Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GOGARTEN FRIEDRICH

  ur. 13 I 1887 w Dortmundzie,zm. 16 X 1967 w Getyndze, teolog luterański.

  Po studiachteol. został 1913 wik. synodalnym w Stolbergu (Rheinland),1914 kaznodzieją w Bremie, 1917 pastorem w Stelzendorfie(Turyngia) i 1925 w Dorndorfie; 1922 wraz z K. Barthemi E. Thurneysenem dla rozwijania —> dialektycznej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /4 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOGH VINCENT van

  ur. 30 III 1853 w Groot-Zundert( H o l a n d i a ) , zm. 29 VII 1890 w Auvers-sur-Oise k. Paryża,malarz postimpresjonista.

  Był synem pastora; 1877-78 studiował teologię w Amsterdamie;1878, jako świecki kaznodzieja, prowadził działalnośćmis. wśród górników zagłębia belg. Borinage; od 1880poświęci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /4 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOGOL NIKOŁAJ WASILJEWICZ

  ur. 1 IV 1809 w Soroczyńcachk. Połtawy, zm. 3 III 1852 w Moskwie, pisarz.

  Pochodził ze średniozamożnej szlachty ukraińskiej; uczyłsię w Gimnazjum Nauk Wyższych w Nieżynie, po czym byłaktorem, urzędnikiem, nauczycielem, a nast. wykładowcąhistorii na uniw. w Petersburgu.

  Zadebiutował poematemHans...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /5 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOES HUGO van der OESA

  ur. ok. 1435 w Gandawie,zm. 1482 w Auderghem (Bruksela), malarz, najwybitniejszyreprezentant flamandzkiej sztuki późnogot. (NiderlandówP d . ) .

  Pracował w Gandawie, gdzie 1467 został przyjętydo cechu malarskiego, uczestniczył też w licznych pracachdekoratorskich w Brugii i Gandawie; starszym cechu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /3 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOES, Góis BENTO de SJ

  ur. II 1561 w Vila Francana wyspie Säo Miguel (Azory), zm. 11 IV 1607 w Suczou(prow. Kansu, Chiny), misjonarz, podróżnik.

  J a k o żołnierz portug. armii kolonialnej został 1583 wysłanyz Goa do wioski Kolaczel k. Trawankuru (pd.-zach.I n d i e ) ; tu zetknął się z jezuitami, do których wstąpił 1584po swym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /2 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODZINKI

  (horae parvae, cursus horarum, ordo parvus),wotywne nabożeństwo (o prostym układzie poetyckimi przejrzystej strukturze stylowej) zbudowane na wzór oficjumkośc. (—» godziny kanoniczne) ku czci boskich osób, ichprzymiotów i tajemnic oraz NMP i świętych; nazywane dużymig. lub małym oficjum (—» oficjum m a ł e...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /14 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODZINA CZYTAŃ

  Pierwsza z —> godzin kanonicznychw posoborowym układzie —> liturgii godzin (dawna —>j u t r z n i a , matutinum lub wigilia); zachowując w chórze (—»konwentualna celebra) charakter godziny nocnej, zostaładostosowana do odmawiania o każdej porze dnia (KL 89 c;Ogólne wprowadzenie do liturgii godzin, w: Liturgia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /3 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODZINY KANONICZNE

  (łac. horae canonicae), jednaz nazw modlitwy pubi. Kościoła (obok officium divinum,cursus, preces canonicae, opus Dei w —» benedyktyńskiej regule,od XIII w. —> brewiarz, a od reformy soborowej —>liturgia godzin), rozłożonej na różne pory dnia i nocy w celuich uświęcenia przez uwielbienie Boga; przepisana i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /28 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODZINA DUSZPASTERSKO - KATECHETYCZNA

  J e d n a z form posługi słowa w Kościele kat. w Polsce, wprowadzonaz inicjatywy katechetów po 1961 (w związku z wycofaniemnauki religii ze szkół) w miejsce drugiej godzinykatechezy; stanowiąc jej uzupełnienie i kontynuację maj e d n a k charakter bardziej duszpast. niż dydaktyczny; istniejedo dziś...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODZISŁAW BASZKO

  ur. ok. 1230, zm. po 1295,kanonik pozn., kronikarz.

  Był skarbnikiem bpa pozn. BogufałaII, swego protektora, a 1256-73 kustoszem pozn.kapituły k a t e d r a l n e j ; 1265 (po śmierci bpa Bogufała III)wyjeżdżał do Rzymu w sprawie obsadzenia bpstwa pozn.;po 1273 wstąpił prawdopodobnie do zak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 014

  praca w formacie txt

Do góry