Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GAUBIL ANTOINE SJ

  ur. 14 VII 1689 w Gaillac (pd.Francja), zm. 24 VII 1759 w Pekinie, sinolog.

  Do zakonu wstąpił 1704 w Tuluzie, a 1718 przyjął święceniakapł.; od 1723 przebywał w Chinach, gdzie na dworze ces. wPekinie był dyr. kolegium, w którym uczono łaciny dla ułatwieniakontaktów z Europą; był członkiem Akademii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDENTY, Gaudencjusz z Brescii Św. bp.

  zm. po 406(prawdopodobnie 410-411) w Brescii, teolog.

  Był uczniem św. —> Filastra (zm. 390); pod wpływem Ambrożegoprzyjął po Filastrze bpstwo Brescii; znał Jana Chryzostomai w celu uzyskania unieważnienia wyroku banicji, wydanegona Chryzostoma przez synod Pod Dębem (403),uczestniczył w delegacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDE PRAESUL ADALBERTE

  Anonimowa sekwencjapol. ku czci św. — Wojciecha, powstała przy kolegiacie wGłogowie ok. 1462-70 (BUWr IV Q 81); składa się z 8 podwójnych^strof typu —» Lauda Sion. Z faktów biogr. opróczimienia Świętego wspomina j e go pracę apost. wśród Słowian iśmierć męczeńską od miecza; nazywa go „wzorem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDE FELIX POLONIA

  Anonimowy hymn nieszpornyw oficjum rymowanym ku czci św. —» Jadwigi Śląskiej, powstałyprawdopodobnie we Włoszech w XVI w.; wzywa doradosnej wdzięczności wobec Boga za Jadwigę, którą nazywaróżą ofiarowaną Królowi Chwały oraz świetlaną księżnąPolski.

   

  AH LXIII 165-166; Kowalewicz LŚr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDETE

  (łac. radujcie się), zwyczajowa nazwa IIIniedzieli adwentu (zw. też niedzielą radości lub różową),pochodząca od pierwszego słowa antyfony na wejście Ç-*introit) Gaudete in Domino semper (Flp 4,4).

  Przewodnim motywem tekstów liturg., mszalnych i brewiarzowychniedzieli G. jest radość z faktu, że „Pan...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDE VIRGO DULCISSIMA

  Anonimowa sekwencjaku czci NMP, powstała na Śląsku prawdopodobnie pod koniecXIII w. (najstarszy przekaz pochodzi z graduału norbertanówwrocł. z 1319).

  Składa się z pojedynczej strofy początkoweji końcowej oraz 11 strof podwójnych, o zmiennej ilościsylab i nieregularnym rymie; w treści naśladuje oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDE JOSEPH, FILI DAVID

  Średniow. sekwencja k uczci św. —> Józefa Oblubieńca powstała we Wrocławiu wXV w., zachowana w mszale wrocł. z 1505 kościoła św. MariiMagdaleny (rps B U W rM 1150); w brewiarzu włocł. z 1502występuje j a k o hymn; zbudowana jest z 5 par 6-wierszowychstrof bez parzystego rymowania, co wg H. Kowalewicza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GASZYŃSKI KONSTANTY

  ur. 10 III 1809 w Małej Wsi k.Czerska, zm. 8 X 1866 w Aix-en-Provence, poeta, tłumacz.

  Od 1828 studiował na UW; 1830 wraz z L. Zienkowiczemwydawał „Pamiętnik dla Płci P i ę k n e j " ; brał czynny udział wpowstaniu listopadowym, po jego upadku przebywa! w Poznańskiem,a nast. wyemigrował do Francji; 1833...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /3 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATTI VINCENZO MARIA OP

  ur. 15 III 1811 w Riva Ligurek. San R e m o , zm. 8 XI 1882 tamże, teolog.

  Studia filoz.-teol. odbył w V i t e r b o i Lukce, gdzie nast. byłprzeorem konwentu i wykładowcą w seminarium duch.; 1838zosta! w Rzymie lektorem w Kolegium św. Tomasza, 1866p r e f e k t em biblioteki Casanatensis, 1870 s e k r e t a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAT

  (hebr. tłocznia wina), miasto kananejskie wspomnianew listach z Tell el —» A m a r n a ( A N E T 489), zamieszkałeprzez Anakitów (Joz 11,22), później miasto Pentapolis filist.(Joz 13,3; 1 Sm 5,7-10; 6,17).

  G. jest często wymieniane w historii Dawida; władcą G. byłwówczas Akisz; z G. pochodził m.in. Goliat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 128

  praca w formacie txt

Do góry