Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GJELLERUP KARL

  ur. 2 VI 1857 w R o h o l t e ( Z e l a n d i a ) ,zm. 11 X 1919 w D r e ź n i e , pisarz duński.

  J a k o syn pastora rozpoczął studia t e o l . , ale pod wpływemG. Brandesa i lektur Ch. Darwina stał się ateistą i naturalista,czemu dał wyraz w powieściach En Idealist (Köb 1878),Del unge Danmark (Köb...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /2 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIZEWIUSZ TYMOTEUSZ

  ur. 28 X 1756 w Olecku, zm.1817 w E ł k u , pastor ewang., pedagog, działacz społ., stryjGustawa.

  Od 1772 studiował teologię ewang. na uniw. wKrólewcu; tam też ukończył pol. seminarium nauczycielskie;1777 był zastępcą r e k t o r a szkoły w —> E ł k u , 1778 k a p e l a n emw G o ł d a p i , 1781...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLABER ANDRZEJ ks.

  ur. ok. 1500 w Kobylinie (Leszczyńskie),zm. ok. 1572, tłumacz, wydawca, pisarz.

  Po studiach w Akademii Krak., podjął 1535 wykładyna wydziale filoz.; przed 1539 przyjął święcenia k a p ł . , a 1541został kanonikiem kolegiaty św. Floriana; po 1543 osiadłw Wieluniu, gdzie otrzymał prepozyturę.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIZO

  Diecezja na Wyspach Salomona (Oceania)eryg. 15 XI 1966 j a k o sufr. Honiara; powstała z utworzonego1959 wikariatu apost. Zach. Wysp Salomona; zajmuje12 587 km2 i liczy 55 000 mieszk., w tym 4577 katolików, 5parafii, 2 księży diec. i 4 zak., 11 zakonników i 23 siostry(AnPont 1986).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIŻYCKI JAN MAREK

  ur. 7 V 1844 w Michnówce k.Starokonstantynowa ( U k r a i n a ) , zm. 27 VI 1925 w Krakowie,historyk. Po studiach w Odessie (1865) i Dorpacie (1866-70),gdzie uzyskał stopień kandydata „słowiańskich narzeczy",był tam nauczycielem gimnazjalnym, a nast. w Mitawie(1878-95).

  Na podstawie materiałów archiwalnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /2 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIŻYCKI PAWEŁ bp.

  ur. ok. 1400 w Giżycach k. Sochaczewa,zm. 21 I 1463 w Pułtusku, działacz kośc. i polityczny.

  Studia ukończył 1419 w Pradze; był kanonikiem, ap o t em scholastykiem katedralnym płockim i scholastykiemkrak., a od 1427 kanonikiem gnieźn. i pozn.; 1439 zostałbpem płockim; 1443 utworzył archidiakonat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIZEL, Giselius EUSTACHY

  Właśc. Kisiel Ostati, zm.po 1655, pisarz — braci polskich. Ukończył akademię rakowską;1634-35 i 1638-39 był r e k t o r em szkoły braci pol. wKisielinie na Podolu; 1640 wskutek zastrzeżeń co do ortodoksjizosta! wykluczony ze zboru (przyjęty ponownie 1646).

  Przetłumaczył na język gr. O naśladowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIRGENSOHN KARL

  ur. 22 V 1875 w Carmel n a Ozylii(Sarema, Estońska S R R ) , zm. 29 IX 1925 w Lipsku, protest,teolog, psycholog religii.

  Od 1903 pracował w Dorpacie j a k oprywatny docent, a od 1907 j a k o prof, teologii systematyczne j ; od 1919 wykładał w Greifswaldzie, od 1922 zaś w Lipsku.J a k o teolog próbował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIPPIUS ZINAJDA NIKOLAJEWNA

  ur. 20 X I 1869 w Bielowiek. Tuły, zm. 9 IX 1945 w Paryżu, ros. poetka i krytyklit., r e p r e z e n t a n t k a symbolizmu.

  W 1889 poślubiła D.S. —» Mierieżkowskiego i współpracowałaz nim w rei.-filoz. piśmie „Nowyj p u ť " (—» bogoiskatielstwo);brała udział w rewolucji 1905; jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GISLER ANTON bp.

  ur. 25 III 1863 w Biirglen (Szwajcaria),zm. 4 I 1932 w Chur, teolog.

  Po studiach filoz.-teol.na Gregorianum w Rzymie, uwieńczonych doktoratami filozofiii teologii, przyjął 1887 święcenia k a p ł . ; powróciwszy doSzwajcarii był od 1888 duszpasterzem w Altdorfie, a od 1890w Biirglen; 1893 został prof...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 914

  praca w formacie txt

Do góry