Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GLICZNER ERAZM

  ur. 1535 w Żninie, zm. 26 I 1603w Brodnicy, pisarz rei. i pedagog., działacz ewangelicki.

  Po studiach (1554-56) na uniw. w Królewcu opublikowałpierwszą w języku pol. rozprawkę pedagog. Książki o wychowaniudzieci (Kr 1558); 1559 w Chmielniku i 1561 w Bobowejbył ministrem zboru kalwińskiego; po przejściu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /2 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLAWENICA

  Łac. Glavinitza, Akrokeraunion (prawdopodobniemiejscowość nad Zatoką Wlorską w zach. Albanii;wg W. Swobody - wieś Zglavenica na pn. od Ochrydy),staroż. bpstwo w rzym. prowincji Epir Nowy w metropoliiD i u r e s i , 1020-1645 zależne od metropolii w Ochrydzie.G. wzmiankowana jest po raz pierwszy w Vita...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLAZER JAKUB bp.

  ur. 24 VII 1836 w Woli Jasienickiejk. Brzozowa, zm. 3 V 1898 w Przemyślu, teolog, społecznik.

  Po ukończeniu seminarium duch. w Przemyślu i przyjęciu1858 święceń kapł. był wik. w Dobrzechowie; od 1862 studiowałw Wiedniu teologię, z której 1866 uzyskał doktorat;po powrocie był prefektem, a 1868-86...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLEANN da LOCHA, Glendalough

  Dawne iro-szkoc.opactwo i bpstwo we wsch. Irlandii (hrabstwo Wicklow).

  Klasztor w G. założył w 2. p o ł . VI w. Kewin (zm. 618), uchodzącyza pierwszego bpa G.; jego grób był w średniowieczumiejscem pielgrzymkowym; do XII w. powstało w G. kilkakościołów klasztornych, m.in. ok. 1154 - kanoników...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLAUBITZ JAN KRZYSZTOF

  ur. ok. 1700 na Śląsku, zm.1767 w Wilnie, architekt pochodzenia niem. działającyna Litwie.

  Do Wilna przybył ok. 1738 na zaproszenie gminyewang.augsb. prawdopodobnie w celu odbudowy ich kościoła;wybrany 1746 do zarządu gminy, był seniorem i prowizo r em budynków kościelnych. Początkowo pracował przy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLAVAČ STJEPAN SJ

  ur. 13 XII 1627 w Varaždinie(Chorwacja), zm. 4 VIII 1680 w Trnavie, pierwszy chorw.kartograf.

  Wykładał 1662-65 filozofię w kolegium akademickimw Zagrzebiu, a 1671-75 prawo kan. w Klagenfurcie(Celovec) i 1677-80 w Trnavie;

  1673 sporządził pierwsząmapę Chorwacji (miedzioryt), która pod względem wykonania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLASENAPP HELMUTH von

  ur. 8 IX 1891 w Berlinie,zm. 25 VI 1963 w Tybindze, indolog, religiolog.

  Studiowal filozofię i religie ind. na uniwersytetach niem.(m.in. u H. Jacobiego, C. Clemena, U. von Wilamowitz--Mollendorffa); 1914 uzyskał doktorat, a 1918 habilitowałsię i rozpoczął wykłady z filozofii ind. w Bonn i Berlinie;1928-45...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /2 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLASER STEFAN ANTONI

  ur. 20 I 1895 w Tarnowie,zm. 30 IV 1984 w Brukseli, prawnik.

  Studiował prawo wWiedniu, Lwowie i Krakowie; po habilitacji 1920 na UJ,został na K U L zastępcą prof., a 1921 prof, prawa i procesukarnego, prawa międzynar. i nauki obywatelskiej, 1922prodziekanem, 1923 dziekanem wydz. prawa i nauk spol.--ekon.;

  od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /2 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLASGOW

  Największe miasto Szkocji, metropolia zsufraganiami Motherwell i Paisley, ośrodek polonijny.

  1. B i s k u p s t w o G. zał. 543 przez św. Kentigerna (patrondiec.) wkrótce u p a d ł o ; 1115 restytuował je późniejszykról Szkocji —> Dawid I; wskutek protestu bpów G. przeciwprzyłączeniu bpstwa do metropolii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /3 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLASS JAKUB

  ur. 12 I 1864 w Warszawie, zm. 22 V1942 tamże, działacz luterański, prawnik.

  Studia prawnicze(Warszawa, Heidelberg) ukończył 1888 w Warszawie; specjalizowałsię w prawie hipotecznym, które wykładał 1917-31na UW; sprawował też wysokie funkcje w sądownictwie.G. troszczył się o ewangelików pol. na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /2 053

  praca w formacie txt

Do góry