Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GERARA

  Hebr. Gerar (Tell Abu Hureira lub Tellasz-Szeriah k. Gazy w Izraelu), bpstwo staroż. w metropoliiCezarea Palest, w rzym. prowincji Palestyna I; miejscowośćwielokrotnie wzmiankowana w ST (Rdz 10,19; 20,1; 26,17; 2Krn 14,13-14); znany bp Marcjan z 451; od 1936 bpstwo tytularne.

   

  A. van den Born, BL 555; D. i L...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERAZA

  (dziś Dżerasz w Jordanii), hellenist. miasto— Gileadu, ok. 55 km na pd.-wsch. od jeziora G e n e z a r e t ,od XVIII w. bpstwo tytularne.

  Za Aleksandra Wielkiego G. z malej ammonickiej osadystała się miastem; w czasie panowania Seleucydów nosiłanazwę Antiochia ad Chrysorrhoas (pn. dopływ Jabboku);ok. 82...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEPPERT IGNACY ks.

  Pseud. Franciszek Kujawiński,ur. 20 I 1884 w Padniewie k. Mogilna, zm. 22 V I I 1942 w Dachau,historyk.

  Studia filoz.-teol. odbył w Poznaniu i Gnieźnie;1911 przyjął święcenia k a p ł . ; był wik. w Strzelnie, Inowrocławiui Pakości, 1919 kapelanem wojskowym, a od 1921prob, w Nakle; czynny w społ. życiu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERACE - LOCRI

  (do 1954 G e r a c e ) , bpstwo w pd. Włoszech(Kalabria), sufr. Reggio Calabria. G. jako koloniagr. Locri Epizefiri zał. 673 p r z . C h r . , utraciła znaczenie 205prz.Chr. po najeździe Scypiona Afrykańskiego.

  Inskrypcja chrzęść, z 391 świadczy o istnieniu chrześcijaństwa,w regionie G., a bpstwo (do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERALD z BARRY, Giraldus z Cambrai

  ur. 1147 lub1148 w Manorbier (Walia), zm. 1222 lub 1223, pisarz kościelny.

  Po studiach prawniczych w Paryżu wróci! ok. 1172 do Anglii;1175 zosta! archidiakonem w Brecknoch; wybrany na b p aSaint David's, nie uzyskawszy potwierdzenia króla HenrykaI I , kontynuował studia prawnicze oraz teol. w Paryżu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERALDTON

  Diecezja w zach. Australii eryg. 30 I1898, sufr. Perth (do 1913 A d e l a i d e ) ; powstała z części teryto r i um diec. Perth, zamieszkałego przez irl. emigrantów;zajmuje 1,32 min km2 i liczy 95 000 mieszk., w tym 21 000katolików, 20 parafii, 16 księży diec. i 5 zak., 17 zakonnikówi 59 sióstr.

   

  R...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEORGICEO ATANASUA, Georgicevich, Grgičevic, Jurjovic, Georgijevic SJ

  ur. ok. 1590 w Splicie, zm. ok.1640 w Zagrzebiu (lub Wiedniu), chorw. pisarz i kompozytor.

  W 1609-11 studiował, j a k o stypendysta ces. FerdynandaII, filozofię w jez. kolegium Ferdinandeum w Grazu;1611-12 był sekretarzem bpa Bambergi, po czym wyjechałdo Wiednia, gdzie przez 2 lata studiował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOMETRIA

  (gr. ge ziemia, metreo mierzę), najstarsza,obok arytmetyki, gałąź matematyki, pierwotnie badającawłasności figur i stosunków przestrzennych; obecnie obejmujeróżne teorie matematyczne związane tematycznie bądźgenetycznie z tradycyjnym zakresem badań.

  Za ojczyznę g. uważa się Babilon i Egipt; dalszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /3 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEORGIUS de SCLAVONIA, Georgius Henrici de Rayn, Georges d' Esclavonie

  ur. w 2. poł. XIV w. w Breżice(Słowenia), zm. 5 V 1416 w Tours (Francja), teolog, pisarz.

  Studiował w Wiedniu i Paryżu; 1389 został magistrem artium,p o t em członkiem kolegium Sorbony i kanonikiem w Auxerre,1403 zaś magistrem teologii w Paryżu; 1404 mianowano gokanonikiem penitencjariuszem w Tours...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOPSYCHOLOGIA

  (gr. ge ziemia, psyche dusza, logossłowo), kierunek badań zaproponowany przez W. Hellpacha(1877-1955) nad wpływem klimatu, czynników atmosferycznychi geologicznych oraz krajobrazu na procesy psych, człowieka;badania te są prowadzone w aspekcie zachowania się,efektywności pracy i odpoczynku oraz zmian w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /837

  praca w formacie txt

Do góry