Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GENNADIUSZ I

  Patriarcha Konstantynopola (od 458),zm. 471, teolog i egzegeta.

  Wg Gennadiusza z Marsylii (De vir. ill. 91) G. jest autoremwielu homilii (nie zachowanych), komentarzy bibl. i licznychpism dogm.; z j e go bogatej spuścizny lit. zachowała się w całościEpistola encyelica z 458-459 i list synodalny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /1 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENIZA

  (aram. wyraz pochodzenia pers. ginza' skarbiec,magazyn), w synagodze miejsce przechowywania („grzeba n i a " ) zużytych rękopisów Biblii, modlitewników i in. dokumentówo c h a r a k t e r z e rei., których nie niszczono ze względuna zawarte w nich imię Jahwe.

  Sławę zdobyła g. synagogi wKairze, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENLIS STÉPHANIE FÉLICITÉ de

  ur. 25 I 1746 w Champcéry(Burgundia), zm. 1 I 1830 w Paryżu, franc, pisarka.

  Mieszkała w zamku w Saint-Aubin-sur-Loire, a p o t em wParyżu; 1782 j a k o dama dworu w Villers-Cotteréts i Palais--Royal została wychowawczynią m.in. przyszłego monarchyLudwika Filipa; pomimo pozyt. nastawienia do rewolucji 1789(w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /3 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEZARET

  (arab. Bahr at-Tabarija), j e z i o r o (niekiedyzw. morzem) w —» Galilei (pn.-wsch. Izrael), znane równieżj a k o Galilejskie (Mt 4,18), Tyberiadzkie (J 6,1), Kinneret(hebr. kinnor harfa - Lb 34,11; pierwotnie nazwa kananejskiejnadbrzeżnej warowni - Joz 19,35; państwo Izrael wróciłodo bibl. nazwy J am K i n n...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /2 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENNADIUSZ, kapłan z Marsylii

  Żył w 2. poł. V w.,zm. między 492-505, historyk i teolog.

  Znany jest przede wszystkim jako autor De viris illustribus(wyd. E.C. Richardson, TU XIV 1, 57-97; PL 58,1059-1120;p r z e k ł a d pol. SWP 16-394), gdzie omówił postacie 101 gr. iłac. pisarzy kośc. z IV i V w. (nieautentyczny jest prolog...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /1 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENGELL JERZY SJ

  ur. 4 IV 1657 w Wielkopolsce, zm.15 XII 1727 w Kaliszu, działacz zak., teolog polemista.

  Do zakonu wstąpił 1673 w Krakowie; 1676-79 studiował filozofięw Kaliszu, a 1682-86 teologię w Krakowie; 1685 przyjąłświęcenia kapl. i 1691 złożył profesję zak. w Jarosławiu;1687-90 wykładał apologetykę w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /1 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENNADIUSZ

  Prawosł. abp Bułgarii, żył w XIII w., bizant.polemista. Był mnichem; zwalczał unię —> lyońską(1274);

  współpracował z patriarchą konstant. Józefem I Galezj o t e s em w dziele odnowy Kościoła prawosł.; za rządów ces.A n d r o n i k a II został abpem Bułgarii, lecz wkrótce p o t em powróciłdo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENIALNOŚĆ

  (łac. Ingenium uzdolnienie), najwyższystopień uzdolnień twórczych, manifestujący się nadzwyczajnymi(oryginalność, doskonałość, ogólność) osiągnięciami wznaczącej dziedzinie działalności ludzkiej (poznawczej, artyst.,praktycznej - np. wychowanie, technika), dla którejotwiera nowe perspektywy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /2 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENNADIUSZ, św. Kościoła prawosł. abp.

  zm. 4 XII1505 w Moskwie. Pochodził z bojarskiego rodu Gonzowych(Gonozowych); wstąpił do klasztoru W a ł a am na jeziorze Ladoga;1477 został archimandryta klasztoru Czudow na moskiewskimKremlu, gdzie wybudował cerkiew św. Aleksego,1484 - a b p em Nowogrodu (z nominacji księcia moskiewskiegoIwana I I I ) .

  Z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /1 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÉNICOT EDOUARD SJ

  ur. 18 VI 1856 w Anvers, zm.21 II 1900 w Lowanium, teolog moralista.

  Do zakonu wstąpił1872 i po studiach filoz.-teol. przyjął 1886 święcenia k a p ł . ; wczasie studiów napisał rozprawę hist, o pap. Hadrianie VI Unpape belge (Précis historiques 8(1879) 321-342, 10(1880)739-747);

  od 1889 nauczał teologii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /626

  praca w formacie txt

Do góry