Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GARANHUNS

  Diecezja we wsch. Brazylii eryg. 2 VIII1918 z pd. części t e r y t o r i um archidiec. Olinda-Recife, którejzostała sufr.; utworzono ją celem przeciwdziałania wpływomprotest, w G. (ośrodek ten założyli prezbiterianiea m e r . ) ;

  1962 G. utraciła część terytorium na rzecz nowoutworzonej diec...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARCÍA MORENO GABRIEL

  ur. 24 XII 1821 w Guayaquil(Ekwador), zm. 6 VIII 1875 w Q u i t o , prezydent (1861--65, 1869-75) Ekwadoru.

  Studia prawnicze na uniw. w Q u i t o uwieńczył 1848 doktoratem;jako polityk i dziennikarz bronił praw Kościołak a t . , a zwł. jezuitów (w ich obronie napisał m.in. Defensade los jesuitos); podczas...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /2 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARASSE FRANÇOIS SI

  Pseud. André Scioppius,Charles de 1'Espinoeil, Hydaspe, ur. 1585 w Angoulême,zm. 14 VI 1631 w Poitiers, teolog polemista, kaznodzieja.

  Do zakonu wstąpi! 1600 w Tuluzie; studia filoz.-teol. odbyl1603-06, 1612-16 w Bordeaux (w tym czasie uczyt też w kolegiachjez.) i 1615 przyjął święcenia kapłańskie.

  G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /2 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GANGES

  Rzeka w Indiach i Bangladeszu, święta rzekawyznawców hinduizmu, wypływająca ze stopy boga —» Wisznu,opływająca niebo (Droga Mleczna) i zstępująca na ziemięz włosów —> Siwy, traktowana często j a k o samoistna bogini,cel pielgrzymek; śmierć nad brzegiem G. i rozsypanie prochówzapewniają bezpośrednie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /1 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAPCZYŃSKI TEOFIL ks.

  ur. 29 IV 1875 w Bydgoszczy,zm. 30 I 1910 w Rogoźnie Wlkp., teolog.

  Po studiachw seminarium duch. w Poznaniu przyjął 1898 święcenia kapł.i był wik. w Rogoźnie, a nast. w Biezdrowie i Poznaniu; 1906został prob, w Rogoźnie; był więziony za udział w akcjachantygermanizacyjnych; należał do Poznańskiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GANGRA

  (Cankiri w pn. Turcji), staroż. metropoliaw rzym. prowincji Paflagonia; miejsce synodu ok. 340, potępiającegozwolenników skrajnej ascezy w chrześcijaństwie(—» enkratyci).

  B i s k u p s t w o powstało w IV w.; metropolita G. braludział w Soborze Efes. (431); w V w. G. podlegały sufr.Pompeiopolis, Sora...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /1 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GANIMEDES

  Mityczny syn króla trojańskiego Trosai nimfy Kallirroe, zabrany przez bogów na Olimp i mianowanypodczaszym Zeusa (Iliada XX 231-233); wg Horacego (CarminaIV 4) Zeus, zakochany w G., porwał go wysyłając w tymcelu o r ł a , a nast. uczynił go swym podczaszym i kochankiem,ofiarowując mu jednocześnie wieczną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /2 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GANSINIEC RYSZARD

  ur. 6 III 1888 w SiemianowicachŚląskich, zm. 8 III 1958 w Krakowie, filolog, historykkultury antycznej.

  Początkowo uczył się w seminarium duch. w Münster(Westfalia), a nast. studiował filologię klasyczną i germanistykęna tamtejszym uniw. i w Berlinie (1911-15); tu pracowałtakże w Museum für Völkerkunde;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /2 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GANTKOWSKI PAWEŁ

  ur. 28 XII 1869 w Gnieźnie,zm. 11 X 1938 w Poznaniu, lekarz i działacz społeczny.

  Po studiach med. we Wrocławiu, Monachium i Würzburgupracował 1896-1900 w Witkowie k. Gniezna; 1901 przeniósłsię do Poznania, powołany przez abpa F. Stablewskiego nawykładowcę medycyny pastoralnej w tamtejszym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /1 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAON

  (hebr. wyniosłość, wysokość), tytuł rektorówakademii talmudycznych w Sura i Pumbedita w Babilonii(od tej nazwy okres od końca VI do XI w. nazywa się epokągaonatu).

  G. przewodzili całokształtowi życia rei. Żydóww —» diasporze na Bliskim Wsch., rozstrzygając spory religijno-prawne; byli autorytetami w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /733

  praca w formacie txt

Do góry