Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GODNOŚCI KOŚCIELNE

  Zaszczytne urzędy kośc.dające precedencję i jurysdykcję przywiązaną do urzędu,np. dawniej —» archidiakon (w odróżnieniu od tzw. personatówdających precedencję, ale bez jurysdykcji); w znaczeniuwęższym - urzędy i tytuły w kapitułach, które wg K P Kz 1917 składały się z p r a ł a t ów i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODIN HENRI

  ur. 13 IV 1906 w A u d e u x k. Besançon,zm. 17 I 1944 w Paryżu, działacz kościelny.

  Do seminariumduch. wstąpił 1926 w Montciel, a 1930 do zgromadzeniazak. synów miłości (Fils de la Charité); studia ukończy! wInstytucie Kat. w Paryżu i 1933 przyją! święcenia kap!.;1934 opuści! zgromadzenie zak. i w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /2 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODFRYD, Geoffrey z MONMOUTH bp.

  ur. ok1100 w Monmouth, zm. 1154, ang. kronikarz. Kształcił sięprawdopodobnie w klasztorze benedyktyńskim w rodzinnymmieście, a 1129-50 w Collegium Saint George w Oksfordzie;był archidiakonem w Monmouth; 1152 został bpem SaintAsaph (Walia).

  G. jest a u t o r em kroniki napisanej ok. 1136Historia Regum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODNOŚĆ

  (łac. dignitas), szczególna wartość —» człowieka( I I I C) jako —* osoby pozostającej w relacjach interpersonalnych(ostatecznie do osoby Boga), uzasadniającychi usensowniających życie osobowe, a także pozytywnie wartościującarelacja do własnej osoby i grupy (np. zawodowej,klasowej, narodowej), z którymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /5 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODKÓW

  Miejscowość z kościołem filialnym podwezw. św. Maksymiliana Kolbego w par. Najśw. Serca PanaJezusa w Chojnie w diec. szczecińsko-kamieńskiej; do reformacjiG. był parafią w diec. kamieńskiej;

  1248 należał doklasztoru cystersów w Lehninie, 1260 zaś do klasztoru wMariensee; kościół z 2. poł. XIII w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODFRYD ze STRASBURGA

  ur. ok. 1170 w Strasburgu,zm. ok. 1210 tamże, niem. p o e t a .

  Miał wykształcenieteol. (prawdopodobnie był duchownym) i pozostawał podwpływem franc, kultury. Opierając się na mitologii celt.-rom.(przekazywanej w tradycji ustnej) oraz na fragmentaryczniezachowanych utworach epickich Tomasza z Anglii i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /2 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODQUIN PAWEŁ CM

  ur. 1 II 1636 w Ault k. Abbeville,zm. 21 IV 1712 w Chełmnie, działacz zakonny.

  Dozgrom, wstąpił 1658 w Paryżu (przyjęty przez założyciela);ok. 1662 przyjął święcenia kapł.; 1670 przybył do Polskii nauczywszy się języka pol. pracował jako duszpasterz wkościele Św. Krzyża w Warszawie;

  1676-80...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODLEWSKI FRANCISZEK SchP

  ur. 10 X 1772 w pow.pińskim, zm. 21 IV 1838 w Wilnie, teolog, kaznodzieja.

  Do zgrom, wstąpił 1787 w Lubieszowie i po złożeniuślubów zak. był nauczycielem w szkołach pijarskich; studiowałmatematykę i fizykę w kolegium wil., a nast. prawona uniw. w Wilnie; uzyskał tytuł doktora teologii;

  1797bp wil...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODFRYD ze ŚWIĘTEGO WIKTORA, Godefroy de Saint - Victor CRSA

  ur. ok. 1125, zm. po 1190 w Paryżu,teolog, pisarz ascetyczny.

  Po studiach 1140-55 w Paryżu(m.in. u Adama z Balsham) wstąpił do zakonu i przebywałw klasztorze Świętego Wiktora; pisał teksty liturg. i kazania(wydal P. Delhaye Les sermons de G., RTAM 21(1954)194-210), w których doceniał pozyt. wartość —>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODLEWSKI LUCJAN ks.

  ur. 1818 na Wileńszczyźnie,zm. 22 II 1876 w Białyniczach k. Mohylewa, teolog i duszpasterz,działacz narodowy.

  Po studiach teol. w Akademii Duch. w Wilnie przyjął1841 święcenia kapł. i wykładał w tejże Akademii, a nast. w seminarium duch.; zaangażowany w działalność niepodległościową,1848...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 572

  praca w formacie txt

Do góry