Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GEEZ (gyyz)

  Rodzima nazwa klasycznego języka etiopskiego(wywodząca się od plemienia p d . a r a b . 'ag'azi), najstarszyz 8 semickich języków —* Etiopii (wraz z arab. i p d . a r a b .należy do pd.-zach. grupy języków semickich, a wraz z tigre itigrinia tworzy tzw. grupę pn.semickich języków Etiopii); wykształci!się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEDELIUSZ WOJCIECH

  zm. ok. 1632 w Kaliszu, drukarz.

  Pracował 1601 j a k o zecer w oficynie Wolrabów w Poznaniu,a od 1602 w Kaliszu; 1605 nabył drukarnię na własność;uzyskawszy poparcie abpa gnieźn. W. Gembickiego,1618-30 używał tytułu „typograf arcybiskupi".

  Wytłoczył 73druki, przeważnie o tematyce rei., pochodzące z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GDYK LUDWIK

  ur. 25 VIII 1874 w Warszawie, zm. 15 II1940, działacz społeczno-polityczny.

  Z zawodu był drukarzem;od 1905 wraz z ks. M. —» Godlewskim zakładał —* StowarzyszeniaRobotników Chrześcijańskich (SRCh); 1906 więzionyw cytadeli warsz.; był wieloletnim s e k r e t a r z em gen., anast. prezesem SRCh; organizował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEHENNA

  (gr. od hebr. gě (bL'ne) hinnom, aram. gehinnamdolina synów Hinnoma, dolina j ę k u ) , pierwotnie określenietopograficzne, p o t em też teologiczno-eschatologiczne.

  W ST jest nazwą doliny w pd. części Jerozolimy (arab.Wadi ar-Rababi); pod koniec monarchii judzkiej (VII-VI w.p r z . C h r . ) G. była...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /2 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEDEON

  (hebr. giďón, LXX gedeon), jeden z 6 większychsędziów (Sdz 6,1 - 8,35; Hbr 11,32), syn Joasza z roduAbiezera w pokoleniu Manassesa, zw. też J e r u b b a a l em (Sdz6,32; 7,1; 8,29.35; 9,1; 2 Sm 11,21) z powodu walki z kultemBaala i Aszery (Sdz 6,25-32).

  Pochodził z Ofra (być może dzisiejsze et-Taijibe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /6 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GDYNIA

  Miasto, siedziba parafii, dekanatów, wikariatubiskupiego i klasztorów w diec. chełmińskiej.

  Najstarsza wzmianka o wsi G. występuje 1253 w dokumenciebpa włocł. Wolimira, potwierdzającym jej przynależnośćdo par. w Oksywiu; na pocz. XIV w. G. stata się własnościącystersów w Oliwie, później przeszła na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /5 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEHLEN ARNOLD

  ur. 29 I 1904 w Lipsku, zm. 29 I 1976w Hamburgu, niem. filozof i socjolog.

  Studiował w Lipsku iKolonii; 1925 uzyskał d o k t o r a t i 1930 habilitował się w Lipsku,gdzie 1934 otrzymał po H. —» Drieschu k a t e d r ę filozofii;1938 przeszedł na uniw. do Królewca, a 1940 objął k a t e d r ę filozofiiw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /3 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEDKO, Gedeon bp.

  zm. 1 1 8 5 . Prawdopodobnie pochodziłze śląskiej gałęzi rodu Gryfitów (wg niektórych - Powałów);b p em krak. został 1 1 6 7 , p o p a r t y przez księcia BolesławaKędzierzawego, z którym przypuszczalnie współpracowałna Śląsku ( 1 1 4 6 - 6 3 ) ; dochowując mu wierności nie uczestniczyłw spisku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEBAUER PIOTR ks.

  ur. 8 IX 1575 w Głogowie, zm. 8IX 1646 we Wrocławiu, wizytator diecezji. Studiował w Ołomuńcu,a 1602-09 w Collegium Germanicum w Rzymie, uzyskującd o k t o r a t z filozofii i teologii; tam również przyjął 1607święcenia k a p ł . ; z polecenia bpa wrocł. wizytował 1614-29 (od1621 jako archidiakon)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEDKO bp.

  ur. ok. 1 1 6 0 , zm. ok. 1 2 2 3 . W 1 1 8 9 G. zostałprepozytem kapituły katedralnej krak. (wprowadził go doniej prawdopodobnie j e go stryj, bp krak. G e d k o ) ; nominacjęna bpstwo płoc. 1 2 0 6 zawdzięczał Konradowi I księciu mazowieckiemu;

  1 2 0 7 , po śmierci bpa Pełki, większość...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 126

  praca w formacie txt

Do góry