Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GŁADYSZ BRONISŁAW ks.

  ur. 3 IX 1892 w Sierakowiek. Międzychodu, zm. 19 VI 1943 w Mauthausen-Gusen,liturgista, hymnolog.

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium duch. w Poznaniui Gnieźnie przyjął 1916 święcenia k a p ł . ; do 1920 był kapelanemwojskowym, a od 1922 prob, w Poznaniu-Starołęce; studiowałrównocześnie filologię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLINKA FIODOR NIKOŁAJEWICZ

  ur. 8 VI 1786 w Sutokach,zm. 11 II 1880 w Twerze, ros. poeta, dramaturg,publicysta.

  Był wychowankiem korpusu kadetów, uczestnikiem wojennapoleońskich, dekabrystą, a także członkiem ZwiązkuOcalenia i Związku D o b r a P u b i . ; od 1819 stał na czele WolnegoStow. Miłośników Literatury R o s . ; 1826...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /2 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLORIA CHRISTO DOMINO

  Antyfona do psalmówI nieszporów oficjum rymowanego na święto PrzeniesieniaRelikwii św. Wojciecha; w końcu XIV w. weszła w użyciew katedrach krak. i płoc. w miejsce —> Benedic regem cunctorum.

  G . C h . D . powstała w 2. poł. XII w. i jest pochodzeniawęg.; Antyfonarz z Grazu podawał ją jako jedyny tekst...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLIPTYKA

  (gr. glyfein rzeźbić, żłobić), sztuka rzeźbienia,rytowania i szlifowania kamieni szlachetnych i ozdobnychoraz materiałów j e naśladujących.

  Wyroby g. (zw. gemmami) były gładko oszlifowane alborytowane rylcem czy rysikiem lub rzeźbione kółkiem grawerskim;gemmy ozdobione wklęsłą rzeźbą (tzw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /2 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLORIA, LAUS ET HONOR

  Hymn ku czci ChrystusaKróla śpiewany podczas procesji w Niedzielę Palmową;a u t o r em hymnu jest bp Orleanu Teodulf (zm. 821), któryodbywając karę w Angers, zaśpiewał go z celi więziennejw czasie trwania procesji z udziałem ces. Ludwika I Pobożnego,za co został przez niego ułaskawiony ( P L...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLIRIUS

  Właśc. Vene, MATTHIAS, ur. w 1. pot. XVI w.w Ballenbergu (Badenia-Wirtembergia), zm. 21 XII 1590w Greetsiel (Fryzja Wsch.), antytrynitarz.

  Był diakonem Kościoła ewangelickoreformowanego wKaiserlautern, gdzie zetknął się z —» antytrynitaryzmem;1570-72 był więziony za szerzenie błędnych poglądów;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLORIA TIBI DOMINE, Chwała tobie Panie

  Aklamacjawiernych przed czytaniem Ewangelii w liturgii rzym. (1), atakże początek kilku łac. hymnów średniow. (2).

  1. Aklamacja wymieniona jest w Expositio antiquae liturgiaeGallicanae Germano Parisiensi ascripta z VII w. (wyd. J.Q u a s t e n Opuscula et Textus, ser. liturg. 3, 14-15); podobnaaklamacja...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLIWICE

  Miasto, parafie, dekanaty, klasztory w diec.opolskiej. G., wzmiankowane 1276, zostały lokowane naprawie magdeburskim przed 1286; od 1339 były pod panowaniemczes.; 1430 zajęte przez oddziały husytów, były dokwietnia 1431 rezydencją ich przywódcy księcia Z. Korybutowicza;1532 stały się własnością...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /8 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLORIA TIBI TRINITAS

  Początek średniow. sekwencji(1) oraz antyfony brewiarzowej (2) na uroczystość —»Trójcy Świętej.

  1. Sekwencja G . t . T . , cuius nos larga bonitas znajduje sięw mszałach z Sankt Blasien, Seckau i V o r a u , została ułożonaprzez nieznanego autora, prawdopodobnie najpóźniej wXII w.; składa się z 6...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLOEH FELIKS

  ur. 20 XI 1885 w Warszawie, zm. 6 X1960 tamże, pastor ewang., działacz s p o ł . , r e d a k t o r .

  Po studiach (1905-13) t e o l . , filoz. i hist, w Halle, Berliniei Dorpacie został ordynowany w Warszawie; 1917 na synodziew Łodzi przeciwstawiał się uzależnianiu Kościoła ewang. wPolsce od Niemiec i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 451

  praca w formacie txt

Do góry