Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GILBOA

  (hebr. gilboa), bibl. nazwa pn.-wsch. częścigór Efraima i Samarii, zw. dzisiaj Dżebel Fakkua (497 m),z najwyższym szczytem Szeikh Burkin (516 m).

  Oddzielająrówninę Ezdrelon od doliny — Bet Szeanu i są działem wodnymmiędzy M. Śródziemnym a Jordanem; w walce z FilistynamiIzraelici ponieśli w górach G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIHR NIKOLAUS

  ur. 5 XII 1839 w Aulfingen ÍBadenia-- W i r t e m b e r g i a ) , zm. 25 VI 1924 w Sankt Peter (Schwarzwald),teolog i liturgista.

  Studiowal teologię w kolegiumGermanicum i na G r e g o r i a n um w Rzymie, gdzie 1862 uzyska!d o k t o r a t ; 1866 przyjął święcenia k a p ł . ; od 1872 był ojcemduch., a od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GILDAS MĄDRY Św. OSB

  ur. ok. 500 w Szkocji, zm.570 na wyspie Houat (zach. Francja), pierwszy pisarz k o ś cBrytanii.

  Kształcił się w klasztorze na Caldey Island (Walia) podkierunkiem opata Iltuda; święcenia kapł. przyjął ok. 518, anast. udał się do Szkocji i Irlandii, gdzie podjął działalnośćna rzecz umocnienia wiary c...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIJSEN MARNIX

  Właśc. Jan Albert Goris, ur. 20 X1899 w Antwerpii, zm. 30 IX 1984 w Lowanium, belg. pisarz,dyplomata. Kształcił się w szkole jez. w Antwerpii, a nast.na uniw. w Lowanium (1929-31 był t am p r o f . ) , Paryżu, Londynie,Fryburgu Szwajc. i Waszyngtonie; 1939-64 pozostawałw służbie dyplomatycznej w Stanach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GILDIE

  W średniow. Europie związki kupców danegotowaru (na pewnym obszarze geogr.) o charakterze obronnym;analog, stowarzyszenia rzemieślników stanowią —>cechy.

  D z i e j e - G. powstawały w Europie Zach. od XI w.;największe znaczenie osiągnęły w XIII-XIV w., zwł. w Brugii,Gandawie, Florencji, Mediolanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /2 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GILBERT de la PORRÉE, Gilbert z Poitiers bp.

  ur.ok. 1076 w Poitiers, zm. 4 IX 1154 tamże, filozof i teolog.Studiował w —» C h a r t r e s (II) u —» B e r n a r d a z C h a r t r e s i Anzelmaz Laon; 1124-37 był prof. (1126-37 także kanclerzem)szkoły w Chartres, a 1141 na uniw. w Paryżu; 1142 zostałbpem Poitiers. Z powodu wypowiedzi na temat —>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /4 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GILEAD

  (hebr. gil'ad, Vg Galaad), bibl. kraina wZajordaniu pomiędzy rzekami Arnon i Jarmuk, na pd. odBaszanu. Biblia wywodzi nazwę G. od gal'ed kopiec świadectwa(Rdz 31,45-53), przypuszczalnie j e d n a k wiąże się onaz arab. dia'uda (kraina) dzika, skalista (por. FlavBJ III 44).

  Nazwa G. oznaczała najpierw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GILBERT z SEMPRINGHAM Św.

  ur. ok. 1093 w hrabstwieLincoln (Anglia), zm. 4 II 1189 w Sempringham, pedagog,zakonodawca.

  Po studiach w Paryżu przejął dobra rodzinne, przeznaczającje na cele oświatowe i charytatywne; zorganizował siećszkół, otwartych również dla dzieci ubogich; w uznaniuzasług pedagog, został zaproszony na dwór bpa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /2 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIETRZWAŁD

  Parafia i ośrodek obrony polskościoraz diec. sanktuarium maryjne w dek. Olsztyn Pn. w diec.warmińskiej.

  1. Wieś G. (jako Dietrichswalde) została lokowana 1352przez kapitułę warm.; równocześnie powstała parafia, którejpierwszym znanym prob, był Jan Sternchen (1405-09); par.G., licząca 8 wsi, należała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /9 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GILGAL

  (hebr. haggilgal), miejscowość położona nat e r y t o r i um Beniamina w dolinie J o r d a n u na pn. wschód od—» Jerycha; staroż. s a n k t u a r i um pokoleń Beniamina i Efraima,najprawdopodobniej pod gołym niebem (gilgal krąg,przestrzeń kolista oznaczona kamieniami ciosanymi), byćmoże pochodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /3 080

  praca w formacie txt

Do góry