Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  „GAZETA KOŚCIELNA"

  Dwa kat. tygodniki rei.-społ.:

  1. Wydawany 1843-49 w Poznaniu j a k o kontynuacja kwartalnika— „Archiwum Teologiczne"; miał 3 działy:

  ° rozprawyrei. (m.in. listy pasterskie),

  ° doniesienia kośc. miejscowe(głównie z archidiec. gnieźnieńskiej i pozn.) i zagr.,

  ° wiadomości lit. (od 1844 j a k o „ D o d a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZA

  Staroż. miasto kananejskie na wsch. brzegu M.Śródziemnego, na pograniczu Palestyny z Egiptem (Rdz10,19; Sdz 6,4); j e d n o z miast pentapolis filistyńskiej (Joz13,3) ze świątynią —> Dagona; bpstwo tytularne.G. wymieniają listy z Tell el -» A m a r n a ( A N E T 478, 489--490); miasto zdobyte przez J u d ę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GAZETA NIEDZIELNA"

  Tytuł popularnych czasopismkatolickich; do najbardziej znanych należą:

  1. Tygodnik społ.-polit., wydawany 1902-39 we Lwowie(założył i wydawał ks. Adam Wesoliński), od 1911 - podwspólną redakcją z tygodnikiem krak. „Prawda" przez Kat.Spółkę Wydawniczą w Krakowie (1914 połączony z tym pismem,a 1919...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /4 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZA, Gazes THEODOROS

  ur. ok. 1398 w Tesalonice,zm. 1476 w San Giovanni a Piro (prow. Salerno), bizant.uczony, filolog i humanista.

  Był prof, w Konstantynopolu; na Soborze Flor. (1439) należałdo zwolenników unii; po soborze pozostał we Włoszech ij a k o współpracownik kard. —> Bessariona (zw. princeps Academìae)redagował m.in...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GAZETA OLSZTYŃSKA"

  Pol. gazeta o charakterzenar. i k a t . , ukazująca się 1886-1939 w Olsztynie, początkowotygodnik, od 1921 gazeta codzienna, organ Związku Polakóww Prusach Wschodnich.

  Jej założycielami byli m.in. J. Liszewski, A. Samulowskii F. Szczepański; 1891 Liszewski przekazał ją SewerynowiPieniężnemu; 1894-1918...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZDA VOJTECH OFM

  Imię chrzestne J a k u b , ur. 19 VI1741 w Kubinie (Orawa), zm. 26 VII 1817 w Żylinie, słowac.kaznodzieja. Po studiach teol. w Egerze i przyjęciu święceńk a p ł . 1764 prowadził działalność duszpast. w wielu miastach( H u m e n n é , Rožňava, Koszyce, Beckov, Żylina). Był członki em Słowac...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWROŃSKI JAN

  ur. 25 I 1892 w Warszawie, zm.22 I 1983 w Rzymie, dyplomata, pisarz.

  Średnie wykształcenie klasyczne zdobył w szkole benedyktynóww Downside (Anglia); doktorat z ekonomii politycznejuzyskał na uniw. wrocławskim; 1919-38 działał w pol. służbiedyplomatycznej (m.in. w Turcji); 1925 zawarł małżeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GAZETA OPOLSKA"

  Czasopismo polit.-społ. (zał.i redagowane przez B. Koraszewskiego), wydawane 1890-1923 w Opolu początkowo 2 razy tygodniowo (od 1911 - 3razy, od 1913 - 4 razy), a od 1919 codziennie; od 1920 własnośćPol. Komitetu Plebiscytowego, a od 1923 koncernu prasowegoA. Napieralskiego; z G . O . współpracowali m.in...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GAZETA GDAŃSKA"

  Pismo społ.-polit, wydawane1891-1939 w -> Gdańsku, zasłużone dla polskości Gdańska iKaszub, od 1918 dziennik (tytuł ulegał zmianom).

  Założycielami pisma byli Władysław Łebiński, MieczysławŁyskowski, B e r n a r d Milski (do 1901 wydawca) i J. —* Czyżewski;celem G . G . było „podnoszenie poziomu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /3 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAY CHARLES bp.

  ur. 1 X 1815 w Paryżu, zm. 19 I 1892tamże, teolog duchowości religijnej.

  Studiował w Paryżu filozofię, prawo i muzykę; nawróciwszysię pod wpływem kazań H . D . L a c o r d a i r e ' a , odstąpił od wolterianizmui 1837 udał się do Rzymu; po studiach teol. przyjął1845 święcenia k a p ł . ;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 886

  praca w formacie txt

Do góry