Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GAUTIER JERZY ks.

  ur. 23 I 1 8 7 4 w Warszawie, zm.9 XII 1 9 4 1 tamże, kanonista, pedagog.

  Pochodził ze spolonizowanej rodziny franc. ; po studiach nawydz. prawa UW prowadził praktykę adwokacką, którąprzerwał wstępując do seminarium duch. w Warszawie; będącsubdiakonem wyjechał do Rzymu, gdzie na Gregorianumuzyskał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUTRELET FRANÇOIS XAVIER SI

  ur. 15 II 1 8 0 7 wSampigny (Saône-et-Loire), zm. 1 V I I 1 8 8 6 w Montluçon (Alli e r ) , inicjator idei apostolatu modlitwy (—* Apostolstwo Modlitwy),pisarz ascetyczny.

  Do zakonu wstąpił 1 8 2 9 w Awinionie i 1 8 3 5 przyjął święceniak a p ł . ; sprawował m.in. funkcje ojca duch. ( 1 8 4 2 - 5 2 ) orazr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUZBERT, Gautbert, Gozbert bp.

  zm. 11 IV 860 misjonarz.

  Był krewnym Ebona, abpa Reims; do Szwecji wysiałgo ok. 8 3 2 j a k o swego zastępcę —» Ansgar; G. zbudował kościółw Birka i prowadził intensywną pracę mis.; wygnany ok.8 4 0 z e Szwecji, został 8 4 5 b p em Osnabrück.

   

  Ph. Oppenheim, Der heilige Ansgar und die Anfänge des...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAVANTI BARTOLOMEO

  B a r n a b i t a , imię chrzestne Bernardyn,ur. 1569 w Monzie, zm. 14 VIII 1638 w Mediolanie.

  Do zakonu wstąpił 1587 w Mediolanie; po studiach filoz.--teol. i przyjęciu święceń kapł. był kaznodzieją i duszpasterzem;powołany do Rzymu za pap. Klemensa VIII i UrbanaV I I I , pracował nad reformą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAVAZZI ALESSANDRO

  ur. 21 III 1809 w Bolonii, zm.9 I 1889 w Rzymie, założyciel wolnego Kościoła we Włoszech(—» wolne Kościoły).

  W 1826 wstąpił do barnabitów i po studiach filoz.-teol.przyjął 1832 święcenia k a p ł . ; uczył nast. retoryki w Neapolu iLivorno; 1848 wystąpi! z zakonu i został kaznodzieją wojskowymprzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDIUM MUNDI

  Hymn w nieszporach na uroczystość—> Wniebowzięcia NMP, napisany przez —* Piotra Damiani(1007-72), w LH od 1971; jest to utwór metryczny napisanywierszem leoniańskim.

  Wysławia Maryję Dziewicę, k t ó r a odbieraw niebie największą po Bogu cześć od aniołów, prorokówi apostołów; nazywa ją radością...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDIUM VITAE

  (łac. radość życia), ruch n a rzeczobrony życia zainicjowany 1979 w Warszawie przez ks. S. Ługowskiego,ks. S. Małkowskiego i J. Salija O P ; nazwy użytopo raz pierwszy 1980 w piśmie informującym władze kośc. odziałalności ruchu.

  Podstawą G.V. jest nauka Kościoła o życiu jako darzeBoga, od którego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAULLE CHARLES de

  ur. 22 XI 1890 w Lille, zm. 9 XI1970 w Colombey-les-deux-Eglises, general, franc, mąż stanu.

  Urodził się i wychował w rodzinie kat. o tradycjach patriotycznych;od dzieciństwa g ł ę b o k o r e i . , pozostał t a k im do końcażycia. Najważniejszą dla niego była sprawa narodu franc, ij e go znaczenia w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /4 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAULTIER Louis EDOUARD CAMILLE

  ur. 1746 w Asti(Piemont), zm. 19 IX 1818 w Paryżu, franc, pedagog.Święcenia kapł. przyjął 1780 w Rzymie, po czym osiadł wParyżu; podczas rewolucji franc, przebywał w Holandii i Anglii;1801 powrócił do Francji.

  Był twórcą metody nauczaniaprzez zabawę, którą wiązał z zadaniami wychowawczymi. Zuwagi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUME JEAN JOSEPH

  ur. 5 VI 1802 w Fuans (departamentD o u b s ) , zm. 19 XI 1879 w Paryżu, teolog i pisarz.Święcenia kapł. przyjął 1825, po czym był wik. w Vesoul,od 1827 prof, dogmatyki i od 1828 r e k t o r em seminariumduch. w Nevers;

  od 1831 zajmował się katechizacją dorosłych;był p r o m o t o r em dzieła św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /3 115

  praca w formacie txt

Do góry