Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GERMANIE, Germanowie

  Ludy zamieszkujące początkowopd. Skandynawię i Płw. Jutlandzki; od ok. 1200prz.Chr. rozszerzały swe siedziby w E u r o p i e ; od XVI w. poChr. ekspansja państw germ, objęła wszystkie kontynenty(—> E u r o p a I A).

  Języki germ, należą do rodziny indoeur.;grupę zach. stanowią: afrikaans (RPA), ang...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERMAN ADAM

  ur. w 2. poł. XVIII w. w Aleppo,zm. 10 XI 1809 w klasztorze św. Michała k. Bejrutu, metropolitamelchickokatolicki, pisarz polemista.

  Studiował w Rzymie w kolegium Kongr. RozkrzewianiaWiary; 1774 został bpem Akki, 1777 abpem Aleppo; 1790j a k o wizytator apost. przewodniczył maronickokatolickiemusynodowi w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /2 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERMAN II

  Św. Kościoła prawosł., patriarcha konst a n t . , ur. ok. 1175 w Anaplus nad Bosforem, zm. 1240 wNicei (Azja M n . ) , teolog polem., kaznodzieja.

  Był diakonem przy bazylice Hagia Sofia w Konstantynopolu;po utworzeniu 1204 —> cesarstwa łacińskiego schroniłsię w klasztorze św. Jerzego Panemorfu w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /3 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERMAN z ALASKI (imię zak.)

  Św. Kościoła prawosł.,ur. 1757 w Sierpuchowie k. Moskwy, zm. 13 XII 1837 naSpruce Island k. Kodiaku (Alaska).

  Od 1773 przebywał wpustelni Siergijewskiej; ok. 1778 przeszedł do klasztoruSpaso-Preobrażeńskiego w Wałaamie, gdzie był uczniem igumenaNazariusza, reformatora życia zak. wg typikonu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERMAN

  Właśc. Grigorij Fiodorowicz Polewoj, abp,św. Kościoła prawosł., zm. 6 XI 1567 w Moskwie, organizatormisji.

  Pochodził z książęcego rodu; wstąpił do klasztoru św.Józefa w Wotokołamsku, gdzie prowadził życie zak. podkierunkiem Guriasza (późniejszego abpa Kazania) i kopiowałksięgi;

  1551-53 był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERGANOS ZACHARIAS

  Metropolita prawosł., żyłw XVII w., teolog.

  Pochodził z wpływowej rodziny z Arty(zach. G r e c j a ) ; zaproszony 1 6 1 9 przez e l e k t o r a saskiego J a n aJerzego I do Niemiec, zdobył t am wykształcenie; 1 6 2 2 ogłosiłrozprawę teol. o unii Kościołów prawosł. i ewang.augsb.Catechismus Christianus...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERMAN I Św.

  ur. ok. 634 w Konstantynopolu, zm.ok. 733 w Platanion, patriarcha Konstantynopola, teolog.

  Był synem patrycjusza Justyniana (w linii bocznej potomekces. Justyniana I Wielkiego); 668 został włączony dostanu duchownego przy kościele Hagia Sofia; należał dowspółorganizatorów Soboru Konstant. III (681), na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /3 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERGONNE JOSEPH DIEZ

  ur. 19 VI 1 7 7 1 w Nancy,zm. 4 IV 1 8 5 9 w Montpellier, franc, matematyk.

  W 1 7 9 5 objął katedrę matematyki w Ecole Centrale wNîmes; 1 8 1 0 założył i do 1 8 3 1 redagował pierwszy matematycznyperiodyk „Ánnales de mathématiques pures et appliqu é e s " , który przyczyni! się do stworzenia współcz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERBERT MARTIN OSB

  ur. 12 VIII 1 7 2 0 w Horb k.Tybingi, zm. 13 V 1 7 9 3 w Sankt Blasien (Schwarzwald), historykliturgii i muzyki kościelnej.

  Do zakonu wstąpił 1 7 3 6 w Sankt Blasien; po przyjęciu1 7 4 4 święceń kapł. podjął pracę w bibliotece klasztornej;1 7 5 9 - 6 2 odbył podróże nauk. po Niemczech, Włoszech i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /2 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERHARD JOHANN

  ur. 17 X 1582 w Quedlinburgu,zm. 17 V I I I 1637 w J e n i e , teolog luterański.

  Po studiach w W i t t e n b e r d z e , Jenie i Marburgu zosta! 1606s u p e r i n t e n d e n t em w Heldburgu, 1615 gen. s u p e r i n t e n d e n t emw Koburgu, a 1616 profesorem teologii na uniw. w Jenie.

  W odróżnieniu od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 889

  praca w formacie txt

Do góry