Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GETHSEMANI

  Opactwo — trapistów pod wezw. MaryiPanny. zat. 1848 k. Bardstown (Kentucky, Stany Zjedn.)przez E u t r o p i u s a P r o u s t a , przybyłego z 44 trapistami z Francjiz opactwa Breton w Melleray k. Nantes; 1850 klasztor otrzymałrangę opactwa, będąc pierwszą wspólnotą zak. w StanachZ j e d n . ; wzrost liczby...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GESENIUS WILHELM

  ur. 3 II 1786 w Nordhausen k.Erfurtu, zm. 23 X 1842 w Halle, filolog biblijny.

  Był (od 1810) profesorem ST i języków sem. w Halle;opracował pierwszą nauk. gramatykę hebr. HebräischesElementarbuch (I-II, Hl 1813-14, do 1842 miała 13 wyd.),wielokrotnie przerabianą i uzupełnianą, np. E. Kautzsch(1909), G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /2 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERTRUDA z NIVELLES Św. OSB

  ur. 626, zm.17 III 659 w Nivelles, ksieni — klasztoru podwójnego w Nivelles(który założyła jej matka św. Iduberga).

  G. stworzyław Nivelles centrum kultury, sprowadzając teologów z Irlandii,a dzielą teol. i kodeksy liturg. z Rzymu; zasłynęła równieżz działalności charytatywnej. Kult G. zapoczątkowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /2 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GETSEMANI

  Zgromadzenia zak. związane z kultemJezusa w G. (—> Ogród Oliwny):

  ° bracia pocieszyciele z G., Congregatio F r a t r um Consola t o r um de G . . kleryckie zgromadzenie zak. na prawie d i e c ,zal. 1921 w Wiedniu przez ks. Józefa Litomiskiego (1888--1956) w celu duszpast. opieki nad emigrantami czes. (w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /1 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GESNER KASPER

  ur. w Lubawie, zm. 24 VIII 1606w Toruniu, kaznodzieja luterański, tłumacz.

  Od 1578 byłprob, w Sławie; 1584 został kaznodzieją przy szpitalu, a 1585przy kościele św. Jakuba w Toruniu; kazania wygłaszał popol. i niemiecku.

  Przełożył Katechismik albo nauka krześciańskaprzez Marcina Luthera napisany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERTRUDA WIELKA, Gertruda z Helfty Św.

  ur.6 I 1256 w Turyngii, zm. 17 XI 1302 w Helfcie k. Eisleben,mistyczka.

  1. Ż y c i e  i  k u lt - Już w dzieciństwie oddana została doszkoły klasztornej cysterek w Helfcie, gdzie była pod duchowymkierownictwem Mechtyldy; otrzymała też gruntownewykształcenie human, i teol.; po złożeniu ślubów zak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /6 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GESSNER SALOMON

  ur. 1 IV 1730 w Zurychu, zm.2 III 1788 tamże, szwajc. poeta. W Berlinie (od 1749) przygotowywałsię do zawodu księgarza, nast. w Hamburgu zajmowałsię malarstwem, a od 1750 prowadził księgarnię wZurychu.

  Wczesna twórczość G. nawiązywała do poezji anakreontycznej;podstawę jego dorobku stanowiła jednak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /2 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERTRUDY KODEKS

  Łac. rękopis iluminowany zawierającypsałterz z X w., przeznaczony dla abpa Trewiru—* Egberta (zw. także Psałterzem Egberta), oraz modlitwydołączone w XI w. i przeznaczone dla —» Gertrudy, córkiMieszka II i Rychezy - żony księcia kijowskiego Izjastawa(tzw. Modlitewnik Gertrudy), przechowywany w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /5 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GESTA

  (łac. czyny, wydarzenia), gatunek średniow.pisanych źródet historiograficznych (—» historiografia),częsty zwł. w X-XII w.

  P u n k t em wyjścia do kwalifikacji g. jest panegiryczny opisczynów osób świeckich lub duchownych piastujących odpowiedzialnefunkcje w życiu społ. (papież, król, cesarz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /3 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERWARD bp.

  zm. 31 X lub 1 XI 1323 w Awinionie.

  Pochodził z Kujaw, z rodu Leszczyców; 1293 byt kanonikiemkruszwickim, później prepozytem kapituły katedralnej weWłocławku; 1300 został wybrany na bpa kujawskiego; toczyłspory majątkowe z książętami kujaw, i pom. rodem Swięców,z joannitami i begardami, terytorialne z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /2 194

  praca w formacie txt

Do góry