Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GEORG STEFAN

  ur. 12 VII 1868 w Büdesheim k. Bingen,zm. 4 XII 1933 w Minusio k. Locarno, niem. p o e t a .

  Studiował filologię i historię sztuki w Paryżu, Berlinie,Monachium i Wiedniu; po powrocie do Niemiec założył wMonachium pismo „Blätter für Kunst" (1899-1919), propagującehasło „sztuka dla sztuki".

  Pozostając...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /2 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEORGE AUGUSTIN

  Marysta, ur. 24 I 1915 w Lyonie,zm. 19 X 1977 tamże, biblista.

  Do zgromadzenia wstąpił 1932w La Neylière; studia teol. rozpoczął w zak. seminariumduch. w Differt, k t ó r e od 1940 kontynuował na wydziale teol.w Lyonie; 1941 przyjął święcenia k a p ł . ; 1944 uzyskał doktoratteologii, a nast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOGRAFIA RELIGII

  Nauka religioznawcza (-> religioznawstwo)o przestrzennym usytuowaniu i środowiskowymzróżnicowaniu —» religii; zajmuje się ogólnie wzajemnymizwiązkami między religią (jej genezą, strukturą, funkcjonowaniem)a środowiskiem geogr. (ogólna g.r.) lub ichzależnościami na pewnym wyróżnionym obszarze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /10 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEORGETOWN

  Diecezja w Gujanie eryg. 29 II 1956z wikariatu apost. Gujana Bryt. (eryg. 12 IV 1837) j a k o sufr.Port of Spain; zajmuje 214 887 km i liczy 960 000 mieszk.,w tym 94 000 katolików, 30 parafii, 7 księży diec. i 34 zak.,35 zakonników i 37 sióstr.

   

  AAS 48(1956) 602-604; AnPont 1986.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOLOGIA HISTORYCZNA

  (gr. ge ziemia, logos słowo),nauka o dziejach Ziemi, a zwł. skorupy ziemskiej i istniejącegona niej życia organicznego; oprócz geologii dynamicznejstanowi zasadniczą część geologii.

  J a k o samodzielną naukę o powstawaniu (—» geogencza),dziejach i budowie Ziemi g.h. zapoczątkował w końcuXVIII w. A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /3 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEORGETOWN UNIVERSITY

  Najstarsza uczelniakat. w Stanach Zjedn., zał. 1789 w Georgetown (obecniedzielnica Waszyngtonu) j a k o kolegium przez bpa J. —» CarrellaSJ.

  Kolegium, obejmujące szkołę średnią (Preparatory School)i studia wyższe: teologię, filozofię, matematykę i fizykę,o t w a r t o (wraz z konwiktem) 1791; uczyli w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /3 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOMANCJA

  (gr. ge ziemia, manteia wróżba), praktykawróżebna (—» wróżbiarstwo), przynależna do grupy wróżblosowych (zw. kleromancją), przepowiadająca przyszłość zeznaków wykonywanych na piasku lub ziemi; znanym systememg. chiń. jest —* feng-szui.

  G. znana w starożytności i średniowieczu (również...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOGRAFIA

  (ge ziemia, grafe opis), nauka, a obecniezespół nauk badających powłokę Ziemi, jej zróżnicowanieprzestrzenne pod względem przyr. i spol.-gosp. oraz związkiśrodowiska geogr. z działalnością człowieka.

  1. D z i e j e - Już myśliwi paleolityczni mieli dobrą orientacjępraktyczną na dużych obszarach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /9 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOGRAFIA BIBLIJNA

  Nauka badająca środowiskogeogr. krajów związanych z Biblią: —» Palestyny, WielkiejSyrii (hebr. Aram), międzyrzecza Tygrysu i Eufratu, tzn.Mezopotamii (—» Asyria i —» Babilonia) oraz Egiptu; zadaniemg.b. jest m.in. wydawanie —> atlasów biblijnych.

  P a l e s t y n a (ST - kraj Amorytów lub Kanaan) -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /9 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOGRAFIA HISTORYCZNA CHRZEŚCIJAŃSTWA

  Część geografii hist, badającej przemiany i związki środowiskageogr. z historią chrześcijańskich społeczności wyznaniowych(—» geografia religii); opierając się na metodachwłaściwych geografii hist., korzysta z wyników badań in.dyscyplin nauk. zajmujących się społeczeństwem; j a k o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /6 672

  praca w formacie txt

Do góry