Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  „GAZETA GÓRNOŚLĄSKA"

  Pismo o orientacji, kat. inarodowo-radykalnej, przeznaczone dla pol. ludności Śląska,ukazujące się 1874-94 (od 1887 j a k o „Opiekun Katolicki") początkowow Bytomiu, a nast. w Gliwicach 2 razy w tygodniu,redagowane i wydawane przez braci Stanisława i ks. FranciszkaPrzyniczyńskich; odegrało ważną rolę w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAYLORD

  Diecezja w Stanach Zjedn. ervg. 19 XII1970, sufr. Detroit; zajmuje 28 922 km2 i liczy 396 000mieszk., w tym 89 634 katolików, 59 parafii, 66 księży diec. i18 zak., 23 zakonników i 135 sióstr.

   

  AAS 63(1971) 721-723; AnPont 1986.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWRECKI JAN LEOPOLD ks.

  ur. 10 III 1818 wTrzciance k. Piły, zm. 21 IV 1866 w Rogoźnie Wlkp., działaczs p o ł . , pedagog.

  Studiował 1836-40 filologię klasyczną i filozofię w Berlinie iWrocławiu, a nast. teologię w seminarium duch. w Poznaniu;po przyjęciu 1843 święceń kapl. był wik. w Trzemesznie i Pile;j a k o dyr. (od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWŁOWICKI SZYMON ks.

  ur. ok. 1610, zm. 1691, pisarz.

  Studiował początkowo w Wilnie, a nast. w Padwie, gdzieuzyska! doktorat filozofii i 1634 medycyny; od 1645 przebywałw Płocku jako nadworny lekarz bpa Karola FerdynandaWazy, od k t ó r e g o otrzymał wieś Trąbin; 1657 G. został kanonikiemkolegiaty św. Michala i 1658 k a t e d...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWROŃSKI ANDRZEJ bp. SJ

  ur. 30 X I 1740 w Lubaszuk. Tarnowa, zm. 7 IV 1813 w Krakowie, matematyk.

  Do zakonu wstąpił 1756 w Krakowie; studiował filozofię wKaliszu (1759-62), a nast. matematykę i fizykę w Poznaniu iWiedniu; po studiach teol. w Rzymie przyjął święcenia k a p ł . ;od 1771 był prof, matematyki i kierownikiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWŁOWICZ JAN OP

  zm. 1720 w Gdańsku, kaznodzieja.

  Do zakonu wstąpił w Gdańsku i 1684 złoży! ślubyzak.; studia teol. odbył w Durazzo (Durrési w Albanii); 1692powróci! do kraju i uczył w szkołach zak. w Piotrkowie, Płocku,Toruniu, Poznaniu i Gdańsku; prowadził też działalnośćkaznodziejską, która zyskała mu dużą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWROŃSKI ANDRZEJ

  ur. 20 VI 1885 w Genewie,zm. 11 I 1927 w Józefowie k. Warszawy, orientalista, językoznawca.

  W latach 1903-05 studiował na wydziale filoz. we Lwowie, anast. sanskryt w Lipsku (głównie u E. Windischa); 1917 weLwowie objął katedrę językoznawstwa porównawczego. Byłwszechstronnym znawcą literatury eur. (znał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWŁUSZOWICE

  Parafia w dek. Baranów Sand. wdiec. tarnowskiej. Wieś wzmiankowana w XII w. miała kościółśw. Wojciecha, wzniesiony i wyposażony 1215 przez Krystynaz Obichowa;

  obecny fundacji Maksymiliana i SieciechaOssolińskich, drewniany, zbudowany 1679, konsekrowany1685, odnowiony 1870 jest jednonawowy, z węższym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWĘCKI BOLESŁAW JÓZEF

  ur. 5 X 1889 w Spirowie(obecnie Z S R R ) , zm. 13 IV 1984 w Warszawie, filozof.

  Doktorat z filozofii uzyskał 1914 na UJ i tamże 1930 habilitowałsię, a do 1939 wykładał; w czasie okupacji brał udział wtajnym nauczaniu; 1946-50 był prof, na uniw. we Wrocławiu,a 1955-67 na ATK.

  Budując system filoz. (—»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWROŃSKI HILARY FELIKS ks.

  ur. 14 I 1835 w Baszowicach(Kieleckie), zm. 30 XII 1919 w Krakowie, tłumacz,publicysta.

  Studiował w Akademii Duch. w Warszawie, a po przyjęciu1858 święceń kapł. - prawo w Rzymie, gdzie 1860 uzyskałdoktorat; do zgrom, misjonarzy św. Wincentego a Paulo wstąpi!w Paryżu; 1863 został dyr. seminarium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 503

  praca w formacie txt

Do góry