Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GERBET PHILIPPE OLYMPE bp.

  ur. 5 II 1 7 9 8 w Polignyk. Besançon, zm. 8 VIII 1 8 6 4 w Perpignan, filozof, teolog.

  Po studiach w Besançon i Paryżu przyjął 1 8 2 2 święceniak a p ł . ; od 1 8 2 4 wraz z F.R. de —* Lamennais'm wydawałmies. „Memoriał c a t h o l i q u e " , a 1 8 3 0 - 3 2 dziennik „L'Avenir";w obronie Lamennais'go...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /2 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERHARDT PAUL

  ur. 12 III 1607 w Gräfenhainichenk. Halle, zm. 27 V 1676 w Lubinie (Łużyce), niem. pastorluterański, poeta.

  Studia teol. rozpoczął 1628 w Wittenberdze, 1645-51 przebywałw Berlinie, gdzie był nauczycielem domowym, nast.pełnił wiele funkcji kośc. (m.in. 1651-57 prob, w Mittenwaldzie,od 1657 kaznodziei w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERBILLON JEAN FRANÇOIS SU

  ur. 4 VI 1 6 5 4 w Verdun,zm. 25 III 1 7 0 7 w Pekinie, misjonarz.

  W 1 6 7 0 wstąpił do zak. w Nancy i 1 6 8 2 przyjął święceniakapł.; był jednym z 6 matematyków i astronomów jez. wystanych1 6 8 5 przez króla Ludwika XIV do Chin; na dworzeces. Kang-si wykładał matematykę, geografię i filozofię;1 6 8 9...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERHOH z REICHERSBERGU CRSA

  ur. 1093 w Polling(Bawaria), zm. 27 VI 1169 w Reichersbergu k. Pasawy,teolog.

  Po studiach we Freisingu, Moosburgu i Hildesheimie, został1119 powołany do Augsburga przez bpa H e r m a n a ; 1123 uczestniczyłw Soborze Later. I; 1124 przeniósł się do Rottenburga,gdzie wstąpił do zakonu; 1126 przyjął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /3 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERDIL HYACINTHE SIGISMUND, barnabita kard.

  ur.23 VI 1 7 1 8 w Samoëns (Sabaudia), zm. 12 V I I I 1 8 0 2 w Rzymie,filozof, pedagog i teolog. Wykładał filozofię w kolegiachw Macerata i Casale, a od 1 7 5 4 teologię mor. na uniw. w Turynie;1 7 7 7 został kard., a nast. konsultorem Świętego Oficjumi prefektem Kongr. Rozkrzewiania Wiary; 1 8 0 0...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /2 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERITZ JÓZEF AMBROŻY bp.

  ur. 3 IV 1783 w Jezioranach(Warmia), zm. 15 V I I I 1867 we Fromborku.

  Kształciłsię w Reszlu, Braniewie i w Collegium Nobilium w Warszawie;po przyjęciu 1806 święceń kapl. był wik., penitencjarzemkatedralnym i sekretarzem kapituły we Fromborku;

  1823 został kanonikiem warm., 1835 dziekanem kapituły,1840...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERET SAMUEL LUTER

  ur. 18 VI 1 7 3 0 w Toruniu,zm. 2 8 IX 1 7 9 7 t a m ż e , działacz ewangelicki.

  Studiował filozofię i teologię w Getyndze i Wittenberdze,gdzie uzyskał doktorat z filozofii; 1 7 5 4 wykładał w gimnazjumw Toruniu; 1 7 5 5 został kaznodzieją i współpracownikiemswego ojca Krzysztofa, seniora zboru p r o t...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARD z ABBEVILLE

  ur. ok. 1225 w Abbevillek. Amiens, zm. 8 XI 1272 w Paryżu, teolog polemista. Studiowałw Paryżu, gdzie ok. 1254 został magistrem teologii, a ok. 1256 archidiakonem w P o n t h i e u i Cambrai; wraz ze swoimprzyjacielem Wilhelmem z Saint-Amour byl jednym z przywódcówruchu dążącego do usunięcia zakonników z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /3 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARD, Geliert Św. bp.

  ur. prawdopodobnie 23 IV977 w Wenecji, zm. 24 IX 1046 k. Székesfehérvár, apostołWęgier, p a t r o n diec. —» Csanád.

  Pochodził prawdopodobnie z dalmackiego rodu Sagredoosiadłego w Wenecji; w dzieciństwie oddany przez rodzicówdo benedyktyńskiego opactwa św. Jerzego w Wenecji, złożyłt am później profesję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /2 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERBERON GABRIEL OSB

  ur. 12 VIII 1 6 2 8 w Saint--Calais, zm. 29 III 1 7 1 1 w Saint-Denis pod Paryżem, teologi o b r o ń c a —* jansenizmu.

  Do zakonu wstąpił 1 6 4 8 w Saint-Melaine de Rennes; poprzyjęciu 1 6 5 6 święceń kapł. był nauczycielem retoryki, filozofiii teologii w klasztorach benedyktyńskich w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /3 064

  praca w formacie txt

Do góry