Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GAUSS CARL FRIEDRICH

  ur. 30 IV 1 7 7 7 w Brunszwiku,zm. 23 II 1 8 5 5 w Getyndze, matematyk, fizyk i astronom.

  Po studiach w Getyndze uzyskał ( 1 7 9 9 ) doktorat w Helmstädt;od 1 8 0 7 był profesorem uniw. w Getyndze i dyr. miejscowegoobserwatorium astronomicznego. Opublikował podstawowądla teorii liczb i algebry Disquisitiones...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDETE IN DOMINO

  Adhortacja p a p . Pawła VI z9 V 1975 (AAS 67(1975) 789-832; przekład pol. PPK VIII,z. 1, 242-303) o —» radości chrześcijańskiej.Ogłoszenie G . i . D . związane bylo z —» r o k i em jubileuszowym(1975), ukazującym p r o g r am —» pojednania ludzi z Bogiemi z sobą.

  W nawiązaniu do doktrynalnych i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /3 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDEAT CAELESTIS CURIA

  Sekwencja ku czci św.Pauli odnaleziona przez M. Bochyńskiego w XVI-wiecznymp r o z a r i um Mszału z Kraśnika; przypuszczalnie powstała wkręgu krak. kanoników regularnych; wysławia ducha pokuty iwyrzeczenia Świętej, jej miłość oraz wrażliwość na biedę i potrzeby człowieka; dzięki jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDE MATER ECCLESIA

  Hymn w laudesach o św.— Jacku Odrowążu wchodzący w skład oficjum rymowanego— Adest dies Celebris; opisuje pobyt Świętego (jako kanonikakatedralnego) wraz z b p em krak. Iwonem Odrowążem w Rzymie,gdzie j a k o pierwszy z Polaków przyjął z rąk św. Dominikahabit zak.; tekst w AH XLIII 179.

   

  Chev 37...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDEAT ECCLESIA PSALMORUM DRAGMATE FUSCA

  Oficjum rymowane o Św. Grobie (—> grób Chrystusa)powstałe we Wrocławiu, zachowane w brewiarzu z 2. pot.XV w. kościoła św. Marii Magdaleny (rps B U W rM 1155); zawierahymny —» Victìmae paschałis, dulcore Deo specialis znieszporów i —» Tumba sacrum novit illud nova claudere corpusz komplety; w treści i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDE MATER ECCLESIA, GAUDE FELIX CRACOVIA

  Anonimowy hymn z 1406 w nieszporach o św. — StanisławieBiskupie; w 4 niejednolitych metrycznie zwrotkach zawieraoprócz wstępnej inwokacji i doksologii strofę o wskrzeszeniuPiotrowina oraz o in. cudownych uzdrowieniach dokonanychza przyczyną Świętego;

  utwór zachował się w rękopiśmiennymbrewiarzu włocł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDEAT OMNIS (INGENS) NATIO POLONORUMQUE REGIO

  Hymn na święto translacji relikwii św. Wojciecha;występuje w 2 redakcjach - zachowana w rękopiśmiennychbrewiarzach krak. z 2. poł. XV w. i augustianów z Żaganiaz XVI w., druga w druk. brewiarzach włocł. z 1502 i 1543;różnią się brakiem w drugiej redakcji strofy 8 - o przeniesieniurelikwii do Gniezna -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDE MATER POLONIA

  Najstarszy hymn o św. ->Stanisławie Biskupie i męczenniku, ułożony w XIII w. przezWincentego z Kielc OP; pierwotnie przeznaczony na świętoPrzeniesienia Relikwii Stanisława (27 I X ) , wszedł nast. do liturgiigodzin jego uroczystości (8 V); zbudowany z 11 strof,dzieli się, na 4 cz. ;

  zachęca Polskę do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDENTES FESTUM COLIMUS, Dziś radośnie wysławiamy

  Anonimowy hymn w godzinie czytań tekstów wspólnycho —» dziewicach ( I I ) , powstały ok. XVI w., w LH od1971; wysławia wierność i czystość dziewic, które poszły zaChrystusem; jego samego nazywa lilią czystości, królem dziewic,stróżem miłości i pełnią miłosierdzia; zawiera prośbę,aby Chrystus...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDE MATER STIRPS ELECTA

  Anonimowa sekwencjarymowana o siedmiu radościach NMP. Utwór 9-zwrotkowynależy do grupy Gaudę (raduj się) i znajduje się w mszalekrak. z 1438; podkreśla wolność od grzechu, udział Maryi wtajemnicy zbawienia i pośrednictwo u Syna (płaszcz o p i e k i ) ; wporównaniach nawiązuje do symboli bibl. lilii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /490

  praca w formacie txt

Do góry