Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GASQUET FRANCIS OSB kard.

  Imię zak. Aidan, ur.5 X 1846 w Londynie, zm. 5 IV 1929 w Rzymie, historyk Kościoła.

  Do zakonu wstąpił 1866 w Belmont; po złożeniu 1867 profesjizak. był p o d p r e f e k t em oraz nauczycielem matematyki i historii w kolegium w *Downside, gdzie 1874 przyjął święceniak a p ł . , a 1878-85 był p r z e...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATTICO GIOVANNI BATTISTA GBL

  ur. 1704 w Novarze(Piemont), zm. 1 1 I I 1754 w Rzymie, liturgista i kanonista.

  Był profesorem filozofii i teologii na Lateranum; napisałdzieło historyczno-prawne dotyczące kaplic prywatnych Deoratoriis domesticis et de usu altaris portatilis iuxta veterem acrecentem Ecclesiae disciplinám (R 1746, 17703), w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATHY

  Średniopers. gas, pieśni, strofy, wiersze, hymny-» Zaratusztry; w sanskrycie słowo g. oznacza wierszowanewstawki w rei. dziełach pisanych prozą; zebrane zostały wksiędze kultu Jaśnie (—» Awesta 2,1°) i obejmują 17 rozdziałów,238 strof oraz 5560 słów.

  Irańczycy uważali g. za słowa p r o r o k a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GASSENDI PIERRE

  ur. 22 1 1592 w Champtercier k. Digne,zm. 24 X 1655 w Paryżu, filozof, astronom i przyrodnik.

  Po uzyskaniu 1614 d o k t o r a t u z teologii, przyjął 1616 święceniak a p ł . ; 1617-23 wykładał filozofię w Aix-en-Provence; 1634został prepozytem kapitulnym w Digne; 1645-48 był prof,astronomii w Collège...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /5 895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATUNEK

  W ontologii - u k t a d cech istotnych, wspólnychi niezmiennych w pewnej grupie j e d n o s t e k ; w logice -sposób orzekania cech istotnych, konstytutywnych, stanowiącychtreść, którą orzeka się o wszystkich desygnatach danejklasy; w literaturze - zespól cech określających budowę danegodzieła lit...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /6 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATINEAU - HULL

  Diecezja w Kanadzie eryg. 1 III 1982w miejsce diec. Hull powstałej 27 IV 1963 z części t e r y t o r i umarchidiec. Ottawa, której została sufraganią; zajmuje 6015km2 i liczy 216 000 mieszk., w tym 194 000 katolików, 62 parafie,65 księży diec. i 73 zak., 102 zakonników i 368 sióstr.

   

  AAS 56(1964) 323-325:...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GASTPARY WOLDEMAR

  ur. 12 VII 1908 w Henrykowiek. Sieradza, zm. 22 XII 1984 w Warszawie, duchowny ewang.,historyk Kościoła.

  Studiował teologię ewang. 1927-32 na UW, uzyskując stopieńkandydata teologii; ordynowany 1932, był do 1939 wik. iprefektem w Tomaszowie Mazowieckim; 1939 uzyskał na UWdoktorat z teologii; 1940...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATTA BARTOLOMEO della

  Właśc. P i e t ro d ' A n t o n i o Dei,OSBCam, ur. 1448 we Florencji, zm. 1502 lub 1503 w Arezzo,malarz, architekt.

  Do zakonu wstąpił we Florencji, gdzie nawiązał kontakty zA. Verrocchio i A. Pollaiolo; po przeniesieniu się do Arezzozostał o p a t em klasztorów S. Clemente i S. Maria in Gradi;1480-82...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GASZTOŁDOWIE

  Ród litew., który odegrał wpływowąrolę w XIV-XVI w. na Litwie i Żmudzi, m.in. w kształtowaniusię organizacji kościelnej. Do znanych przedstawicieli należą:

  1. PIOTR, wg Kroniki Bychowca z XVI w. (nie potwierdzonejin. źródłami) miał być fundatorem misji franciszkanów,dla których wybudował kościół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /3 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATTERER MICHAEL SJ

  ur. 21 IX 1862 w Oberrasen(pd. Tyrol), zm. 6 VI 1944 w Innsbrucku, teolog pastoralista.

  Po studiach filoz.-teol. w Innsbrucku przyjął 1885 święceniak a p ł . ; do zakonu wstąpił 1888; 1893-1933 (z wyjątkiem1910-19) wykładał w Innsbrucku teologię pastoralną, którąpojmował j a k o naukę o urzędzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 777

  praca w formacie txt

Do góry