Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GILBERT z TOURNAI, Guibert, Wibert OFM

  ur. ok.1200 w Tournai, zm. 1288 tamże, przedstawiciel wczesnej—» franciszkańskiej szkoły.

  Po studiach w Paryżu jako magister filozofii wstąpił ok.1240 do zakonu, gdzie pozostawał w bliskich kontaktach zBonawenturą i Aleksandrem z Hales; 1248 towarzyszył LudwikowiIX w wyprawie krzyżowej; uzyskawszy po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /2 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIFTSCHÜTZ FRANZ

  ur. 13 IV 1748 w Wiedniu, zm.10 VIII 1788 tamże, austr. pastoralista.

  Studia teol. odbyl w Wiedniu i t am też po przyjęciu 1771święceń kapt. był kaznodzieją w katedrze św. Stefana, a od1777 prof, teologii pastoralnej na uniwersytecie; pozostającpod wpływem F. S . —» Rautenstraucha, G. stał się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /2 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIERSZOWICE

  Wieś w parafii św. Jadwigi w Brzeguw dek. brzeskim w archidiec. wrocławskiej. W G. jest zabytkowy,got. kościół MB Szkaplerznej, wzniesiony ok. 1300j a k o par., 1-nawowy, murowany z cegły, z kwadratowymprezbiterium, z nawą pokrytą drewnianym stropem;

  w XV w.w głównym ołtarzu umieszczono statuę MB z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIERAŁCICE, Gierołcice

  Wieś z zabytkowym kościołem ewang.augsb., należącym do parafii Wołczyn w diec.katowickiej.

  W G. była kaplica kat., którą 1560 przejęliprotestanci; 1617 powiększono ją na kościół; obecny drewniany,konstrukcji zrębowej, pochodzi z 1694; we wnętrzuma m.in. liczne epitafia, ambonę barokową z XVII w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIER TEORIA

  Dział matematyki zajmujący się modelowaniemprocesów podejmowania —» decyzji w sytuacjachkonfliktowych (—> konflikt); w odróżnieniu od teorii prawdopodobieństwadotyczy gier, których wynik zależy od możliwościświadomego działania uczestników (a nie od przypadku ) , dokonujących wyboru określonego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /4 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIERAŁTOWICE (1)

  Parafia w dek. łańskim w diec. opolskiej,wzmiankowana 1418.

  W G. byt kościół św. Jerzego,drewniany, wzniesiony 1559, przeniesiony 1936 do Przewozu(na terenie par. Łany); obecny kościół św. Apostołów Szymonai Judy Tadeusza zbudowano 1936-40 staraniem ks.Jerzego Szymury mimo trudności ze strony władz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIERYK, Goerich TEODOR ks.

  ur. 1837 k. Kwidzynia,zm. 3 X 1878 w Radomiu (Illinois, Stany Z j e d n . ) , działaczpolonijny.

  W czasie wojny prus.-austr. (1866) był kapelanemw armii prus.; 1872 wyjechał do Stanów Zjedn., gdzie 1873został prob, parafii św. Wojciecha w D e t r o i t ;

  w tym też rokuzwołał przedstawicieli 50 polonijnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIERAŁTOWICE (2)

  Parafia w dek. Knurów w diec.katowickiej, eryg. przy kościele św. Katarzyny, wzmiankowanym1355 i 1447.

  Z ok. 1530 pochodzi kościół drewniany(fundacji S. Dąbrówki), konstrukcji zrębowej, 1-nawowy,z prezbiterium zamkniętym 3-bocznie; wewnątrz na stropienawy i prezbiterium zachowana jest późnogot...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIEŁDA

  Forma organizacji rynku, na którym dokonujesię masowych transakcji towarów (g. towarowa) lub walorówpieniężnych (g. pieniężna).

  Zaczątkiem g. były średniow. rynki w miastach, na którychwymieniano towary rolnicze na przemysłowe. Pierwszag. towarowa powstała w Brugii, a pieniężna 1531 w Antwerpii(w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /2 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIESE TIEDEMAN bp.

  ur. 1 VI 1480 w Gdańsku, zm.23 X 1550 w Lidzbarku, humanista.

  Pochodził z westfalskiej rodziny przybyłej w XV w. doGdańska; podczas studiów 1492-99 na uniw. w Lipsku należałdo nacji pol.; od 1503 był p r o k u r a t o r em i notariuszemsubstytutem w Rocie Rzym.; po powrocie 1507 do kraju objąłotrzymaną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /3 163

  praca w formacie txt

Do góry