Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GENIUSZ

  (łac. genius duch opiekuńczy), rzym. bóstwoopiekuńcze mężczyzny (podobnie jak kobiety - J u n o n a ) , dającemu życie, jego duch opiekuńczy towarzyszący mu odchwili jego narodzenia i wyrażający j e go osobę; boskie wcieleniesił prokreatywnych.

  Z domowego kultu G. rozwinął się za ces. Augusta...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /2 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEWSKIE KONWENCJE

  Wielostronne układy międzynar.dotyczące tzw. międzynar. prawa konfliktów zbrojnych(tradycyjnie - prawa wojennego), a ściślej - prawa humanitarnego,podpisywane w —» Genewie na konferencjachdyplomatycznych pod auspicjami Międzynar. Komitetu —>Czerwonego Krzyża (stąd początkowo nazywane były...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /2 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENETYCZNE PORADNICTWO

  Zespól działań z zakresuprofilaktyki chorób genetycznych (—» genetyka), obejmującywszechstronne (w tym retrospektywne i prospektywne)rozpoznanie ewentualnej choroby o podłożu genetycznymbądź u potencjalnych rodziców, by pomóc im w podjęciu odpowiedzialnejdecyzji co do prokreacji (diagnostyka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /10 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENETYKA

  (gr. genetes zrodzony), nauka biol. (-* biologiaII 4°) zajmująca się b a d a n i em —* dziedziczności i zmiennościżywych organizmów roślinnych, zwierzęcych oraz —>człowieka (II A 1); analizuje mechanizmy przekazywaniadziedzicznych cech, ich przejawiania się i modyfikowaniaprzez —» środowisko, jak i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /6 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEWA

  Franc. Genève, niem. Genf, wł. Ginevra, miastoi dawne bpstwo w Szwajcarii, największe w E u r o p i e centrumekumenizmu i międzynar. organizacji.

  1. M i a s t o - Początkowo była t u celt. osada Allobrogów,ufortyfikowana 58 prz.Chr. przez Juliusza Cezara; w V w.opanowali G. królowie Burgundu, od 534...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /10 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEWSKIE KATECHIZMY

  Dwa dzieła J. Kalwinazawierające główne zasady j e g o nauki (—» kalwinizm).

  1. Catechismus Genevensis prior. Instruction et confessionde foi dont on use en l'Eglise de Genève (G 1537) został opracowanydla mieszkańców Genewy na podstawie Institutio religionisChristianae Kalwina; do katechizmu tego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /1 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENERALNE SEMINARIA

  Zw. józefińskimi, seminariautworzone 1783-86 z inicjatywy ces. Józefa II w krajach koronnychmonarchii - w miejsce zamkniętych, na mocy d e k r e t uces. z 30 III 1783, seminariów zak. i diec. (—» józefinizm);były wyrazem dążeń władz państw, do monopolizacji wychowaniai kształcenia przyszłych duchownych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /4 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEALOGIE BIBLIJNE

  (hebr. toledot, gr. genealogiai),spisy osób tworzących rody lub pokolenia zawarte w STi NT, u k ł a d a n e wg męskich potomków ze strony ojca.

  Charakterystyczne dla wielu ludów staroż. (np. Egipt, Babilonia,Grecja, Rzym) zainteresowanie —» genealogiami, służącegromadzeniu dowodów przynależności do tego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /6 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENERAŁ

  Najwyższy przełożony hierarchicznego instytu t u życia konsekrowanego (zakonu czy zgromadzenia zak.)lub stowarzyszenia życia apost., wybierany zgodnie z postanowieniamikonstytucji zak. (najczęściej przez kapitułę gen.),posiadający władzę nad wszystkimi prowincjami instytutu, domamii członkami w ramach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /5 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÉNÉBRARD GILBERT OSB abp.

  ur. 12 XII 1537 wRiom k. Clermont-Ferrand, zm. 14 III 1597 w Semur-en--Auxois k. Dijon, orientalista i egzegeta.

  Studia odbył w Paryżu, uzyskując 1563 doktorat teologii;od 1569 był prof, języka hebr. i Pisma św. w Collège de France;1591 został abpem Aix-en-Provence (urząd objął 1593);należał do —» Ligi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 672

  praca w formacie txt

Do góry