Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GŁUCHOWSKI ŁUKASZ OCD

  Imię zak. Wacław odśw. Eliasza, ur. 1644 na Pomorzu, zm. 13 IV 1705 w NowymWiśniczu k. Bochni, teolog.

  Do zakonu wstąpił 1672 w Krakowie po kilkuletniej służbiewojskowej; 1677 przyjął święcenia kapł.; był przeorem wNowym Wiśniczu (1682-85), Lublinie (1685-88) i Krakowie(1691-94) oraz prowincjałem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /1 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNATOWSKI JAN ks.

  Pseud. Jan Łada, ur. 22 VII1855 w Skarzynówce (Podole), zm. 9 X 1925 w Warszawie,krytyk lit., pisarz. Po ukończeniu 1876 gimnazjum odbywałstudia politechniczne w Rydze, a nast. na wydziale filol.w Wiedniu i Krakowie (głównie u prof. S. Tarnowskiego);

  od 1880 podróżował po Włoszech i Grecji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /2 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GMINA

  (z niem. Gemeinde), jednostka samorządu lubadm. podziału terytorialnego (—» geografia); w sensie rei.oznacza od starożytności wspólnotę Żydów (—» diaspora), odczasów apost. - wspólnotę chrześcijan (—» gmina chrześcija ń s k a ) ; po rozpowszechnieniu się chrześcijaństwa g. przekształciłasię w —>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /2 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁUCHÓW (1)

  Parafia w dek. skierniewickim w archidiec.warszawskiej.

  Wieś G. wzmiankowana 1359, była własnościąabpstwa gnieźn. i miała kościół par. św. Wacława (wymieniony1419); nast. drewniany ufundował 1499 prymasFryderyk Jagiellończyk; od końca XVII w. znajdowały się wnim słynące laskami: rzeźba Pan Jezus...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GMINA CHRZEŚCIJAŃSKA

  W pierwszych wiekachchrześcijaństwa określenie wspólnoty ochrzczonych i wierzącychw —» Jezusa Chrystusa jako Pana i Boga (niekiedynazywana — ekklesia, np. Dz 8,1); w sensie pastoralnoteol.synonimem g.ch. jest —» parafia, a w ruchach odnowy posoborowej—> wspólnota.

  Pierwsi chrześcijanie tworzyli zorganizowane...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /2 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁUCHÓW (2)

  Parafia w dek. tureckim w diec. włocławskiej(do 1818 w gnieźn.), powstała na przełomie X I V i XV w.

  Pierwotny kościół par. MB Śnieżnej, wspomniany jest w 2.poł. XV w., drugi zbudowany przed 1607, konsekrowanypod wezw. św. Macieja Apostoła, odbudowany ok. 1751,modrzewiowy, spłonął 1919; na jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁUCHOWO

  Parafia w dek. kościańskim w archidiec.poznańskiej.

  Wieś G., wzmiankowana 1252, była do 1518własnością klasztoru cysterek w Owińskach; par. G. powstałaprzed 1298; dawny, drewniany kościół par. św. Katarzynyr o z e b r a n o 1751 i zbudowano nowy, murowany z cegły w stylupóźnobarokowym, 1-nawowy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁUCHARIEW MICHAIŁ JAKOWLEWICZ

  Imię zak. Makary,ur. 8 XI 1792 w Wjaźmie, zm. 18 V 1847 w Bołchowiek. O r ł a , prawosł. misjonarz.

  Po ukończeniu seminarium duch. w Smoleńsku studiował1814-17 w Akademii Duch. w Petersburgu, a nast. wykładałhistorię Kościoła w seminarium duch. w Jarosławiu; 1819wstąpił do zakonu i 1821 został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /2 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁÓD - ASPEKT SPOŁECZNO - EKONOMICZNY

  Zjawisko g. pojawiasię okresowo i jest najczęściej wynikiem niekorzystnychzjawisk przyr. (susze, powodzie, silne mrozy, huragany,choroby roślin lub inwazja owadów), wydarzeń polit, zakłócającychnormalne funkcjonowanie gospodarki (wojna zaborcza,przewrót polit.) oraz społ.-ekon. - wówczas kiedy ustrójspoł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /9 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOWACKI, Głowalski EDWARD CR

  ur. 26 III 1830we Wrocławiu, zm. 23 XII 1919 w Rzymie, pionier duszpasterstwapolonijnego w Kanadzie.

  Do zgromadzenia wstąpił1855 w Rzymie; po złożeniu 1857 ślubów zak. udał się doKanady; teologię studiował w Montrealu, a święcenia kapł.przyjął 1860 w Saint-Agatha; pracował jako współorganizato r...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /1 490

  praca w formacie txt

Do góry