawiei Poznaniu; 1713 zosta! definitorem, 1717 gwardianem wSkępem i komisarzem prow, ruskiej, 1719 zdobył —>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAŁECKI ANTONI bp.

  ur. 25 V 1811 w Radłowie k.Tarnowa, zm. 10 III 1885 w Wiedniu, wik. apostolski austriackiejczęści diec. krakowskiej.

  Studia teol. odbył w Wiedniu, a doktorat uzyskał w Rzymie;1834 przyjął święcenia k a p ł . , po czym pracował jakokatecheta w Tarnowie, gdzie 1853 otrzymał kanonię;

  1862 rząd austr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 247

  praca w formacie txt

Do góry