Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GEZER

  (łac. Gazera, Vg Gezara, dziś Tell Dżezer,8 km na pd. wschód od Ramia w Izraelu), miasto starokananejskiena równinie Szefela, 29 km na pd. wschód od Jaffy,na szlaku handlowym prowadzącym z Egiptu do Syrii. G.było prawdopodobnie bpstwem w metropolii Cezarea Palest,w rzym. prowincji Palestyna I; od 1935 jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /2 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEYER BERNHARD

  ur. 3 II 1880 w Aime (Westfalia),zm. 4 IV 1974 w Bonn, kat. teolog i filozof.

  W 1914 zosta! docentem na uniw. w Bonn, 1921 prof,dogmatyki na uniw. we Wrocławiu, a od 1927 wykładał dogmatykę, historię dogmatów i patrologię na Wydz. TeologiiKat. w Bonn; od 1931 kierował Albertus-MagnusTnstitut wKolonii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEVAERT FRANÇOIS AUGUSTE

  ur. 31 VII 1828 w Huise(wsch. Flandria), zm. 28 XII 1908 w Brukseli, belg. kompozytori muzykolog.

  Studia muz. odbywał w Gandawie; 1859-70 przebywałwe Francji, Hiszpanii, Włoszech i Niemczech; 1871 zostałdyr. konserwatorium w Brukseli. Komponował opery komiczne,utwory wokalne i instrumentalne; z utworów rei...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEVERS MARIE

  Właśc. Maria Theresia Carolina Fanny,ur. 30 XII 1883 w Edegem k. Antwerpii, zm. 9 III 1975w Missembourgu, pisarka belgijska. Otrzymała wykształceniedomowe; całe życie spędziła w rodzinnej posiadłości w Missembourgu(jedynie podczas II wojny świat, przebywała wProwansji); 1938 została członkiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /2 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GETTER MATYLDA

  ur. 25 II 1870 w Warszawie, zm.8 VIII 1968 w P ł u d a c h k. Warszawy, działaczka społeczna.

  Do zgrom, franciszkanek Rodziny Maryi (—» franciszkankiII B 69 ) wstąpiła 1887 w Warszawie; po odbyciu nowicjatui złożeniu 1889 ślubów zak. w Odessie, ukończyła tam gimnazjum rządowe, uzyskując 1893 dyplom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /1 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GETTO, ghetto

  Otoczony murem obszar przymusowegozamieszkiwania Żydów w mieście z większością c h r z ę ś ć ;potocznie, zamieszkana przez Żydów dobrowolnie bądź podprzymusem część miasta, ulica lub dzielnica; nazwę g. rozciągasię na dzielnice, w których dobrowolnie osiedlili siężyd. emigranci z Europy Wsch...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /12 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GETYNGA, Göttingen

  Miasto w R F N (Saksonia Dolna ) , siedziba uniwersytetu z wydziałem protest, teologii.

  Miejscowość występująca ok. 953 j a k o Gutinga, ok. 1210otrzymała prawa miejskie; od 1268 byli tu franciszkanie, od1298 także dominikanie; będąc członkiem Hanzy (1351--1572), G. osiągnęła zwł. w XV w. znaczny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /4 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEULINCX ARNOLD

  ur. 31 I 1624 w Antwerpii, zm.XI 1669 w Lejdzie, filozof, prekursor —» okazjonalizmu.

  Po studiach filoz. i teol. w Lowanium (pod kierunkiemkartezjanina G. Philippi) zosta! tamże 1646 prof, filozofii;na tle ówczesnych sporów filoz.-teol., zwl. kartezjańskiejkrytyki szkolnej filozofii i sympatii dla —*...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /3 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GESUALDO CARLO

  ur. ok. 1516 w Neapolu, zm. 8 IX1613 tamże, lutnista i kompozytor.

  Pochodził z rodziny arystokratycznej; był krewnym KarolaBoromeusza i przyjacielem Torquata Tassa. Jako książęVenosy otoczy! się muzykami i poetami, których powołałdo własnej akademii.

  Ogłosił 6 ksiąg 5-glosowych —> madrygałówa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /1 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GESELLSCHAFT für EVANGELISCHE THEOLOGIE

  Rei. stowarzyszenie zał. 1940 w Berlinie przez —> B e k e n n e n d eKirche dla popierania teologii w duchu ewang. Kościołaokresu reformacji oraz poszukiwania związków między teol.wiedzą i kośc. zarządzeniami.

  Główni przywódcy G . f . E . T . - J. Schniewind, Ernst Wolf,J. Beckmann, M. Fischer i Hans von...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /1 367

  praca w formacie txt

Do góry