Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  „GŁOS SEMINARIUM ZAGRANICZNEGO"

  Czasopismopoświęcone duszpasterstwu pol. na wychodźstwieoraz seminarium — chrystusowców, ukazujące się od 1933j a k o kwartalnik, a 1936-39 j a k o dwumiesięcznik (wznowionezostało na k r ó t k o 1957); do 1939 red. byl ks. I. —> Posadzy.

  Celem pisma byla informacja i popularyzacja...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOMSK

  Miejscowość w par. Zakrzewo w dek. złotowskimw diec. koszalińsko-kołobrzeskiej (od 1972), ośrodekobrony polskości.

  Wieś G., wzmiankowana 1491, miała drewnianykościół św. Piotra i Pawła, zbudowany 1633; 1714 spaliłsię i 1857 wzniesiono z inicjatywy ks. Jana Cichockiego obecnykościół św. Michała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GŁOS KATOLICKI"

  Tytuł 3 kościelnych czasopism:

  1. Tygodnik, początkowo dwutygodnik, wydawany 1908-10 w Kijowie i redagowany przez ks. K. Stawińskiego. Przeznaczonydla rodzin pol., G.K. szerzył zasady wiary, informowało życiu Kościoła, kształtował opinię pubi, w duchunar. i kat.; w literaturze pięknej tropił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /2 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GŁOS EUCHARYSTYCZNY"

  Miesięcznik wyd.1918-22 w Krakowie, a nast. (do 1939) we Lwowie; wydawcamii redaktorami byli księża J. Mazurek (1918-22), S. Żukowski(1922-23), I. Chwirut (1925-39) i Tow. BibliotekaReligijna we Lwowie.

  Pismo szerzyło kult Eucharystii przez popularyzowanieteol. podstaw kultu i kształcenie odpowiednich postaw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GŁOS MISJI WEWNĘTRZNEJ"

  Miesięcznik wydawany1932-39 przez Kurię Biskupią w Katowicach. Pismoredagowali księża: J. Czarnecki, B. Kominek, H. Gwóźdź iL. Kosyrczyk.

  Celem pisma było dokształcanie rei. oraz formacjażycia duchowego katolików śląskich (stąd akcentowanieroli rekolekcji zamkniętych); G.M.W. propagował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GŁOS EWANGELICKI"

  Tygodnik popularny wydawany1920-39 w Warszawie, poświęcony sprawom —* ewangelickoaugsburskiegoKościoła w Polsce.

  Był to jedyny tygodnikewang. w dawnym Królestwie Pol. (—> ewangelickieczasopisma I ) ; 1924 zwiększono objętość pisma, a nacz. redakt o r em (w miejsce F. —> Gloeha) został A. —» Loth...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GŁOS NARODU"

  Dziennik kat.-nar. ukazujący się1893-1939 w Krakowie.

  Założycielem i właścicielem pismabył J. Rogosz (1844-96); G.N., redagowany od 1901 przezA. Beaupré (1860-1937), stał się pismem zaangażowanym wruch chrześc-społ. ks. S. Stojałowskiego; 1906-08 był organemPol. C e n t r um L u d . , a po j e go...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /2 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GŁOS KAPŁANA"

  Dwutygodnik, organ KomisjiKsięży byłych Więźniów Obozów Hitlerowskich przy ZarządzieGłównym Związku Bojowników o Wolność i Demokrację,wyd. 1950 w Warszawie w nakładzie 8000 egz. i przekształconyw grudniu 1950 w —> „Księdza Obywatela", a1953 w —> „Kuźnicę Kapłańską".

  Powstał w atmosferze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOGÓW

  Parafie i dekanaty w diec. gorzowskiej. G.,główny gród śląskiego plemienia Dziadoszan, wzmiankowany1010 i 1017 w kronice Thietmara jako „urbs Glogua",oparł się najazdom ces. Henryka I I , a 1109 Bolesław Krzywoustystawił tu opór wojskom ces. Henryka V; j a k o j e d n o znajstarszych miast pol. był G. od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /7 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GŁOS PODLASKI"

  Kat. tygodnik rei.-społ. wydawany1930-39 w Siedlcach (w nakładzie 1300-1900 egz.). W 10rocznikach G.P. znajdują się czytania mszalne, homilie,listy pasterskie bpów, popularne artykuły rei.-mor. i z dziejówKościoła na Podlasiu, aktualności z życia diec. i organizacjik o ś c ; część periodyku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 126

  praca w formacie txt

Do góry