Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GNOSTYCYZM - CHARAKTERYSTYKA

  Obejmuje opis doktryny g. orazprzejawy jego rozwoju (piśmiennictwo, organizacja życiai praktyki r e i . ) .

  1. D o k t r y n a - Nie posiadając własnych tradycji g.stworzył rodzaj kosmopolitycznej religii późnoantycznejtypu misteryjnego, łączącej synkretycznie różnorodne elementy(hellenist. filozofia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /9 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEŹNIEŃSKA METROPOLIA - W OKRESIE NIEWOLI NARODOWEJ (1772 - 1918)

  1 . R o z b i o r y i p r u s k i e p r ó b y k a s a t y m. g. -Wskutek przyłączenia Lwowa do zaboru austr. (1772) kapitu ł a chełmska za zgodą bpa M.G. Garnysza zwróciła się15 VI 1785 do metropolity gnieźn. Poniatowskiego z prośbąo uznanie diec. chełmskiej za sufraganię gnieźn., składającmu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /5 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNOSTYCYZM - W OCENIE OJCÓW KOŚCIOŁA

  Ogólne informacjeo niebezpieczeństwie g. znajdujemy u Ignacego Antioch.,a nast. niemal u większości pisarzy wczesnochrześc; Justynj a k o pierwszy wspomina wprost o g. (Apologia 26).

  W II1 III w. ze względu na rozkwit g. oraz jego największe zbliżeniedo chrześcijaństwa - w piśmiennictwie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /12 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEŹNIEŃSKA METROPOLIA - Po 1918

  1. G r a n i c e m e t r o p o l i i (do 1939) -W 1918-25 Konferencja Episkopatu Polski przedyskutowaławiele projektów reorganizacji m.g.; kilku bpów postulowało1920 rozwiązanie unii personalnej z P o z n a n i em (m.in. A. Łosiński,A.S. Sapieha, M. Ryx, S.K. Zdzitowiecki); bpi lwowskiejprowincji kośc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /7 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEŹNIEŃSKA METROPOLIA

  Najstarsza prowincjakośc. w Polsce, powstała 1000 w —> Gnieźnie; odegrała(zwł. do 1772) szczególną rolę w integracji życia kośc. i nar.Polaków; 1821-1946 metropolia gnieźn.-pozn.; zarządzającym.g. metropolita pełni jednocześnie urząd -» prymasa Polskii nosi tytuł —> legatus natus (—» gnieźnieńska...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - ZAKONY i ZGROMADZENIA

  Najwcześniej osiedlili sięw a.g. benedyktyni, zakładając prawdopodobnie w czasachkróla Bolesława Chrobrego opactwa w Trzemesznie i Łęczycy(zniszczone 1034-38 w czasie walk wewn.); pierwsze trwałefundacje benedyktyńskie powstały w Mogilnie (2. poł. XI w . ) ,Jeżowie (poł. XII w.) i Kościelnej Wsi (ok...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /15 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - STATYSTYKA

  Najwcześniejsze dane pochodzą z ok.1512; a.g. obejmowała wówczas 8 archidiakonatów (w tymt e r y t o r i um wieluńskie), 9 oficjalatów okręgowych, 41 dekanatów,673 parafie; 1644 - 8 archidiakonatów (w tym terytori um wieluńskie), 2 oficjalaty gen. (Gniezno, Łowicz), 7oficjalatów okręgowych, 11 kolegiat, 43...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /2 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - INSTYTUCJE OŚWIATOWE i CHARYTATYWNE

  1 . S z k o ł y - S z k o ł a k a t e d r a l n a - powstała prawdopodobniew XI w.; głównym jej z a d a n i em było przygotowanieduchowieństwa dla katedry i okolic Gniezna; istniała obokin. szkół, które mieściły się przy kościołach kolegiackich;w pierwszym okresie jej istnienia do grona nauczających...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /11 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEWOSZ MIKOŁAJ WOJCIECH bp.

  ur. w końcuXVI w., zm. 7 X 1654 w Wolborzu k. Piotrkowa Tryb.,sekretarz koronny.

  W młodości odbyl podróż do Włoch iFrancji; od 1618 był dziekanem kolegiaty wolborskiej, 1621s e k r e t a r z em król., 1625 kanonikiem krak., od 1631 komenda t a r i u s z em opactwa cystersów w Koprzywnicy; 1631 posłowałdo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /1 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEZNO

  Miasto, sanktuarium św. Wojciecha, siedziba—» gnieźnieńskiej archidiecezji i —» gnieźnieńskiej metropolii,ważny ośrodek życia rei. i kośc. w Polsce.

  1. M i a s t o - Najwcześniejsze ślady człowieka na obszarzeobecnego G. pochodzą z okresu mezolitu; początki stałegoosadnictwa datują się na VI-VII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /30 627

  praca w formacie txt

Do góry