Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GLINIANY

  Parafia w dek. zawichojskim w diec. sandomiersko-radomskiej. G., pierwotnie osada, a nast. miasto,lokowane 1595 na prawie magdeburskim, utraciło 1869 prawamiejskie.

  Parafię w G. erygowano 1573 przy kościele św.Wojciecha, wzniesionym w tymże roku (na przełomie XVI iXVII w. został zamieniony na zbór...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLORIEUX PALEMÓN

  ur. 8 III 1892 w Bray-sur-Sommek. Amiens, zm. 6 VII 1979 w Lille, historyk filozofii, teolog.

  Od 1909 studiował we franc, seminarium duch. w Rzymie,a także na Gregorianum, gdzie uzyskał doktorat filozofiii teologii; 1915 przyjął święcenia kapł., po czym pracowałw Paryżu w duszpasterstwie; 1919 został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /3 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLOGER ZYGMUNT

  ur. 3 XI 1845 w Kamionce Podlaskiej,zm. 15 VIII 1910 w Warszawie, etnograf, historykkultury pol., archeolog.

  Pochodził z rodziny o tradycjachpatriotycznych i powstańczych; 1865-68 studiował etnografię,historię i archeologię w Szkole Głównej w Warszawie, anast. do 1870 na UJ w Krakowie, gdzie zetknął się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /3 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLINKA

  Wieś w par. Chróścina w dek. Góra Śląskaw archidiec. wrocławskiej, wzmiankowana 1224. Kościółpar. św. Marcina wzniesiony przed 1376; obecny kościół,zbudowany w poł. XV w. w stylu got., jest murowany, 1-nawowy,oszkarpowany, z kwadratowym prezbiterium przykrytymgwiaździstym sklepieniem i ozdobnym szczytem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLORIOSAE DOMINAE

  Bulla pap. Benedykta XIVz 27 IX 1748 (Doctrina Pontificia. Documentos moríanos,Ma 1954, IV 212-213), dotycząca kultu Maryi, jej macierzyństwaduchowego oraz królewskiej godności.

  Bulla podkreśla, że kult Maryi należy do istoty chrześcijaństwa,ma bowiem swe oparcie zarówno w wyraźnej woliBoga, jak też...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLORIA, Gloria in excelsis Deo

  Wczesnochrześc. hymnliturg. (zw. w Kościele prawosł. wielką —* doksologią), śpiewany(lub odmawiany) w niedziele, święta i uroczystości wemszach po —» Kyrie eleison; w muzyce kośc. jest kompozycjąsamodzielną lub częścią składową muz. cyklu mszalnego.

  1. W l i t u r g i i - G. stanowi hymn...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /9 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLEMMA TADEUSZ ks.

  ur. 25 X 1895 w Chełmży,zm. 7 V 1958 w Krakowie, historyk.

  Po ukończeniu seminarium duch. w Pelplinie przyjął1918 święcenia k a p ł . ; do 1921 pracował j a k o wik. i k a t e c h e t awe Wrzeszczu, Oliwie i Barłożnie; 1921 rozpoczął studiaspecjalistyczne na wydz. teologicznym UJ, uwieńczone 1924d o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /4 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLEY GÉRARD

  ur. 24 III 1761 w Gćrardmer (Lotaryngia),zm. 11 II 1830 w Paryżu, lingwista, historyk, filozof.

  Po przyjęciu 1785 święceń kapł. był wikariuszem;1787 został prof, w seminarium duch. w Saint-Dić; w czasierewolucji opuścił Francję; 1794 osiadł w Bamberdze, gdzieotrzymał na uniw. katedrę języków...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLICIUS MARCIN ks. Glicza, Marcin z Pilzna

  ur. 1 XI1528 w Pilźnie k. Dębicy, zm. 23 VIII 1591 w Krakowie, rekto r Akademii K r a k . , kaznodzieja.

  Studiował 1544-50 na AkademiiKrak., z którą związał swą działalność nauk. i k o ś c ;od 1553 był prof, w Kolegium Mniejszym, a 1559 - w Większym;1560 przyjął święcenia k a p ł . ; 1569...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLAVINIC FRANJO OFM

  ur. 1585 w Kanfanar ( I s t r i a ) ,zm. 6 XII 1652 w Trsacie (Rijeka), teolog, pisarz r e i . , historyk.

  Uczył się w Trsacie; doktorat teologii uzyskał we Włoszech;3-krotnie pełnił funkcję przełożonego franciszkańskiejprow, bośniacko-chorwackiej (z siedzibą w Trsacie);

  1621 synod w Bribirze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 419

  praca w formacie txt

Do góry