Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GĄBIN

  Parafia i dekanat w diec. płockiej. Miejscowośćwzmiankowana od 1215, prawa miejskie otrzymała przed1332; pierwotny kościół grodowy św. Mikołaja powstał zapewnez fundacji książęcej w XII w.; w XV w. wzniesiono1-nawowy kościół murowany, odrestaurowany i rozbudowanyprzed 1672; kolejny kościół murowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GDACIUS ADAM

  ur. 1615 w Kluczborku, zm. 18 IX1688 tamże, ewang. kaznodzieja i pisarz.

  Kształcił się w Kluczborku,Brzegu i Toruniu (gimnazjum ewang.augsb.); 1637uczył w gimnazjum w Elblągu, nast. był w Wilnie kantoremszkoły ewang., a p o t em jej r e k t o r e m ; 1641 powrócił do Kluczborka,gdzie był diakonem, a od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /2 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĄDEK MACIEJ ÖGD

  Imię zak. A n z e lm o d św. AndrzejaCorsiniego, ur. 24 II 1884 w Niegowici k. Krakowa, zm.15 X 1969 w Łodzi, pisarz ascet., założyciel zgrom, zakonnego.

  J a k o alumn niższego seminarium w Wadowicach był wychowankiemRafała Kalinowskiego; do zakonu wstąpił 1901w C z e r n e j ; po studiach filoz.-teol. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GDAŃSK

  Miasto, siedziba parafii, dekanatów, klasztorów,stolica —» gdańskiej diecezji, ważny ośrodek reformacji i,związany z nim, ośrodek wydawniczy, a także siedziba wikariuszagen. obrządku orm., parafii i d e k a n a t u prawosł., orazparafii ewangelickoaugsburskiej.

  1. M i a s t o - Początki G., związane z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /28 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĄSIOREK BENEDYKT OFMObs

  (zw. Anserinus), ur.ok. 1545 we Lwowie, zm. 6 VIII 1607 w Jarosławiu n. Wołgą,misjonarz.

  Po studiach 1572-75 w Akademii Krak. wstąpił do zakonu wWarszawie; od 1578 studiował w Paryżu, Perugii i Rzymie,uzyskując tytuł lektora teologii; 1585 zorganizował w Samborzezak. studium filoz. i powiększył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GAZETA TORUŃSKA"

  Dziennik polit, i społeczno--kulturalny wydawany 1867-1921 w Toruniu (kontynuacjachełmińskiego „Nadwiślanina"). pierwsze na Pomorzu Gdańskimpol. pismo codzienne.

  Reprezentując wśród pol. pism pomorskich wysoki poziomintelektualny, G.T. odegrała znaczną rolę w obronie polskości,pielęgnując tradycję i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /2 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GAZETA ŚWIĄTECZNA"

  Tygodnik oświatowy dla rolników,zał. 1881 i red. do 1908 przez Konrada Prószyńskiego(pseud. K. Promyk), a nast. przez j e go syna Tadeusza z żonąWandą; głosił hasła solidaryzmu stanowego; początkowo niezwiązany z żadną partią polit, w okresie I wojny świat, stał sięorganem Stronnictwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GAZETA POLSKA w BRAZYLII"

  Najstarsze pismopol. emigracji w Ameryce L a c , wydawane 1892-1941 jako tygodnikw Kurytybie; zał., wyd. i red. był K. Szulc; nast. wydawcamii red. byli: E.S. Woś-Saporski, A. Waberski, Ć.Szulc, S. Czapski, L. Bielecki, ks. J. Peters, M. Gross,R. Karman, F. Dybowicz, T. Drapiewski SVD, F. Wochnik,S...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GAZETA GRUDZIĄDZKA"

  Czasopismo społ.-polit.,zał. 1894 w Grudziądzu przez W. Kulerskiego (ukazywało się3 razy w tygodniu do 1939; od 1935 w Poznaniu, p r z e j ę t e 1938przez Tow. Prasowe Oświata).

  Od 1912 G . G . była organem Pol.-Kat. Partii Lud. (zał.przez Kulerskiego), mającej na celu obronę wolności Kościołai...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAYRAUD HIPPOLYTE

  ur. 1856 w Lavit k. Tuluzy, zm.17 XII 1911 w Bourg-la-Reine pod Paryżem, teolog, działaczpolityczny.

  Do zak. dominikanów wstąpił 1877; od 1884 wykłada! teologięw kolegium w Tuluzie (od 1890 filozofię scholast. w InstytucieK a t . ) ; 1893 za zgodą Stolicy Apost. opuścił zakon, bypoświęcić się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 760

  praca w formacie txt

Do góry