Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GEMELLI AGOSTINO OFM

  Imię chrzestne Edward, ur.18 I 1878 w Mediolanie, zm. 15 VII 1959 tamże, działaczk o ś c , zał. uniwersytetu kat. Sacro C u o r e , lekarz, psycholog.

  W czasie studiów med. (1896-1902) na uniw. w Pawii, hołdującmaterializmowi i pozytywizmowi, związał się z radykalnymruchem studenckim, partią i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /9 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENETYCZNA METODA

  (gr. genesis początek, pochodzenie,powstanie), sposób opisu, interpretacji i oceny zdarzeńw perspektywie ich g e n e z y, t j . zespołu warunków orazprzyczyn prowadzących do powstania i rozwoju czegoś; stosowanaw przyrodoznawstwie (—» biologia, —» geologia historyczna),humanistyce i naukach o kulturze;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /9 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENER JUAN BAUTISTA SJ

  ur. 24 VI 1711 w Balaguer(Hiszpania), zm. 1781 w Genui, hiszp. teolog.

  Do zakonuwstąpił 1726; był wykładowcą filozofii w Gandii oraz teologiiw G e r o n i e ; po wypędzeniu jezuitów z Hiszpanii (1767) osiedliłsię w Genui. Z dzieł G. na uwagę zasługuje Scholasticavindicata (Genua 1766) oraz Theologia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEMMA FULGET ECCLESIAE

  Hymn w nieszporach ośw. — Jadwidze Śląskiej, rymowany, 7-zwrotkowy, nieznanegoautora (pochodzenia śląskiego).

  Nazywa księżnę śląskąk l e j n o t em Kościoła i radością Polski, sławi jej pobożne życie,dzieła miłosierdzia, umiłowanie modlitwy i wstawiennictwowypraszające odpuszczenie win przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENERACJONIZM, generacjanizm

  (łac. generano rodzenie,pochodzenie), pogląd przeciwstawny —* kreacjonizmowii teorii —» preegzystencji, głoszący, że dusza ludzka powstajewraz z ciałem w drodze poczęcia i jest przekazywanapotomstwu przez rodziców w akcie rodzenia (z tego względubywa również nazywany —» traducjonizmem); terminu g...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /4 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEMMA GALGANI Św.

  ur. 12 III 1878 w Camigliano k.Lukki, zm. 1 1 I V 1903 w Lukce, mistyczka.

  Brak zdrowia był powodem przerwania przez G. nauki wszkole oblatek Ducha Świętego i uniemożliwił jej wstąpieniedo zakonu; po przedwczesnej śmierci rodziców opiekowali sięnią i jej licznym rodzeństwem krewni, a od 1899 aż do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /2 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENERALIZACJA

  (łac. generalis ogólny, powszechny),operacja myślowa, prowadząca od tego, co się odnosi do poszczególnychprzypadków, do tego, co ogólne (klasy przypadków);oprócz —> abstrakcji odgrywa istotną rolę w tworzeniu— pojęć, przekształcaniu nazw podrzędnych w nadrzędnej a k o przejście od gatunku do rodzaju ( T...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /2 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEALOGIA

  (gr. rodowód) , n a u k a o pokrewieństwie ipowinowactwie między ludźmi, służąca do klasyfikacji jednostek(por. —> genealogie biblijne) oraz społeczeństwa; g. zajmująsię przyrodnicy (—» genealogia biologiczna), psycholodzy,demografowie i antropolodzy.

  Badania genealogiczne ustalają fakt filiacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /5 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENERALNE GUBERNATORSTWO

  J e d n o s t k a administracjiterenowej utworzonej 1939 przez Niemców z częściziem pol. nie włączonych do Rzeszy Niem.; obejmowało początkowo95 000 km2 i liczyło ok. 12,5 min ludności, a poagresji Niemiec 1941 na Z S R R i przyłączeniu Galicji Wsch. -145 180 k m 2 i ok. 17 min ludności; dzieliło się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /5 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEALOGIA BIOLOGICZNA

  Układ grup świataorganizmów żywych odzwierciedlający stosunki pokrewieństwamiędzy nimi, w postaci graficznej przedstawiany najczęściejjako tzw. filogram lub drzewo filogenetyczne (rodowe,genealogiczne) form żywych.

  W zależności od skali, w jakiej rozpatruje się związki pokrewieństwa,drzewo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 980

  praca w formacie txt

Do góry