Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GAWORSKI JAN NEPOMUCEN IGNACY ks.

  ur. ok. 1739,zm. 23 V 1800.

  Pochodził z Krakowa; 1762 uzyska! na UJdoktorat z filozofii, po czym do 1766 naucza! w AkademiiChełmińskiej (w Chełmnie przyjął święcenia k a p ł . ) , nast. byłs e n i o r em bursy filozofów w Krakowie; 1772 został prof, architekturycywilnej i wojskowej na UJ; 1773...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWEŁEK FRANCISZEK

  ur. 4 II 1884 w Radłowie k.Tarnowa, zm. 8 IX 1919 w Częstochowie, etnograf.

  Studiował1907-12 na UJ archeologię prehist. i e t n o a n t r o p o l o g i ę ; działałteż w Tow. Muzeum Etnograficznego, drukując prace o chara k t e r z e postulatywnym i popularyzatorskim; 1919 powierzonomu wykłady z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWORZEWSKI JÓZEF CM

  ur. 7 III 1873 w Biskupicachk. Wieliczki, zm. 17 X 1936 w Krakowie, działacz zak. icharytatywny.

  Po wstąpieniu 1890 do zgromadzenia odbywał studia filoz.--teol. w seminarium zak. w Krakowie, a nast. w Rzymie,gdzie 1897 przyjął święcenia kapł. i 1898 uzyskał tytuły doktorafilozofii i teologii; powróciwszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWLIK WIESŁAW ks.

  ur. 3 VI 1923 w Krakowie, zm.5 IV 1980 w Katowicach.

  Studia teol. odbył na UJ; święceniakapł. przyjął 1950 w Katowicach; przez rok był wikariuszemw Jeleniej Górze, a nast. w katedrze we Wrocławiu, gdzie wykłada!też filozofię w seminarium duch.; 1951 uzyskał na UJdoktorat z teologii;

  1955-57 byl...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWORZYCE

  Parafia w dek. Glogów-Zachód w diec.gorzowskiej eryg. przed 1366;

  obecny kościół św. Barbary,wzniesiony w X I V - X V w., przebudowany 1518 w stylu got.,jest budowlą 1-nawową, oskarpowaną na narożach, z dostawionąna pocz. X V I w. wieżą; w okresie reformacji prawiewszyscy mieszkańcy G. przeszli na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWLINA JÓZEF FELIKS abp.

  ur. 17 XI 1892 w Strzybnikuk. Raciborza, zm. 21 IX 1964 w Rzymie, bp polowy WojskaPol., opiekun pol. wychodźstwa.

  Studia filoz.-teol. na uniw. we Wrocławiu uwieńczył 1921d o k t o r a t em i w tymże roku przyjął święcenia k a p l . ; w czasie Iwojny świat, służył w wojsku niem.; po.powrocie z niewoli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /4 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWATH, Gawatowic JAKUB ks.

  ur. 17 III 1598 weLwowie, zm. 17 VI 1679 tamże, pisarz ascetyczny.

  Po studiach w Akademii Krak. do 1620 był nauczycielem wszkole par. w Kamionce Strumiłowej; 1622 przyjął święceniakapł. i pełnił obowiązki kapelana zamkowego oraz prawdopodobniewik. w Brzeżanach; 1629-69 był prob, w Wyźnianach;w czasie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUTAMA, Gotama

  Rodowe nazwisko —» Buddy; także,utożsamiany z Akszapadą, żyjący między VI w. prz.Chr. aIV w. po Chr. w Mithili, twórca Njajasutry, pierwszego zeznanych obecnie i podstawowego dzieła —» njaji, jednego z 6głównych bramińskich systemów filozofii —> indyjskiej.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAVLOVIČ, Gawłowicz HUGOLÍN OFM

  Imię chrzestneMarcin, ur. 11 XI 1712 w Czarnym Dunajcu, zm. 4 VI 1787 wHorovcach, słowac. p o e t a barokowy (pol. pochodzenia).

  W 1733 wstąpił do zakonu w Hlohovců; posiadał gruntownąwiedzę teol. oraz znajomość historii i literatury antycznej;j e g o twórczość ma charakter moralizatorski...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUTIER z COINCY (COINSI) OSB

  ur. 1 1 7 7 lub 1 1 7 8w Coincy k. Soissons, zm. 25 IX 1 2 3 6 w Soissons, starofranc.poeta.

  Był przeorem klasztoru w Vic-sur-Aisne, potem wielkimp r z e o r em opactwa św. Medarda w Soissons. Napisał, adaptującswobodnie źródła ł a c , 2 księgi Miracles de Notre-Dame(I-IV, G 1 9 5 5 - 7 0 ) ; p o p u l a r...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 797

  praca w formacie txt

Do góry