Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GERARD z BOLONII OCD

  ur. ok. 1250 w Bolonii,zm. 17 IV 1317 w Awinionie, filozof, teolog.

  Do zakonuwstąpił w Bolonii; ok. 1281 rozpoczął studia w Paryżu, uzyskując1295 doktorat (pierwszy wśród karmelitów); 1297 zostałwybrany gen. zakonu; 1305-08 prowadził wykłady nauniw. w Paryżu; 1307 był pap. doradcą w sprawie —>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARD, Gerald Św. OSB abp.

  ur. w regionie Quercy( F r a n c j a ) , zm. 5 XII 1109 w Bornos (pd. Hiszpania).

  J a k o zakonnikw opactwie Moissac (pd. Francja) współpracował za b p em Toledo B e r n a r d em (1086-1126) w realizacji —» gregoriańskiejreformy na terenie Hiszpanii; był nauczycielemw szkole katedralnej w Toledo;

  mianowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARD z CAMBRAI bp.

  ur. ok. 975 w Liège, zm.14 III 1051 w Cambrai, teolog i polityk.

  Kształcił się w szkole katedralnej w Reims pod kierunkiem G e r b e r t a z Aurillac (późniejszy pap. Sylwester I I ) ; dziękipoparciu Henryka II (1002-24) został 1012 bpem Cambrai;po przyjęciu święceń kapt. w Nijmegen byt konsekrowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /2 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARD z BROGNE Św. OSB

  ur. ok. 898 w Stave(diec. Namur), zm. 3 X '959 w Brogne, fundator i opat —»Brogne, reformator klasztorów w Lotaryngii i Flandrii.

  Pochodził ze szlacheckiej rodziny frankońskiej; za jej zgodąprzekazał swe posiadłości kościołowi w Brogne; śluby zak.złożył w opactwie paryskim Saint-Denis; wg...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /2 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARD z KREMONY

  ur. 1114 w Kremonie (pn.Włochy), zm. 1187 w T o l e d o (Hiszpania), tłumacz, przedstawicielszkoły filoz. w Toledo.

  Studiował filozofię we Włoszech,a nast. od 1134 w Toledo, gdzie jednocześnie uczytsię języka arab. i studiował dzieła filozofów a r a b . ; zaliczanyjest (oprócz -» Dominika Gundisalviego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARD MAJELLA św. (brat CSSR)

  ur. 1 IV 1726w M u r o Lucano (prow. P o t e n z a ) , zm. 16 X 1755 w Materdomini-Caposele (prow. Avellino).

  Nie przyjęty do kapucynów z powodu słabego zdrowia,przez 3 lata był służącym bpa w Lacedonii; 1749 został warunkowoprzyjęty do zgrom, redemptorystów w Deliceto k.Foggi i 1752 złożył śluby...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /2 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARD ze STERNGASSEN OP

  Żył w XIV w., niem.teolog i mistyk, brat Jana ze Sterngassen.

  Po wstąpieniu dozakonu przebywał w Kolonii, gdzie zetknął się z —* Eckhartem;G. znany jest przede wszystkim j a k o autor (pozostającego w rękopisie) Pratum animarum, zw. również Medelaanimae languentis (dzieło odkryte przez M. Grabmanna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARD, Gerhard bp.

  zm. ok. 1256, pierwszy bpmis. dla Rusi.

  Związany był z grupą kanonicką przy kościeleśw. Marcina w Opatowie, ufundowaną przez księcia KazimierzaII Sprawiedliwego z myślą o planach mis. na Rusi;

  opanowanie1229 Małopolski przez Konrada I, zaprzyjaźnionegoze skłaniającym się do unii Danielem Halickim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERAS, Gerrha

  (niezident. miejscowość w delcie Niluw Egipcie)', staroż. bpstwo koptyjskie w metropolii Peluzjumw rzym. prowincji Augustamnika I; znanych 3 bpów z V w.;od 2 . pot. XVIII w. łac. bpstwo t y t u l a r n e .

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARD JOSEPH OMI

  ur. 12 III 1831 w Bouxières--aux-Chênes k. Nancy, zm. 29 V 1914 w Roma (Lesotho),misjonarz, sługa Boży.

  Po ukończeniu seminarium duch. wPont-à-Mousson i Nancy wstąpił 1851 do zgrom, w Notre--Dame-de-1'Osier; 1852 j a k o diakon udał się do Afryki Pd.i 1854 przyjął święcenia kapł.; 1855-61 był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 302

  praca w formacie txt

Do góry