Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GNECCHI - SOLDI, Soldi - Gnechi ORGANTINO SJ

  ur.1532 w Casto Val Sabbia k. Brescii, zm. 22 IV 1609 w Nagasaki,misjonarz.

  Do zakonu wstąpił 1555 w F e r r a r z e i postudiach w kolegium zak. przyjął 1561 święcenia kapł.;1565-66 był r e k t o r em kolegium w Loreto; skierowany dopracy mis., przybył 1567 do Goa, a 1568 do Japonii;

  1570-1606 w Miyako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /1 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNEZJOLUTERANIE

  (gr. gnesos prawdziwy, prawowity),teologowie okresu reformacji, którzy uważali się zaautentycznych i n t e r p r e t a t o r ów myśli M. Lutra i pozostawaliw opozycji do teologów umiarkowanych, skupionych wokółPh. Melanchtona (— filipiści).

  Główni przedstawiciele g. (N. von Amsdorf, M. Flacius)oskarżyli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /2 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GMUROWSKI ANDRZEJ OP

  Imię chrzestne Florian,ur. 30 I I I 1901 w Ostrowie Wlkp., zm. 4 X 1944 w Częstochowie,teolog.

  Po opuszczeniu seminarium duch. w Poznaniu wstąpił 1921do zakonu; 1922-27 studiował filozofię i teologię we Lwowie,a nast. w studium gen. zakonu w Saulchoir (Belgia), gdzie1925 przyjął święcenia kapł.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /1 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁUCHY

  Człowiek o zmniejszonej (niedosłyszący)lub całkowitej utracie (g. w ścisłym sensie niesłyszący) możnościsłyszenia i różnicowania dźwięków; g., u którego występujerównież niedorozwój mowy artykułowanej, określasię głuchoniemym.

  G ł u c h o t a może być spowodowana niedrożnością...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /7 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNADAUER VERBAND

  Świecki ruch w Kościeleewang.augsb. powstały w końcu XIX w. dla ożywienia życia rei. i wspólnotowego, opierający się na Piśmie św. i —>Augsburskim wyznaniu wiary.

  G.V. powstał na podłożu ruchu —> przebudzeniowego;rozpoczęte 1888 w Gnadau k. Magdeburga zjazdy zielonoświątkoweodbywały się co 2 lata...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /2 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁUPOTA

  Niezgodność rozumowania lub postępowaniaz obiektywnym, zaakceptowanym systemem zasad poznawczych(g. poznawcza) bądź wartości motywacyjnych (g. praktyczno-moralna); wynika z niedoskonałości aktu woli, częstoz niewiedzy, także nieuświadomionej i niezawinionej; decydujeo sytuacji społeczno-jednostkowej i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /2 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNANA PRAKASAR SWAMINADAR OMI

  ur. 30 VIII1875 w Manipaj (pn. Sri L a n k a ) , zm. 22 I 1947 tamże, misjonarz,historyk.

  Do zgrom, wstąpił 1897 w Jaffna j a k o alumn seminariumdiec. i 1901 przyjął święcenia k a p ł . ; 1904 rozpoczął w Nallurapostolat mis.; założył ok. 40 stacji mis. i doprowadził dokonwersji ok. 3000...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /1 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GMEINER FRANZ XAVER

  ur. 6 I 1752 w Studenicy(Słowacja), zm. 27 III 1824 w Grazu, teolog, prawnik.

  Postudiach na uniw. w Grazu, przyjął 1774 święcenia kapł.;od 1784 był prof, historii Kościoła i prawa kan. na uniw. wGrazu, gdzie pełnił też funkcję dziekana wydziału filoz.(1808-18) oraz rektora.

  Jego dzieła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNAPHEUS WILHELM, van der Voldergraft

  ur. ok.1493 w Hadze, zm. 29 IX 1568 w Norden (Fryzja Wsch.),działacz reformacyjny, autor sztuk dla t e a t r ów szkolnych.

  Studiował 1511-16 na uniw. w Kolonii, gdzie przyjął równieżświęcenia kapł.; 1520-28 był r e k t o r em szkoły łac. wHadze; 1523 i 1525 był represjonowany za krytykę Kościołai...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /2 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GMEINER HERMANN

  ur. 23 VI 1919 W Alberschwende( A u s t r i a ) , zm. 26 IV 1986 w Innsbrucku, twórca i prezydentSOS Kinderdorf International (—* Federacja Wiosek DziecięcychSOS).

  Po śmierci matki wychowywany był przezsiostrę; 1940 wcielony do Wehrmachtu, walczył na fronciswsch.; 1946 rozpoczął studia med. w Innsbrucku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /1 357

  praca w formacie txt

Do góry