Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GILLET LEW

  Imię chrzestne Louis, ur. 8 VIII 1892w Saint-Marcellin (Francja), zm. 29 III 1980 w Londynie,duchowny prawosł., teolog.

  Studiował w Grenoble i Paryżu (interesował się zwł.muzyką, matematyką i l i t e r a t u r ą ) ; ranny podczas I wojnyświat., został zwolniony z wojska; po duchowym nawróceniuwstąpił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /4 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GINDARUS

  (Dżindaris w Syrii), bpstwo staroż. wmetropolii Antiochia w rzym. prowincji Syria I; znany jestbp Piotr z 1. poł. IV w.; w okolicach G. był w V w. klasztorSzymona Słupnika; od 1913 bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GILLET MARTIN OP abp.

  Imię chrzestne Stanislas,ur. 14 XII 1875 w Louppy-sur-Loison (dep. Meuse), zm.4 IX 1951 w Aix-les-Bains, teolog, pedagog.

  Po rocznym pobycie w seminarium diec. w Verdun wstąpił1897 do zakonu w Amiens i 1902 przyjął święcenia kapł.;studiował we Fryburgu Szwajc., gdzie uzyskał doktoratfilozofii; 1905-26...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GINTOWT - DZIEWAŁTOWSKI ALEKSANDER KAZIMIERZ abp.

  ur. 26 II 1821 w Wojszkanach k. Kowna, zm.14 VIII 1889 w Duderhoffie k. Petersburga.

  Po studiachfiloz.-teol. w seminarium duch. w Wilnie przyjął 1845 święceniak a p ł . ; od 1849 był prob, w Janiszkach, a 1855-65 parafiipobernardyńskiej w Kownie i dziekanem kowieńskim;usunięty z G r o d n a za sprzeciw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GILOWICE

  Parafia w dek. Żywiec I w archidiec. krakowskiej,eryg. 1925. Kościół św. Andrzeja Apostoła, przeniesionyz Rychwałdu, jest w najstarszej części z 1. poł.XVI w., drewniany, konstrukcji zrębowej, 1-nawowy z prezbiteriumzamkniętym wielobocznie, nakrytym pozornymsklepieniem kolebkowym, z kwadratową wieżą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GINTYŁŁO JAN CHRYZOSTOM bp.

  ur. 1789 na Żmudzi,zm. VIII 1857 w Olsiadach k. Telsz, hebraísta.

  Studiafiloz.-teol., rozpoczęte 1807 w seminarium duch. w Krasławiu,kontynuował od 1808 w Wilnie, gdzie pod wpływemorientalisty F. Żukowskiego zainteresował się językamiwsch.; 1813 przyjął święcenia k a p ł . ; od 1816 był prefektem,a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GILOWSKI PAWEŁ

  ur. ok. 1534 w Gilowicach k. Żywca,zm. 8 IV 1595 w Łańcucie, teolog kalwiński.

  Był proboszczem w Wojniczu; pod koniec 1556 opowiedziałsię za kalwinizmem; synod w Pińczowie (1557) wybrałgo ministrem zborów w Polance i Przeciszowie k. Oświęcimia;1560 jako superintendent zborów dystryktu Zatorskiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GILGAMESZ

  Najstarszy znany epos staroż. opisującydzieje b o h a t e r a o imieniu G., prawdopodobnie władcy Kullabyczy Uruk, wspominanego też jako herosa (budowniczymurów U r u k ) , który ulegał stopniowej mitologizacji; utwórma długą i złożoną lit. prehistorię; powstał w środowisku—» Sumeru u schyłku III...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /2 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GILBERTYNKI

  Zakon klauzurowy podwójny (—> klasztorpodwójny), zał. w XII w. przez —> Gilberta z Sempringham,zatwierdzony 1148 przez p a p . Eugeniusza I I I .

  Pierwszą wspólnotę g. zorganizował Gilbert przed 1131przy kościele par. św. Andrzeja w Sempringham, dla którejok. 1139 wybudował nowy klasztor i nadal jej —>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /3 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIGANCI

  (hebr. ri'filîm, gibborîm, gr. gigantes mocarze),w religii gr. olbrzymie istoty uosabiające nieokiełznanesiły przyrody, będące personifikacjami ognia, p o k o n a n e wwalce z bogami (gigantomachia) i strącone przez Zeusa doT a r t a r u ; również legendarne postacie prehistorii biblijnej.Wg Homera (Odyseja)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /2 491

  praca w formacie txt

Do góry