Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GICHON

  (hebr. gichon od giach, burzyć się), bibl.nazwa źródła w dolinie Cedronu, u stóp wzgórza Ofel wJerozolimie (obecnie Ain Sitti Miriam, Ź r ó d ł o NMP; arab.Ain Umm ad-Darag, Ź r ó d ł o Matki Stopni); nazwa jednejz 4 rzek raju, przepływających przez krainę Kusz (Rdz 2,13).

  W II tysiącleciu prz.Chr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /2 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIBELINI i GWELFOWIE

  Stronnictwa polit, (procesarskie- gibelini i propapieskie - gwelfowie) dominującewe Włoszech w XIII-XIV w.; przetrwały do XVII w.Pojawienie się g. i g. jest związane z przeniesieniem sięna teren Włoch walk między 2 najpotężniejszymi rodaminiem. Hohenstaufów i Welfów o koronę ces. (—» Fryderyk...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIDE ANDRÉ

  ur. 22 XI 1869 w Paryżu, zm. 19 II 1951tamże, pisarz, laureat nagrody Nobla (1947).

  Pochodził z zamożnej mieszczańskiej rodziny hugenockieji wychowywany był w atmosferze surowego purytanizmu;decydujące znaczenie dla rozwoju jego osobowości miałdwukrotny pobyt 1893-95 w Afryce Pn.; 1909 (m.in. z J.Copeau)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /5 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIBEON

  (hebr. gib'on wyżyna), bibl. miasto kapl. naterytorium Beniamina (Joz 21,17), pierwotnie zamieszkaneprzez Chiwwitów, którzy podczas podboju Kanaanu przezIzrael podstępnie zawarli z nim przymierze (Joz 9; 11,19).Koalicję 5 królów amoryckich przeciw G. pokonał Jozue wbitwie, opiewanej w jednej z najstarszych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /2 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIANNINI PIETRO SchP

  Imię zak. F o r t u n a t o , ur. 1875w Colle di Val d'Elsa k. Sieny, zm. 2 XI 1928 w Wiedniu,pedagog.

  Po wstąpieniu do zakonu uczył m.in. w szkole wEmpoli; 1908-25 (z przerwą 1917-18) był l e k t o r em języka wł.na UJ, a później na uniw. w Wiedniu; należał do współzałożycielikrakowskiego Tow. Dante...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIDLE

  Parafia i dekanat w diec. częstochowskiej,s a n k t u a r i um maryjne prowadzone przez dominikanów orazdawna kartuzja.

  1. Pierwsze informacje o parafii we wsi G. pochodzą z 2.poł. XII w.; 1398 parafia G. znalazła się w spisach świętopietrza;do 1818 należała do archidiec. gnieźnieńskiej, do1925 do diec...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /6 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIAMBERARDINI EMILIO OFM

  Imię zak. Gabriele,ur. 14 I 1917 w Lùcoli (prow. L'Aquila) we Włoszech, zm.14 III 1978 w Rzymie, teolog, koptolog.

  Do zakonu wstąpił 1933; po studiach filoz.-teol. w Rzymie,przyjął 1941 święcenia k a p ł . ; 1944 uzyskał doktorat teologiina —» Antonianum w Rzymie; 1944-49 wykładał teologiędogm. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GHELLINCK JOSEPH de SJ

  ur. 30 X 1872 w Gandawie,zm. 4 I 1950 w Lowanium, historyk teologii, patrolog.

  Do zakonu wstąpił 1889; po studiach filoz. w Lowaniumi Stonyhurst (Anglia) uczył się teologii w kolegium jez. wLowanium (1901-05), gdzie 1904 przyjął święcenia kapł.(trzecią probację odbył 1905-06 w Linzu).

  Metodę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĘBAROWICZ MIECZYSŁAW

  ur. 17 XII 1893 w Jarosławiu,zm. 2 IX 1984 we Lwowie, przedstawiciel młodszejlwowskiej szkoły historyków sztuki, historyk kultury.

  Studia rozpoczął 1912 na wydz. filozoficznym Uniw. JanaKazimierza we Lwowie; był uczniem m.in. J. Bołoza-Antoniewiczai S. Zakrzewskiego; 1921 doktoryzował się na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /4 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GHEON HENRI

  Właśc. Henri Léon Vangeon, ur. 5 III1875 w Bray-sur-Seine, zm. 13 VI 1944 w Paryżu, dramaturg,poeta, krytyk.

  Studia med. podjąt 1893 w Paryżu, gdzie związat się zgrupa młodych twórców, m.in. z A. G i d e ' e m ; od 1896 współpracowałj a k o recenzent z „ E r m i t a g e " i „Mercure de France " ; 1901...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /3 334

  praca w formacie txt

Do góry