Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GARRUCCI, Garrucius RAFFAELE SJ

  ur. 23 I 1812w Neapolu, zm. 23 V 1885 w Rzymie, archeolog, epigrafiki numizmatyk.

  Do zakonu wstąpił 1826; po studiach filoz.-teol. w Rzymiei Neapolu przyjął 1838 święcenia kapł. i 1847-53 uczył przedmiotówfiloz. i języka hebr. w kolegium zak. w Benewencieoraz języków wsch. i paleografii w Neapolu;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARYCKI BONIFACY ks.

  ur. 19 VI 1742 w Nowym Korczynie,zm. 19 II 1822 w Krakowie, prof. UJ, prawnik, ekonomista.

  Studiował 1757-64 na UJ; 1768-74 wykładał w KolegiumNowodworskiego; 1770 przyjął święcenia k a p ł . ; od 1775 wykładałdialektykę na wydz. filozofii UJ; 1778 został prof, prawanatury n a r o d ów i polit., a 1780...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARSIAS QUADROS

  ur. w 2. poł. XV w. w Sewilli,zm. 20 VI 1518 w Krakowie, prawnik. Studiował w Boloniii tam 1502 został prof, prawa; 1505 przybył w orszaku bpaE. Ciołka do Polski i pełnił na jego dworze funkcję sekretarza;uczestniczył też w wielu misjach polit, króla ZygmuntaI Starego;

  od 1510 był prof, prawa kan. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARZÓN

  Diecezja w Kolumbii eryg. 20 V 1900 z pd.części diec. Tolima j a k o sufr. Papayán (od 1974 sufr. Ibagué);1964-72 pod nazwą G.-Neiva; zajmuje 9667 km2 i liczy343 590 mieszk. (prawie wszyscy katolicy), 29 parafii, 33 księżydiec. i 15 zak., 18 zakonników i 130 sióstr.

   

  AAS 56(1964) 403, 869, 64(1972) 660-662...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARSZYN WSIEWOŁOD MICHAJŁOWICZ

  ur. 14 II 1855w Prijatnoj Dolinie, zm. 5 IV 1888 w Petersburgu, pisarz.

  Po ukończeniu 1874 gimnazjum w Petersburgu rozpocząłstudia w Instytucie Górniczym; współpracował nast. z periodykiem„Otieczestwiennyje zapiski", w którym publikowałwiele opowiadań osnutych na tle osobistych przeżyć wojennych(m.in...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARNOWO

  Miejscowość z zabytkowym kościołemfilialnym w par. Nawodna w dek. chojeńskim w diec. szczecińsko-kamieńskiej (do reformacji parafia w diec. kamieńskiej);

  1318 wieś G. należała do augustianów-eremitów zChojny; zachował się kościół z 2. poł. XIII w., wielokrotnieprzebudowywany; z pierwotnej budowli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GASPARRI PIETRO kard.

  ur. 5 V 1852 w Ussita (prow.Macerata), zm. 18 XI 1934 w Rzymie, dyplomata, kanonista.

  Po ukończeniu seminarium duch. w Rzymie, przyjął 1877święcenia kapł.; wykładał nast. prawo kan. w kolegiumKongr. Rozkrzewiania Wiary oraz teologię sakramentów wseminarium San Apollinare w Rzymie; od 1880 był prof...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARIZIM

  (Vg, hebr. gerizzim), wzniesienie w górachEfraima, dziś Dżebel et-Tur (881 m) na pd. zachód od Sychem(Tell Balata), naprzeciw góry Ebal (zw. górą przekleństw).

  ST nazywał G. Pępkiem Ziemi (Sdz 9,37) i uważał ją zagórę błogosławieństw (Pwt 11,29; 27,12; Joz 8,33), natomiasttradycja samarytańska...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /2 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARLICKI TOMASZ ks.

  ur. ok. 1730, zm. po 1773,działacz konfederacji barskiej, kaznodzieja.

  Od 1754 byt burgrabią krak.; po przyjęciu święceń kapł.został 1767 kanonikiem kijowskim; od 1768 był w Krakowskiemk a p e l a n em gen. i kaznodzieją konfederatów barskich;po klęsce 1768 został skazany na zesłanie, jednakże w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /1 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARNET HENRY SJ

  ur. 1555 w Heanor (Derbyshire),zm. 3 V 1606 w Londynie, konwertyta.

  Pochodził z rodziny protest.; po ukończeniu WinchesterSchool przeszedł 1575 na katolicyzm i wstąpił do zakonuw Rzymie; studia filoz.-teol. odbyt w Collegium Romanům,w którym (po przyjęciu święceń kapt.) uczył języka hebr.i matematyki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /1 663

  praca w formacie txt

Do góry