Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GÖDEL KURT

  ur. 28 IV 1906 w Bernie, zm. 14 I 1978w Princeton (Stany Z j e d n . ) , austr. logik i matematyk. Od 1933 był docentem uniw. w Wiedniu, a po wyemigrowaniu1938 do Stanów Zjedn. - współpracownikiem i 1953-76prof, matematyki w The Institute for Advanced Study wPrinceton.

  W dziedzinie —» metalogiki i podstaw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /3 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOBINEAU JOSEPH ARTHUR de

  ur. 14 VII 1816 wVille d'Avray pod Paryżem, zm. 13 X 1882 w Turynie, historiozof,dyplomata, twórca teorii —» rasizmu, p o e t a , pisarz.

  Od 1849 działał jako dyplomata w Szwajcarii, Persji,Grecji, Brazylii i Szwecji. Wykładnią poglądów G. jest jegoEssai sur l'inégalité des races humaines (I-IV, P 1853-55),w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODFRYD z AMIENS Św. bp.

  ur. 1065 lub 1066 w okolicachSoissons, zm. 8 XI 1115 w Soissons.

  W szóstym rokużycia został oddany do klasztoru (oblat) w Mont-Saint-Quentin k. P é r e n n e ; 1090 przyjął święcenia kapł. i 1091 zostało p a t em w Nogent-sous-Coucy (odnowił opactwo); 1104, zmuszonyprzez uczestników synodu w Troyes...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOCHET JEAN BAPTISTE FSC

  Imię zak. Alexis-Marie,ur. 1 I 1835 w Tamines k. Namur, zm. 11 XI 1910 w Grand--Bigard k. Brukseli, geograf. W 1858 wstąpił do zgromadzeniazak.; 1859 został nauczycielem w szkole pedagog, w Carlsbourguk. Neufchâteau;

  1871-1904 przebywał w domu gen. wParyżu, pracując n a d mapami ściennymi, atlasami oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODFRYD z AUXERRE, Godfryd z Clairvaux SOCist

  ur. między 1115 a 1120 w A u x e r r e , zm. po 1188 w Clairvaux,opat, teolog. J a k o uczeń P. Abélarda wstąpił 1140 do zakonu;1145 został s e k r e t a r z em i towarzyszem podróży Bernarda zClairvaux (m.in. 1146 do Niemiec w celu nawoływania do wyprawykrzyżowej i 1148 na synod w Reims), 1157 o p a t em...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /2 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOCI

  Grupa ludów wsch.germ., wywodząca się z pd.Skandynawii (prawdopodobnie z Västergötland), która wIII-V w. opanowała pd. część —> Europy (I A 3), a w III w.rozpadła się na —* Ostrogotów i —» Wizygotów; odegraławażną rolę w dziejach Europy w okresie przejścia od starożytnoścido średniowiecza. Hipotezy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /5 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODFRYD z BOUILLON

  ur. ok. 1060 w Baisy (Brabancja),zm. 18 VII 1100 w Jerozolimie, przywódca pierwszejwyprawy —* krzyżowej. Jako lennik króla niem. Henryka IVbrał udział w walkach z antykrólem Rudolfem Szwabskim(1078-80) i pap. Grzegorzem VII (1081-84).

  Na wezwaniepap. Urbana II na synodzie w —> Clermont (1095) G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /2 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOCLENIUS

  Właśc. Gòckel, RUDOLPH, ur. 1 III 1547w Korbach (księstwo Waldeck), zm. 8 VI 1628 w Marburgu,protest, filozof. Wykładał 1581 fizykę, 1589 logikę, a nast.matematykę i od 1603 etykę na uniw. w Marburgu; 1618-19uczestniczył w —» dordrechekim synodzie.

  Był czołowymscholastykiem protest, w Niemczech...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOAŃSKA SCHIZMA

  Zwyczajowe określenie sporówo jurysdykcję terytorialną w Indiach 1832-86 między duchowieństwemi państwem portug. a Kongr. RozkrzewianiaWiary (nie była to właśc. schizma w prawnym znaczeniu).

  Pap. Grzegorz XVI z uwagi na brak misjonarzy portug.w Indiach (spowodowany kasatą zakonów) zabiegał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /3 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOA - DAMAN

  (do 1928 Goa), abpstwo na zach. wybrzeżuIndii, od 1976 bezpośrednio podległe Stolicy Apostolskiej.

  T e r y t o r i um Goa wchodziło kolejno w skład księstewekpowstających w Indiach; od 1482 podlegało muzułm. władcyBidżapuru; 1510 zdobył je A. Albuquerque; 1530-1843 byłostolicą Indii Portug.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /3 316

  praca w formacie txt

Do góry