Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GEBHARD II Św. bp.

  ur. 7 VIII 949(?) w Bregencji, zm.27 VIII 995 w Konstancji, reformator życia kościelnego.

  Kształcił się w szkole katedralnej w Konstancji; 979 z nominacjices. O t t o n a I I został b p em Konstancji; dokonał reformyw diecezji, ograniczając wpływy czynników świeckich na sprawykośc. ; przyczynił się do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GDAŃSKA DIECEZJA

  Powstała 1925 w granicach WolnegoMiasta Gdańska (utworzonego 1920 na mocy t r a k t a t uwersalskiego), bezpośrednio zależna od Stolicy Apost. (—» egzempcja);od 1972 sufr. metropolii —* gnieźnieńskiej.

  Początki chrześcijaństwa na terytorium d.g. łączy się zprawdopodobną działalnością bpów J o r d á...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /10 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĄSIOROWO

  Miejscowość z zabytkowym kościołem filialnymw par. Strzegocin w dek. nasielskim w dipc. płockiej.

  Pierwotnie G. było parafią eryg. 1 3 8 5 przez bpa Ścibora; zlikwidowanoj ą 1 8 4 7 , włączając kościół do par. Winnica, a 1 9 0 9do par. Strzegocin; w G. zachował się kościół wzniesiony 1 7 9 2z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GDOWSKI ZYGMUNT OCD

  Imię zak. Andrzej Fezulańskiod św. Teresy, ur. 1588 w Krakowie, zm. 2 XII 1656 w KamieńcuPodolskim, teolog.

  Po wstąpieniu 1606 do karmelitówdawnej obserwancji studiował w Akademii Krak., gdzie 1618uzyskał stopień bakałarza, a przed 1623 magistra teologii;nast. wykładał teologię w Akademii Krak.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĄSIOROWSKI ALBERT

  ur. 1 8 4 0 w Jaśle, zm. 11 VI1 8 8 8 w Wadowicach, pedagog i pisarz.

  Po studiach na uniw. Jana Kazimierza we Lwowie rozpocząłwspółpracę z „Dziennikiem L i t e r a c k i m " , gdzie 1 8 6 4 - 6 5drukował we fragmentach powieści - Kupiec z Halickiej ulicy,Męczennica i Miłość bez granic; osobno wydał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GAZETA TYGODNIOWA"

  Tygodnik poświęcony sprawomrei., oświatowym i społ., wydawany 1930-39 w Kielcach.

  Wydawcą był ks. B. Czerkiewicz, a od 1937 Kiel. Kuria D i e c ,redaktorami - księża S. Dembczyk (1930-33), S. Borowiecki(do 1937) i J. Kornobis ( d o 1939).

  Przeznaczając pismo dla czytelnika wiejskiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GDÓW

  Parafia w dek. dobczyckim w archidiec. krakowskiej,pierwsza wzmianka 1325-27. Kościół Narodzenia NMProzbudowany 1790 i 1864, konsekrowany 1826, jest budowląmurowaną, jednonawową z kaplicą Przemienienia Pańskiegoz 1865 i wydłużonym p r e z b i t e r i um zamkniętym wielobocznie;

  do zabytków należą 3...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĄSIOROWSKI FRANCISZEK ks.

  ur. 1 8 7 6 w Strachociniek. Makowa Mazowieckiego, zm. 25 IX 1 9 3 9 w Warszawie,działacz społeczny.

  Po studiach w seminarium duch. w Warszawie i przyjęciu1 9 0 0 święceń kapł. był wik. w Zgierzu; 1 9 0 5 został prob, naWoli w Warszawie. Należał do tajnego koła księży CollegiumSecretum przy Lidze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZZANIGA PIETRO MARIA OP

  ur. 3 III 1722 w Bergamo(Włochy), zm. 11 XII 1799 w Vicenzy, teolog.

  W Bergamo 1737 złożył profesję zak.; po studiach filoz.--teol. w Bolonii i przyjęciu święceń kapł. byt wykładowcą wstudiach zak. w Pawii, Bolonii i G e n u i ; 1758 został magistremstudentów domin, w Bolonii i wykładowcą uniw.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĄSIOROWSKI KONRAD ks.

  ur. 30 I 1914 w Płońsku,zm. 21 XI 1982 w Płocku, biblista.

  Studia filoz.-teol. rozpoczęte1931 w seminarium duch. w Płocku kontynuował naG r e g o r i a n um w Rzymie, gdzie 1939 przyjął święcenia kapł.;po powrocie do kraju pracował w duszpasterstwie (m.in. wCiechanowie i Nasielsku); 1945 został ojcem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /910

  praca w formacie txt

Do góry