Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GENTILE, Gentilis GIOVANNI VALENTINO

  ur. 1520 wCosenza (Kalabria), zm. 10 IX 1566 w Bernie, działacz antytrynitarski.

  Studia human, odbywał w Neapolu; podejrzewanyo —* antytrynitaryzm udał się 1557 do Genewy, gdzie odmówiłpodpisania wyznania wiary przedstawionego mu przez J.Kalwina; 1562 wraz z J . P . Alciatim przybył do Polski i działałw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /2 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENNARI CASIMIRO kard.

  ur. 27 XII 1839 w Maratea(prow. Potenza), zm. 31 I 1914 w Rzymie, kanonista i moralista.

  W 1869 przyjął święcenia kapł. w Cosenza; 1876 w celuupowszechniania rozporządzeń pap. założył „II monitore ecclesiastico";1881 został bpem Conversano, 1895 asesoremKongr. Świętego Oficjum, a 1897 a b p em L e p a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /1 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENTILE z FABRIANO

  Właśc. Gentile di Niccolò diGiovanni Massio, u r . o k . 1360 l ub 1370 w F a b r i a n o , zm. 1427w Rzymie, malarz ze szkoły umbryjskiej, czołowy przedstawicielgotyku.

  Pracował m.in. we Florencji, Rzymie i Wenecji, gdzie wykonałwiele obrazów i fresków o rei. tematyce. Najstarszy, sygnowanyobraz z 1390-95...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /2 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENNEP ARNOLD van

  ur. 23 IV 1873 w Ludwigsburgu(Badenia-Wirtembergia), zm. 7 V 1957 w Bourg-la-Reine podParyżem, etnograf, folklorysta, antropolog.

  Studiował od 1892 etnografię, socjologię i historię religii wEcole Nationale des Langues Orientales Vivantes, a nast. wEcole Pratique des Hautes Etudes w Paryżu, gdzie uzyskałd o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /2 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENTILIS de MONTEFIORE OFM kard.

  zm. 27 X1312 w Lukce, legat p a p . na Węgrzech i w Polsce.

  Należał do wpływowych urzędników Kurii rzym.; 1298 zostałkard., a 1307 (mianowany przez pap. Klemensa V) legatem na Węgry i Polskę; 1308 przybył na Węgry z misją wprowadzeniana tron węg. Karola R o b e r t a (—» Andegaweni).

  WPolsce nigdy nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /2 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENOCCHI GIOVANNI

  ur. 30 VII 1860 w Rawennie,zm. 6 I 1926 w Rzymie, misjonarz, biblista, wizytator apost.na Ukrainie.

  Po studiach teol. w Rawennie i Rzymie oraz przyjęciu 1883święceń kapł. był prof, historii w seminarium w Rawennie;j a k o misjonarz Najśw. Serca Jezusa pracował w Syrii, Turcji (Stambuł ) i od 1893 w Nowej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENTIS POLONAE GLORIA

  Hymn w nieszporach ośw. Janie Kantym, ułożony przez A. — Żołędziowskiego, zatwierdzonyd e k r e t em Kongr. Obrzędów 21 I 1769 i włączonydo oficjum o Świętym na dzień 20 X; obecnie znajduje się tylkow OfPrPol 1965. Wysławia Świętego, nazywając go chwałąnarodu, ozdobą duchowieństwa i Akademii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENOTYP

  (gr. genos ród, typos odbicie), skład genetycznyorganizmu, zawierający pełną informację genetyczną (—»genetyka) osobnika, otrzymaną od obojga jego rodziców.

  Informacjagenetyczna jest zawarta w kwasie dezoksyrybonukleinowym( D N A ) , znajdującym się głównie w jądrach komórek;poszczególne odcinki D N A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENUA, Genova

  Miasto w pn. Włoszech (Liguria), metropoliaz sufr.: Albenga-Imperia, Bobbio, Chiavari, La Spezi a - S a r z a n a - B r u g n a t o , Savona-Noli, Tortona, Ventimiglia-San R e m o .

  M i a s t o - sprzymierzone z Rzymem, zostało zniszczone218 prz.Chr. przez Kartagińczyków; po wojnach punickich(146 p r z . C h r...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /4 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENOWEFA, Genowefa z Paryża Św.

  ur. ok. 422 wN a n t e r r e k. Paryża, zm. prawdopodobnie 3 I 502 w Paryżu,p a t r o n k a Francuzów, zwł. Paryża, ludności dotkniętej nieszczęściamioraz pasterzy i rzemieślników (woskowników, kapeluszników,winogradników, drwali), święto 3 I.

  Wg legendarnej Vita G. pochodziła ze szlacheckiego rodu;jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /5 276

  praca w formacie txt

Do góry