Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA

  Powstała naprzełomie 999 i 1000 w związku z tworzeniem się organizacjiKościoła w Polsce, na obszarze ukształtowanym 1000-1124(zmienionym 1805-21); wchodzi w skład — gnieźnieńskiejmetropolii (1821-1946 metropolii gnieźn.-pozn.).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - DZIEJE

  1. O k r e s y p r z e ł o m o w e - Na prośbę—> Bolesława Chrobrego a.g. została eryg. 999 przez pap.Sylwestra II; fakt ten ogłoszono 1000 na zjeździe gnieźn.(—> Gniezno 1); 1036-38 reakcja pogańska i najazd księciaczes. Brzetysława całkowicie zdezorganizowały życie kościelnea.g.; pełną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /33 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - ORGANIZACJA TERYTORIALNA

  1. G r a n i c e -Brak dokumentów - fundacyjnego i erekcyjnego a.g. z 1000nie pozwala ustalić jej pierwotnych granic; zgodnie z postulatamiszkoły historyczno-prawnej uważa się, że pierwotne granice a.g. pokrywały się z granicami plemiennymi i polit.;po raz pierwszy terytorium a.g. określiła bulla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /20 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEW BOŻY

  Reakcje i postawy Boga opisywanepojęciami zaczerpniętymi z psychologii ludzkiej (—> a n t r o p o -patyzm), a wywołane odrzucaniem przez człowieka Bożej miłości(Iz 54,7-8; Oz 11,9); przedstawiany często j a k o nieszczęściaspotykające jednostkę, naród czy świat; jest teżznakiem lub zapowiedzią —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /4 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - INSTYTUCJE ARCHIDIECEZJALNE

  1 . B i s k u p i   p o mo c n i c z y -

  Od X I I I w. metropolici gnieźn. w funkcjachsakr. wyręczali się bpami pomocniczymi, których powoływanopoczątkowo spośród zakonników; brak odpowiedniegouposażenia spowodował ściąganie przez nich opłat za wykonywanieczynności biskupich; na skutek nadużyć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /13 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEWKOWO

  Parafie i dekanat w archidiec. gnieźnieńskiej.

  G., wzmiankowane 1185, miało kaplicę grodową,należącą do kościoła NMP we Włocławku; 1267-71 otrzymałoprawo miejskie magdeburskie, a nast. było stolicą samodzielnegoksięstwa; 1337-43 zostało zajęte przez Krzyżaków,1365 sprzedane królowi Kazimierzowi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /2 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIAZDOWSKI MARIAN ks.

  ur. 1 II 1887 w Bzinie k.Skarżyska-Kamiennej, zm. 27 VII 1937 w Warszawie.

  Po studiachfiloz.-teol. w Warszawie przyjął 1916 święcenia k a p ł . ; był wik. w Żbikowie, a od 1917 w par. NMP na Nowym Mieściew Warszawie, gdzie kontynuując pracę oświatową swegostryja Antoniego (zm. 1918), prob, parafii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIDOVEC JAN FRANCIŚEK CM bp.

  ur. 29 IX 1873w Wielkim Lipowcu (Słowenia), zm. 3 II 1939 w Lublanie,sługa Boży.

  Po studiach teol. w Lublanie przyjął 1896 święceniak a p ł . ; odbył również studia z zakresu filologii klasycznejna Uniw. Wiedeńskim, które ukończył 1905, uzyskującdoktorat nauk filol.; nast. wykładał filologię i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEW, irytacja

  (łac. ira), uczucie silnej i uogólnionejaktywizacji organizmu, ukierunkowujące podmiot do atakufiz. lub werbalnego (—» agresja), najczęściej na osoby (takżena przedmioty i sytuacje), które są przeszkodą w realizacjiróżnych potrzeb (—» frustracja); niekiedy g. bywa kierowanyna własną osobę.

  I. W BIBLII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /9 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEW

  Parafia i dekanat w diec. chełmińskiej (do1818 we w ł o c ł . ) .

  Na pocz. XIII w. ziemię gniewską otrzymałWarcisław I książę Świecia; 1229 książęta Świętopełk i SamborII darowali ją, zgodnie z wolą zmarłego brata, cystersomw Oliwie, później jednak Sambor darowiznę cofnął i 1276przekazał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /4 302

  praca w formacie txt

Do góry