Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GŁĘBOCKI ADRIAN

  ur. 1833 w Pankach k. Kłobucka,zm. 15 V 1905 w Warszawie, malarz, rysownik, pedagog.

  Po ukończeniu studiów (1850-57) w warsz. Szkole SztukPięknych, gdzie byt uczniem K. Kaniewskiego i R. Hadziewicza,pracował w malarni teatralnej pod kierunkiem A.Sacchettiego; 1863-73 był nauczycielem rysunku w gimnazjumw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁĘBOKIE

  Ros. Głubokoje, parafia i dekanat orazdawny klasztor karmelitów bosych w archidiec. wileńskiej(Białoruska S R R ) .

  G., wzmiankowane 1514, było w posiadaniu rodzin Korsakówi Zenowiczów; w końcu X V I w. Krzysztof Zenowicz zbudowałw G. zbór kalwiński; j e go syn Michał na pocz. X V I I w.(po wypędzeniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /2 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁĘBOWICE

  Parafia w dek. Wołów w archidiec. wrocławskiej;pierwsza wzmianka 1369.

  Pierwotny kościół św.Eliasza (MB Szkaplerznej), zbudowany 1598, spłonął 1743;nowy, barokowy wzniesiony 1746-62 jest budowlą murowaną,i-nawową z rzędem kaplic wokół i niewyodrębnionym prezbiterium,z bogatą fasadą zach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLOSA, glossa

  (gr. język, słowo - najczęściej dialektalnegopochodzenia), wyraz funkcjonujący co najmniej w2 dyscyplinach: w naukach hist.-filol. i w naukach prawniczych.

  1. W naukach h i s t o r y c z n o - f i l o l o g i c z n y c h , zwł.w krytyce tekstu (tekstologii), oznacza wyraz wymagającyprzetłumaczenia lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /6 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁADYSZ STANISŁAW ks.

  ur. 4 X 1865 we Włoszakowicachk. Leszna, zm. 5 IX 1934 w Komornikach k. Poznania,działacz społ. i narodowy. Teologię studiował w Würzburgu,Wrocławiu i Münster; po przyjęciu 1890 święceńkapł. był wik. w Dolsku, Wieluniu, Potulicach, Kościaniei Poznaniu, a 1896 a d m i n i s t r a t o r em par. Krobia;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLOSATOR

  (łac. komentator bibl. lub prawno-kościelnychtekstów), prawnik, przedstawiciel specjalnej szkoły,komentujący prawo rzym., k a n . , longobardzkie i feudalne.

  Rozróżnia się g. cywilnych i kan.; pierwsi wywodzą się odIrneriusza, który na pocz. XII w. naucza! w —> Bolonii (2)prawa rzym. i założył szkołę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLOSOLALIA

  (gr. glossa język, lalein mówić), dar„mówienia językami" (1 Kor 12,30) występujący w Kościelepierwotnym w kontekście modlitwy lub głoszenia ewangelii;dar g. akcentują —» zielonoświątkowcy i ruch —> odnowycharyzmatycznej; należy go odróżnić od charyzmatu —> proroctwa.

  1. W  N o w y m  T e s t a m e n...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /13 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLOWER JÓZEF SJ

  ur. 29 I 1711, zm. 20 IX 1763 weLwowie, pedagog.

  Do zakonu wstąpił 1726; studia filoz.--teol. odbył 1729-39, podejmując jednocześnie obowiązkinauczyciela retoryki, filozofii i teologii w Poznaniu, Kaliszui Lwowie (1734-35), a nast. w Kamieńcu Podolskim i Lwowie(1743-45) oraz Lublinie (1745-49);

  1749 zosta...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLÜCK ERNST

  ur. 18 V 1654 w Wettin k. Halle, zm.5 V 1705 w Moskwie, działacz p r o t e s t . , tłumacz —» Biblii( IV B 19).

  Po studiach filoz.-teol. w Wittenberdze i Lipsku,został 1673 kaznodzieją w Dünamünde k. Rygi; studia językoznawczeodbywał w Hamburgu; od 1683 był prob, w Marienburgu;1702 został wzięty do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLYKOFILUSA

  (gr. słodko całująca, czule miłująca),Wzygrannaja (ros. radosna), nazwa typu ikonograficznego,przedstawiającego MB z Dziecięciem Jezus na ręku, wewzajemnej czułej bliskości; chociaż jest jedynym typembizant., łączącym właściwy tej sztuce hieratyzm z czułościąludzkich uczuć, istoty G. nie stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /9 464

  praca w formacie txt

Do góry