Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GASZYN

  Wieś z zabytkowym kościołem filialnym w par.Nawiedzenia NMP w Wieluniu w dek. Wieluń I w diec. częstochowskiej;kościół NMP w G. zbudowano w XVI w. z fundacjiwłaścicieli wsi Gaszyńskich;

  jest budowlą drewnianą, jednonawową, konstrukcji zrębowej, oszalowaną, z węższymprostokątnym prezbiterium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATTI ARTURO

  ur. 14 I 1878 w Loreto, zm. 28 XI 1958w Rzymie, malarz, twórca fresków w pol. kaplicy w sanktuariumMatki Bożej w — L o r e t o .

  Studia odbył w Król. Akademii Sztuk Pięknych w Rzymiepod kierunkiem C. Maccariego; pierwsze prace wystawił wGalerii Nar. w Rzymie (m.in. Sw. Paweł broni się przed HerodemAgryppą w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /3 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARUFALOFF JAN CR bp.

  ur. 12 VIII 1888 w MalkoTyrnowo (pd.-wsch. Bułgaria), zm. 7 VIII 1951 w Sofii,misjonarz.

  Uczył się u zmartwychwstanek w Malko Tyrnowo i u zmartwychwstańcóww Adrianopolu; po odbyciu nowicjatu w Krakowiei złożeniu 1906 ślubów zak., studiował teologię na Gregorianum;1912 przyjął w Rzymie święcenia kapł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARNYSZ MACIEJ GRZEGORZ bp.

  ur. 13 III 1740 wokolicach Wielunia, zm. 6 X 1790 w Warszawie.

  Kształcił się w szkołach jez. w Warszawie, a nast. w Rzymie,gdzie 1767 uzyskał doktorat prawa kan.; był kanoniki em i dziekanem kapituły kujaw., prob, w Inowrocławiu,od 1775 bpem sufraganem pozn. i 1778 referendarzem koronnym;dzięki prymasowi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GASPÉ

  Diecezja w Kanadzie eryg. 5 V 1922 z części terytoriumarchidiec. Rimouski, której została sufraganią; zajmuje20 637 km2 i liczy 110 435 mieszk., w tym 104 202 katolików,63 parafie, 95 księży diec. i 16 zak., 24 zakonników i 237sióstr.

   

  E. Josi, ECat V 1955-1956; P. Joncas, DHGE XIX 1375-1379; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARVIE ALFRED ERNEST

  ur. 29 VIII 1861 w Żyrardowie,zm. 7 III 1945 w H e n d o n pod Londynem, teolog kongregacjonalistyczny,działacz ekumeniczny.

  Po studiach w Edynburgu, Glasgow i Oksfordzie byt pastorem w Macduff i Montrose; od 1903 wykładał filozofię religiiw Londynie, m.in. w New Seminaren, którym 1924-33 kierował;1920...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAROUA

  Metropolia w Kamerunie eryg. 18 III 1982z sufr. Maroua-Mokolo, Ngaoundéré i Yagoua;

  1947 z częścipn. wikariatu apost. Foumban utworzono prefekturęapost. G. i powierzono ją franc, oblatom; 1953 podniesionado rangi wikariatu apost., a 1955 - diecezji (jako sufr. Jaunde);1970 działalność mis. w diecezji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARWOLIN

  Parafia i dekanat w diec. siedleckiej. WieśG. wzmiankowana 1386, otrzymała przed 1420 prawa miejskiechełmińskie od księcia mazowieckiego Janusza I.Parafia G. powstała 1407-18 w archidiakonacie warsz.(diec. poznańskiej), dekanat po 1536, a 1797 utworzono w G.oficjalat gen. z 36 parafiami, zniesiony 1807 (po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARRIGOU - LAGRANGE REGINALD OP

  Imię chrzestneMarie Aubin G o n t r a n , ur. 21 II 1877 w Auch, zm. 15 II1964 w Rzymie, filozof, teolog.

  Jako student medycyny pod wpływem książki E. HelloL'Homme wstąpił 1897 do zakonu; 1902 przyjął święceniakapł.; studiował filozofię i teologię we Flavigny-sur-Ozeraini na Sorbonie w Paryżu, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /4 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARY

  Diecezja w Stanach Zjcdn. eryg. 10 XII 1956,sufr. Indianapolis; powstała z części t e r y t o r i um diec. —> FortWayne; zajmuje 4680 k m 2 i liczy 699 000 mieszk. (wielu emigrantówp o l . ) , w tym 189 732 katolików, 85 parafii, 123 księżydiec. i 62 zak., 91 zakonników i 261 sióstr.

   

  R. Aubert. DHGE XIX...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /401

  praca w formacie txt

Do góry