Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GEOGENEZA

  (gr. ge ziemia, genesis powstanie), filoz.--teol. t e o r i a o powstaniu, rozwoju i przekształcaniu się Ziemi,sformułowana przez P. Teilharda de Chardin i przedstawiającaogniwo łączące —» kosmogenezę z —» biogenezą w koncepcjicontinuae creationis i ewolucji uniwersalnej.

  Obejmujefazę f i z y c z n ą -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOGONIA

  (gr. ge ziemia, gonos zrodzenie), w religioznawstwiepoglądy na powstanie i rozwój —» Ziemi, wyrażonew legendach i mitach i—» kosmogonia), w których zwykle stanowiączęść —» teogonii; w teologii chrzęść, element doktrynyo —> stworzeniu; w naukach przyr. oznacza całokształt procesówewolucyjnych (—> ewolucja...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /5 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENZERYK, Geisericus

  Król (429-477) Wandalów iAlanów w Hiszpanii. W 429 G. dokonał inwazji na AfrykęP n . , zajmując Mauretanię i Numidię; przez 14 miesięcy oblegałHippo Regius (podczas tego oblężenia zmarł —» Augustyn);

  431 został władcą Afryki P n . ; 435 zawarł t r a k t a t z Rzymianami,a 439 zajął Kartaginę;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOCENTRYZM

  (gr. ge ziemia, łac. centrum), poglądwyjaśniający przestrzenne i czasowe lokalizowanie Ziemi wcentrum wszechświata i implikujący jej stabilność (przeciwstawny—> heliocentryzmowi).

  1. W B i b l i i - g. jest w znacznej mierze uwarunkowanywyobrażeniami ludów starożytnego Bliskiego Wsch. (zwł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /11 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOFAGIA

  (gr. ge ziemia, fagein jeść, spożywać), zwyczajspożywania ziemi, występujący w obrzędach rytualnychludów pierwotnych; także przejaw zachowań patologicznych,związanych z histerią lub niedokrwistością organizmu (zw.wówczas sideropenią).

  Pierwsze przypadki g. j a k o formy terapii stwierdzono w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /1 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOFFREY z MONMOUTH bp.

  ur. ok. 1100 w Monmouth,zm. 1154, ang. kronikarz.

  Kształcił się prawdopodobniew klasztorze benedyktyńskim w rodzinnym mieście, a1129-50 był związany z Collegium Saint George w Oksfordzie;był archidiakonem w Monmouth;

  1152 został bpem SaintAsaph (Walia). G. jest uważany za autora kroniki HistoriaRegum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /1 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENNADIUSZ II

  Właśc. Georgios Kurteses (przydomekScholarios), ur. ok. 1405 w Konstantynopolu, zm. po 1472 wklasztorze św. Jana Chrzciciela (Pródromos) k. Seres (pn.--wsch. Grecja), patriarcha Konstantynopola, filozof i teolog.

  Studiował filozofię i teologię (także zach.) u Marka z Efezuoraz u Plethona w Mistrze; nast. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /4 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÉNY PAUL SJ

  ur. 12 XI 1871 w Nancy, zm. 12 X 1925w Rzymie, neotomista. Po wstąpieniu 1891 do zakonu, przyjął1904 święcenia kapł.; był wykładowcą filozofii w Gemert( H o l a n d i a ) , a od 1910 prof, na G r e g o r i a n um w Rzymie.

  G. pozostawał pod wpływem zainicjowanego w Lowaniumprzez D.J. Merciera...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /1 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENTILE GIOVANNI

  ur. 30 V 1875 w Castelvetrano (naSycylii), zm. 15 IV 1944 we Florencji, filozof, pedagog.

  Był prof. 1906-13 na uniw. w Palermo, 1914-16 w Pizie i od1917 w Rzymie; wspólnie z B. —* Croce założył i redagował1903-23 „La critica", sam zaś założył i wydawał 1920-44„Giornale critico della filosofia i t a l i a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /4 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENNADIUSZ z ASTORGI, Gomellus OSB Św. bp.

  zm. 936 w Bierzo (pn.-zach. Hiszpania). Wstąpił do klasztoruw Argeo w opactwie Arandiselo; 882 wraz z 12 zakonnikamiodnowił, zał. przez —» F r u k t u o z a i zniszczony po niewoli mauretańskiej,klasztor San P e d r o de los Montes w Bierzo, któregozostał opatem;

  od ok. 898 był (z wyboru króla Alfonsa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /1 506

  praca w formacie txt

Do góry