Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GEROWSKI, Gierowski JAKUB ks.

  ur. 24 X 1794 wNowym Jazowie k. Jaworowa, zm. 5 IX 1850 we Lwowie.

  Studia filoz.-teol. odbył we Lwowie; 1817 w Križevci (Chorwacja)przyjął święcenia kapł. obrządku gr.kat.; 1820-22wykładał nauki bibl. i dogmatykę w nowo utworzonym semina r i um duch. w Szibeniku (Chorwacja) oraz prowadziłdziałalność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERSOM ben JEHUDA

  ur. ok. 950 w Metzu, zm. 1028w Moguncji.

  J a k o rabin założył i prowadził szkołę talmudycznąw Moguncji; uważany był za autorytet w komentowaniuPiccioksięgu; należał do jednego z pierwszych (w krajache u r . ) komentatorów —» Talmudu, a jego komentarz (dziśzaginiony) był uznawany przez wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /1 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERSON JEAN

  ur. 14 XII 1363 w Gerson-lès-Barbyk. Rethel (Szampania), zm. 12 VII 1429 w Lyonie, działaczk o ś c , teolog i filozof, zw. doctor christianissimus.

  Studiował w Kolegium Nawarskim w Paryżu jako uczeń—» Piotra z Ailly; 1392 uzyskał licencjat, a po doktoracie1395 z teologii został kanclerzem uniw. w Paryżu;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /7 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERSON WOJCIECH

  ur. 1 VII 1831 w Warszawie, zm.25 II 1901 tamże, malarz, ilustrator, pedagog, autor praco sztuce, organizator życia artystycznego.

  Studiował architekturę w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie,a 1845-50 malarstwo (głównie u J . F . Piwarskiego,C. Breslauera i M. Zaleskiego); uzyskawszy 1851 dyplom,związał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /5 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERSONIDES, Lewi ben Gerson

  ur. 1288 w Bagnols(pd. Francja), zm. 1344 w Perpignan, żyd. filozof, egzegeta,matematyk i astronom (wynalazł tzw. lineał Jakuba orazulepszył camera obscura).

  Pisał po hebrajsku filoz.-mor. komentarze bibl. oraz komentarzedo dzieł Awerroesa. W głównym dziele MilhamotAdonai (Riva di Trenta 1560, L 1866; The...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /2 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERONCJUSZ z JEROZOLIMY

  ur. ok. 395 w Jerozolimie,zm. ok. 480, mnich.

  Był uczniem Melanii M ł . ; po jejśmierci (439) przejął zwierzchnictwo nad podległymi jejklasztorami; należał do przeciwników —> nestorianizmu, atakże nauki Soboru Chalced. i opowiada! się za —> monofizytyzmem;

  prawdopodobnie jest autorem Bios tes...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERSS, Gers OTTO

  ur. 8 IX 1830 w Popiołach k.Węgorzewa, zm. 22 II 1923 w Królewcu, pastor ewang., pisarz.

  Po ordynacji (1857) był od 1864 prob, w Szczytnie i od1868 w Mrągowie, a 1885-94 s u p e r i n t e n d e n t em w ewang.-augsb. diecezji mrągowskiej. Po swym stryju Marcinie przejąłwydawanie Kalendarza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /1 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERONTOLOGIA

  (gr. geron starzec, logos słowo),nauka o starzeniu się, badająca wpływ wieku na funkcjonowanieżywego organizmu we wszystkich poziomach jego złożoności(molekule, komórce, organie, organizmie, całejpopulacji) w aspekcie biol. (g. biologiczna), med. (geriatrialub g. kliniczna) i społ. (g. społeczna).

  1. G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /11 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERMANIE, Germanowie - DZIEJE

  Skandynawia Pd. po ustąpieniu lodowcazostała zasiedlona przez ludność bliską Ugro-Finom (IX-VIItysiąclecie p r z . C h r . ) ; czas i kierunek napływu tu Indoeuropejczykówsą sporne; najpóźniej od pocz. epoki brązu(1800-800) archeologowie wyodrębniają krąg kultur, uznanychza germ.; od ok. 1200 G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /4 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERMANA COUSIN Św.

  ur. 1579 w Pibrac k. Tuluzy,zm. 17 VI 1601 tamże, p a t r o n k a franc, żeńskiej młodzieżywiejskiej.

  Upośledzona fizycznie, była źle traktowana przezrodzinę, a zwł. przez macochę; j a k o pasterka owiec (od 9 rokużycia) w modlitwie i naśladowaniu Chrystusa znajdowałasiły do znoszenia krzywdy;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 504

  praca w formacie txt

Do góry