Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GANG MŁODZIEŻOWY

  (ang. gang brygada, banda,szajka), nazwa stosowana w niektórych krajach (zwł. w StanachŹjedn.) na określenie grupy młodzieżowej, zorganizowanejzazwyczaj wokół przestępczej działalności; w Polsceużywa się też terminu banda przestępcza (chuligańska).

  Organizowanie się dorastającej młodzieży w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /3 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAP, Vappincum

  Bpstwo w pd.-wsch. Francji, sufr.Aix-en-Provence. Wg miejscowej tradycji, pierwszy bp Demetriuszponiósł śmierć męczeńską w I w.; bpi znani są odV w. (m.in. w końcu VI w. bp Aregius założył w G. szkołędla kształcenia duchownych); od końca X w. (do 1512) bpiG. sprawowali władzę świecką nad miastem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /1 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GANDHARWA

  (sanskr.), w hinduizmie jeden ze sposobówzawierania małżeństwa, często potajemnie, na zasadzieobustronnej umowy, temat wielu opowieści; także boskimuzykant pici męskiej, czasem śpiewający i tańczący,początkowo j e d e n - obecnie wielu; również słudzy —» Indryzwiązani z rytuałami urodzin czy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GANDHI MOHANDAS KARAMCHAND

  (zw. Mahatma -wielki duchem), ur. 2 X 1869 w P o r b a n d a r (pn.-zach. I n d i e ) ,zm. 30 I 1948 w New Delhi, przywódca ind. ruchu nar.,reformator, myśliciel.

  Wychowany w ortodoksyjnej rodzinie hinduistycznejnależącej do kasty wajśjów, odbył studia z zakresu prawa wLondynie; 1893-1914 zabiegał o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /6 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GANDULF z BINASCO OFM bł.

  ur. ok. 1200 w Binascok. Mediolanu, zm. 3 IV 1260 w Polizzi Generosa k.Palermo, kaznodzieja, p a t r o n miasta Polizzi Generosa.

  Po złożeniu ślubów zak. zamieszka! w eremie k. Polizzi Generosa, podejmując za zgodą bpa Cefalu misję kaznodzieiwędrownego w jego diecezji; zdobył popularność na tereniecałej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GANDULF z BOLONII

  zm. 1185(7), kanonista i teolog,prof, i zał. szkoły jurysprudencji kośc. na uniw. w Bolonii.

  Jest autorem niektórych glos do Dekretu Gracjana (DieGlosse zum Dekret Gratians, wyd. J.F. Schulte, W 1872;—> Corpus iuris canonici I ) , które były cytowane m.in. przezbpa Ferrary Huguccio w Summa Lipsiensis oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GANESIA

  (sanskr. Ganapati), w ó d z ganów, duchówsłużących —» Siwie, również pan przeszkód (Wighneśwara),którego prosi się o pomoc przed podjęciem jakiegokolwiekprzedsięwzięcia; w hinduizmie także b ó s t w o lud., patronliteratury, oświaty, sukcesu;

  drugi syn Siwy i Parwati, przedstawianyw czerwonym kolorze, z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GANDERSHEIM

  Dawne król. opactwo kanoniczek wdiec. Hildesheim pod wezw. św. Jana Chrzciciela i św. StefanaI, p o t em także św. papieży - Anastazego I i InnocentegoI; zał. 852 przez księcia saskiego Liudolfa w Brunshausenprzy benedyktyńskim klasztorze instytut kanoniczek, przeniesiono856 do G . ; kościół konsekrowano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /2 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAMMADIA

  Zlatynizowana nazwa gr. litery y (gamma),obecnie stosowana na określenie charakterystycznych díasztuki wczesnochrześc. monogramów chrystologicznych wkształcie gr. liter T, Z, H, I, które mogły też przybierać formyo r n a m e n t a l n e.

  G. umieszczano na wierzchnich szatach (palliach, himationach)-...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAŁÓW

  Miejscowość z zabytkowym kościołem filialnymw par. Lutynia w archidiec. wrocławskiej.

  Pierwotniew G. była parafia eryg. przed 1353 przy kościele NiepokalanegoPoczęcia NMP; obecny kościół wzniesiony ok. 1500 wstylu późnogot., ok. 1609 przebudowany, jest budowlą murowaną,1-nawową, z wąskim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /900

  praca w formacie txt

Do góry