Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GELIN ALBERT SS

  ur. 3 X 1902 w Amplepuis (dep.Rhône), zm. 7 II 1960 w Lyonie, biblista.

  Po przyjęciu 1926święceń kapł. studiował do 1928 na wydziale teol. w Lyonie;1929 wstąpił do sulpicjanów i do 1931 studiował w P a p . InstytucieBibl. w Rzymie; nast. wykładał Pismo św. w seminariumduch. w Lyonie, a 1937-39 także...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEITA

  Diecezja w Tanzanii eryg. 8 XI 1984 z części diec.Mwanza j a k o sufr. Tabory; zajmuje 10 697 km2 i liczy 550 177mieszk., w t ym 59 292 katolików, 7 parafii, 4 księży diec. i 11zak., 16 zakonników, 8 sióstr (AnPont 1986).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEJZA, Géza

  ur. ok. 949, zm. 1 II 997, książę węg., zał.dynastii Arpadów.

  Był synem Taksonyego, przywódcy plemionwęg.; historycy opierając się na kronice Thietmara przypuszczają,że pierwszą żoną G. mogła być —» Adelajda, siostraMieszka I, drugą zaś Sarolta; 972 przejął władzę w Panonii; wysłane przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEIGER FRANZ

  ur. 16 V 1755 w Harting k. Ratyzbony,zm. 8 V 1843 w Lucernie, teolog polemista.

  Do zak. franciszkanów wstąpił 1772 w Lucernie; po studiachfiloz.-teol. i przyjęciu 1779 święceń kapł. uczył t am kleryków,a od 1792 był nauczycielem dogmatyki i historii Kościoław liceum; 1805 za zgodą Stolicy Apost...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GELAZY I Św.

  zm. 21 XI 496 w Rzymie, papież od 1 III492. Pochodził z Afryki (wg Liber pontificalis); był sekretarz em i doradcą pap. Feliksa I I I .

  Po wyborze na Stolicę Piotrowa usiłował przywrócić, zerwanąprzez schizmę akacjańską (—» Akacjusz, zm. 489), jednośćz Kościołem wsch. i w tym celu prowadził...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /3 785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEIGER THEODOR

  ur. 9 XI 1891 w Monachium, zm.16 VI 1952 (na statku na A t l a n t y k u ) , socjolog.

  Był 1928-33 prof, socjologii w Wyższej Szkole Techn. wBrunszwiku, a od 1938 na uniw. w A a r h u s ( D a n i a ) , od 1943na uniw. w Uppsali (Szwecja) i od 1945 ponownie w Aarhus;1951-52 wykładał na uniwersytetach amer, i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEDLICZKA ZDZISŁAW

  ur. 2 V 1 8 8 8 w Rypiance k. Kałusza,zm. 28 V 1 9 5 7 w Krakowie, malarz, grafik, pedagog.

  Studiował 1 9 0 7 - 1 2 w krak. Akademii Sztuk Pięknych Plastycznych;prowadził nast. poszukiwania nowych metod nauczaniaz zakresu haftu i koronkarstwa; był jednym z inicjatorówzorganizowanego w Krakowie seminarium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /2 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEBHARD z SALZBURGA bł. abp.

  ur. ok. 1020-25,zm. 15 (lub 16) VI 1088 w Werfen nad Salzach, reformator życiakośc. w archidiec. Salzburg.

  Pochodził prawdopodobnie z rodu grafów szwabskich vonHelfenstein; kształcił się przypuszczalnie w Paryżu; 1055 przyjąłświęcenia kapł. i został kapelanem na dworze ces. HenrykaI I I , a 1058-60...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /2 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEERTGEN TOT SINT JANS, Geertgen van Haarlem

  ur. ok. 1460 w Lejdzie, zm. ok. 1490 w H a a r l e m i e , malarz.Uczył się w cechu iluminatorów i introligatorów w Brugii,po czym osiadł w Haarlemie, gdzie początkowo byt uczniemA. van Ouwatera, a nast. pracował dla zakonu joannitów.

  Wczesne dzieła G. wykazują zależność od stylu mistrzów f l a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /3 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEBHARDT OSKAR LEOPOLD von

  ur. 22 VI 1844 wRakvere ( E s t o n i a ) , zm. 9 V 1906 w Lipsku, luterański teolog,bibliotekarz, wydawca.

  Od 1862 studiował w Dorpacie (Tartu ) , Tybindze, Erlangen, Getyndze i Lipsku, gdzie 1872 zetknąłsię z A. von Harnackiem, który skierował j e go zainteresowaniana teologię i bibliotekoznawstwo;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 012

  praca w formacie txt

Do góry